Pelastakaa Lapset logo

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta  

Pelastakaa Lapset on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 11.4.2024 lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Pelastakaa Lapset toteaa lausunnossaan hallituksen esityksen vaikuttavan heikentävästi lasten ja perheiden hyvinvointiin. Esitys uhkaa lisätä lapsiperheköyhyyttä ja eriarvoisuutta ja vaikeuttaa jo nyt suuremmassa köyhyysriskissä olevien yksinhuoltajatalouksien tilannetta. Pelastakaa Lapset muistuttaa lausunnossaan, että Suomea sitoo YK:n lapsen oikeuksien sopimus, johon on muun muassa kirjattu velvollisuus huomioida lapsen etu ja taata lapsille riittävä elintaso ja sosiaaliturva. Lapsen vanhemman työttömyysturvaan kohdennetut leikkaukset tulee arvioida YK:n lapsen oikeuksien sopimusta noudattaen.