Sudanissa lähes 230 000 lasta ja äitiä vaarassa kuolla nälkään

Tulevien kuukausien aikana lähes 230 000 lasta, raskaana olevaa naista ja vastasyntynyttä äitiä voi menehtyä Sudanissa nälän vuoksi, ellei avustustoimiin ohjata kiireellisesti lisää varoja.

Yli 2,9 miljoonaa lasta Sudanissa kärsii akuutista aliravitsemuksesta. Tämän lisäksi 729 000 alle viisivuotiasta lasta on vakavasti aliravittuja. Tila voi hoitamattomana johtaa kuolemaan.

Sudanissa 222 000 vakavasti aliravittua lasta ja yli 7 000 äskettäin synnyttänyttä äitiä uhkaa menehtyä tulevien kuukausien aikana, jos he eivät saa tarvitsemaansa apua ja hoitoa. Useilla lapsilla on intensiivistä ja erikoistunutta sairaalahoitoa vaativia komplikaatioita, kuten nestehukkaa, hälyttävän alhainen ruumiinlämpötila tai verensokeri. Pelastakaa Lasten ravitsemusasiantuntijat raportoivat äitien jättävän aterioita väliin varmistaakseen edes jotain ruokaa lapsilleen.

Sudanissa hätäavun ruoka-apu on vakavasti alirahoitettu. Tarpeista vain 5,5 prosenttia on tällä hetkellä katettu. Tilanne on merkittävästi huonompi kuin viime vuonna, jolloin ruoka-avun rahoitustarpeista 23 prosenttia oli katettu.

Mikäli rahoitusvajetta ei korjata, voi aliravitsemuksesta kärsivien raskaana olevien ja imettävien naisten määrä yltää 1,2 miljoonaan tänä vuonna. Aliravitsemus lisää komplikaatioiden riskiä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeaikana, ja voi myös vaikuttaa sikiön kehitykseen.

Hätäapua vaikeuttaa rahoitusvajeen lisäksi eri puolilla maata käytävät taistelut. Yhteenotoissa tuhoutui viime vuonna maan ainoa laitos, joka tuotti vakavan aliravitsemuksen hoidossa käytettävää terapeuttista ravintoa.

Sudanin konfliktin kiihdyttyä viime vuoden huhtikuussa maan ruokatuotanto on romahtanut. Tuonti on pysähtynyt ja peruselintarvikkeiden hinnat ovat vajaan vuoden aikana nousseet 45 prosenttia. Ruuan kuljetukset maassa, erityisesti maaseudulla ja syrjäisillä alueilla ovat vaikeutuneet konfliktin vuoksi.

– Lapsilla ja muilla haavoittuvassa asemassa olevilla ihmisillä Sudanissa on maailman heikoimpiin kuuluvat mahdollisuudet saada ruokaa, jota he tarvitsevat kasvaakseen ja selviytyäkseen, sanoo Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja, tohtori Arif Noor.

– Vaikka todistamme massiivista nälkää, kärsimystä ja kuolemaa, maailma sulkee tältä silmänsä. Kansainvälisen yhteisön on toimittava yhdessä estääkseen sen, että lisää ihmisiä menehtyy. Historia tulee muistamaan tämän toimettomuuden.

Massiivisen kriisin edessä on toimittava

Sudania koettelee tällä hetkellä yksi maailman vakavimpia kriisejä. Puolet maan väestöstä, lähes 25 miljoonaa on humanitaarisen avun ja suojelun tarpeessa. Hädänalaisista lapsia on 14 miljoonaa.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä varmistamaan humanitaarisen avun riittävän rahoituksen sekä Sudanissa, että lähialueen maissa. On myös toimittava rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi Sudanin konfliktiin. Humanitaariselle avulle on sallittava välitön, esteetön ja jatkuva pääsy, jotta lasten ja perheiden kriittisiin ja kasvaviin tarpeisiin voidaan vastata.

Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983. Osana toimintaa edistetään terveyttä ja ravitsemusta, lasten suojelua sekä koulutusta. Lisäksi tuetaan perheiden ruokaturvaa ja toimeentuloa. Pelastakaa Lapset tukee myös Sudanista paenneita lähialueen maissa. Suomalaisten lahjoittajien sekä Euroopan unionin tuella toteutetaan Sudanissa mittavia hankkeita, joilla varmistetaan lasten ja perheiden pääsyä terveydenhoitoon ja ravitsemuspalveluihin sekä koulutukseen.

Auta humanitaarisista kriiseistä kärsiviä lapsia