Keräyskulut ja lahjoitusvarojen käyttö

Neljä lasta seisomassa kadulla ja siirtymässä suojatielle syksyisessä maisemassa Suomessa.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lapsijärjestö, joka auttaa lapsia kotimaassa ja maailmalla. 

Lahjoitukset tavoittavat avun tarvitsijat tehokkaasti: vuonna 2022 rahankeräyskulumme olivat 13,7 %. Rahankeräyskuluilla katetaan rahankeräysten toteuttamisesta, tiedottamisesta ja muusta lahjoittajahankinnasta aiheutuvat suorat kulut. 

Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi tai tekemällä kertalahjoituksen, olet mukana parantamassa kotimaan ja maailman lasten elämää. Pelastakaa Lapset hallinnoi lahjoitusvaroja Lasten rahastossa ja Lasten hätäapurahastossa. 

Lahjoitusten turvin Pelastakaa Lapset auttaa

Kotimaassa

Lapsi sinisessä pelipaidassa jalkapallo kainalossa, taustalla kaksi muuta lasta samanlaisissa paidoissa.

Eväitä elämälle -ohjelma

Yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa tuemme Eväitä Elämälle–ohjelmalla vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Koronakriisin seurauksena ohjelman kautta jaetaan myös ruoka-apua ruokakaupan lahjakorttien muodossa.

Lue lisää
Iloisia lapsia värikkäissä talvivaatteissa lumisateessa.

Varhainen tuki

Varhaisen tuen työmme on tarkoitettu perheille, joissa lapsen hyvinvointi on eri syistä uhattuna, mutta sosiaalihuollon tai lastensuojelun palveluille ei ole tarvetta. Lahjoittajien avulla turvattuja varhaisen tuen työmme muotoja ovat esimerkiksi tukihenkilötoiminta, sporttikummitoiminta, ehkäisevä tukiperhetoiminta, lomakotitoiminta ja perheentalot.

Lue lisää

Digitaalinen lapsuus

Edistämme lasten ja nuorten digitaalista hyvinvointia ja ehkäisemme siihen liittyviä haittoja laajalla kokonaisuudella, johon kuuluu muun muassa nuorille matalan kynnyksen keskusteluapua tarjoava Netari-verkkonuorisotalo, nuorten väkivaltaista radikalisoitumista ehkäisevä RadicalWeb-hanke, sekä koululaisten digitaalisia valmiuksia vahvistava Huippula-ohjelma. Osin lahjoittajien tuella toteutetaan myös Lasten suojelu ja Nettivihje-toimintoa, jolla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa erityisesti digitaalisissa ympäristöissä, sekä tehdään kehittämistoimintaa muun muassa pakolaisuuteen ja lapsen osallisuuteen liittyen.

Lue lisää
poika lentäjänlakki päässä halaa tyttöä

Lastensuojelupalvelut

Palveluyksiköissä ja aluetoimistoissatuotettava palvelutoimintamme rahoitetaan kuntien palvelumaksuilla. Lahjoitusvaroja käytetään palvelutoiminnan piirissä olevien lasten ja perheiden tueksi vain niihin yleishyödyllisiin toimintoihin, joita kunnan palvelumaksut eivät kata:

  • Lastenkodeissa ja erityisyksiköissä asuvien lasten ja nuorten harrastukset, lomamatkat, retket, leirit, apuopetus- ja mentoritoiminta, terapia sekä itsenäistymisen tuki.
  • Perhekuntoutusyksiköiden harraste-, retki- ja virkistystoiminta sekä yksiköllinen ja lyhytkestoinen kriisi- tai perheterapia.
  • Sijaisperheessä asuvien ja tukiperhetoiminnassa mukana olevien lasten ja perheiden leirit, retket, tapaamiset, täydennyskoulutukset, ryhmämuotoinen lasten ja perheiden tuki sekä ammatillisesti ohjatut vertaistapaamiset.
Lue lisää

Maailmalla 

Hymyilevä aikuinen ja hymyilevä lapsi nenät vastakkain

Lasten suojelun vahvistaminen

Autamme perheitä pääsemään pois äärimmäisestä köyhyydestä, suojelemme lapsia kaikenlaiselta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä sekä edistämme lapsen oikeuksien toteutumista ja vähennämme eriarvoistumista.

Kaksi tyttöä istuvat lattialla ja kirjoittavat kirjaansa Bangladeshissa.

Koulutus

Vahvistamme lasten oikeutta koulutukseen kouluttamalla opettajia, tarjoamalla lapsille koulutarvikkeita ja turvallisia luokkahuoneita. Teemme kaikkemme nyt ja tulevaisuudessa, jotta lasten pääsevät kouluun kaikkialla maailmassa.

Katastrofi- ja konfliktialueilla

Vauva on äitinsä sylissä ja Pelastakaa Lasten työntekijä auttaa vauvaa terveysklinikalla.

Humanitaarinen työ

Jaamme humanitaarista apua varmistaaksemme, että hädänalaiset lapset ja perheet saavat ruokaa, puhdasta vettä ja suojaa sekä välttämättömyystarvikkeita. Järjestämme turvallisia leikki- ja koulutiloja varmistaen, ettei koulunkäynti pääsisi keskeytymään kriisitilanteessakaan. Suojelemme lapsia hyväksikäytöltä ja väkivallalta ja tarjoamme psykososiaalista tukea ja koulutamme ammattilaisia tukemaan lapsia kriisitilanteissa. Autamme lapsia, perheitä, yhteisöjä sekä viranomaisia varautumaan katastrofeihin ja jaamme käteisapua, jotta perheet voivat ostaa itse tarvitsemansa ruoan ja tarvikkeet.

  • Pelastakaa Lasten taloustoimisto, hankehenkilökunta ja hallitus

  • Pelastakaa Lasten hankehallinto kohdemaassa

  • kohdemaan tilintarkastajat

  • kohdemaan viranomaiset ja yhteistyöjärjestöt

  • Pelastakaa Lasten tilintarkastajat PrivewaterhouseCoopers

  • Suomen ulkoasiainministeriö

  • Euroopan unioni

  • Poliisihallitus rahankeräyslupaviranomainen