Ta del av vårt arbete

Vårt arbete

Barnskydd och Nettivihje-verksamheten inleddes år 2002. Vi arbetar för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn särskilt i digitala miljöer. Vi vill främja att bildmaterial som visar sexuellt våld mot barn snabbt tas bort från webben och förebygga att barn och ungdomar utsätts för sexuellt våld.

Nettivihje Hotlines funktioner som ett diagram. Diagrammet har fyra delar: 1. Tips- och analysarbete. 2. Öka kunskap och förståelse. 3. Påverkansarbete. 4. Ungdomars deltagande. Målet med diagrammet är: sexuellt väld mot barn minskar.
Barnskydd och Nettivihje-verksamheten har fyra huvudfokuspunkter.

VISSTE DU?

  • Under de senaste 12 månaderna har 21 procent av sjätteklassare och 36 procent av elever i nionde upplevt någon form av sexuella trakasserier eller förslag på internet. (Undersökningen av barn och ungdomars offerupplevelser 2022)
  • 8 % av barnen i åldern 10–11 hade upplevt sexuella trakasserier under det senaste året (jämfört med 4 % år 2019). (Enkäten Hälsa i skolan 2021)
  • 62 % av barnen svarade att de kontaktades av en person som de känner eller misstänker var vuxen eller minst fem år äldre än barnet. Av dessa barn svarade 17 % att de fick sexuellt tonade meddelanden varje vecka och 29 % minst en gång i månaden. (Groooming lasten silmin/Grooming in the eyes of a child rapport 2021)
  • Tjänsteleverantörerna av onlineplattformar lämnar in cirka 85 miljoner frivilliga rapporter till myndigheterna varje år om material som visar sexuellt våld mot barn och lockande av ett barn i sexuella syften (gromning) på internet.

Vi är en del av Finnish Safer Internet Centre (FISIC) verksamhet som syftar till att garantera en bättre och säkrare digital miljö för barn. FISIC-verksamhet genomförs i samarbete med Nationella audiovisuella institutet och Mannerheims Barnskyddsförbund. Vi är också medlemmar och representanter för internationella ECPAT ja INHOPE nätverk i Finland.

Genom länkarna nedan kan du hitta information om hantering av tips och det arbete vi gör för att skydda barn. Nedan hittar du också länkar till våra pågående projekt och material.

Lapsen pää kääntyneenä pois kamerasta.

Hotline arbete

Vi upprätthåller Nettivihje som tar emot tusentals tips varje år om illegal aktivitet och material online relaterat till sexuella övergrepp mot barn.

Project Arachnid

Vi analyserar bilder av illegala sexuella övergrepp mot barn också i Project Arachnid, som drivs av Canadian Center for Child Protection.

Utbildning och material

Med utbildningar ökar vi medvetenheten av barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare och yrkespersoner om sexuellt våld mot barn, framför allt i digitala miljöer.

 

 

Påverkansarbete

Vi främjar barns rätt att skyddas från sexuellt våld genom att göra ett långsiktigt påverkansarbete.

CSAPE 2022–2024 projekt

Syftet med tvåårigt CSAPE projekt är att förebygga sexuellt våld mot barn. Materiaali ja sivusto ovat suomeksi ja englanniksi. Linkistä pääset suomenkieliselle sivustolle.

Nuori istuu pimeässä elokuvasalissa valoisan valkokankaan edessä.

Oroar du dig för ett sexuellt intresse för barn?

Funktionen Barnens skydd och Nettivihje har i samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral genomfört ett egenvårdsprogram för personer med sexuellt intresse för barn.

Materialbank

Vi har sammanställt material som producerats av Barnens skydd och Nettivihje -verksamheten.


Nettivihje på sociala medier

  • Logo: International Association Of Internet Hotlines INHOPE
  • Logo: The Canadian Centre for Child Protection
  • Logo: ECPAT International
  • Logo: Mannerheims Barnskyddsförbund
  • Logo: Nationella audiovisuella institutet

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.