Lasten ja perheiden tukena Suomessa

Muslimipoika halaa äitiä.

Pelastakaa Lapset työskentelee pakolaistaustaisten lasten ja vanhempien parissa Suomessa tarjoamalla Usra-hankkeen kautta tukea perheiden myönteisten kasvatuskäytänteiden vahvistamiseen.

Tarjoamme myös vastaanottopalveluiden piirissä oleville lapsille toimintaa sekä järjestämme perhehoitoa ilman huoltajaa Suomeen tulleille lapsille.

Usra – myönteisen vanhemmuuden tuki

Usran kohderyhmänä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ja vaikeammin tavoitettavat pakolaistaustaiset perheet, kuten turvapaikanhakijoina, paperittomina tai kotoutumisen alkuvaiheessa Suomessa olevat lapset ja vanhemmat.

Ryhmämuotoisen toiminnan kautta vahvistetaan vanhempien voimavaroja ja taitoja myönteisten kasvatusmenetelmien käyttöön sekä tarjotaan ideoita yhdessä toimimiseen perheenä. Lapsille suunnatulla toiminnalla vahvistetaan lasten osallisuutta osana perhettä.  

Hankkeen toiminta pohjautuu Pelastakaa Lasten kansainväliseen vanhemmuuden tuen toimintamalliin. Toimintaa toteutetaan pääkaupunkiseudulla. 

Usra – Perheenä Suomessa -hanke on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke (2021-2024). Hankkeessa kehitetään toimintaa myönteisen vanhemmuuden ja perheen tukemiseen.

Usran ryhmät

Vanhemmuusryhmissä käsitellään eri vanhemmuuden teemoja keskustellen ja toiminnallisesti. Teemoina ovat esimerkiksi myönteinen vanhemmuus, lapsen tarpeet ja oikeudet, vanhemmuuden monenlaiset tunteet, stressin vaikutus vanhemmuuteen sekä oma ja perheen hyvinvointi. Tapaamisia on viisi ja ryhmään ilmoittaudutaan. Ryhmässä puhutaan arabiaa.

Lasten ryhmissä leikitään, askarrellaan, liikutaan ja pidetään hauskaa! Ryhmässä vahvistetaan lasten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa, tunnetaitoja, hyvinvointia ja osallisuutta. Tapaamisia on viisi ja ryhmään voi ilmoittautua lapset, joiden vanhemmat osallistuvat samaan aikaan vanhemmuusryhmään. Ryhmässä puhutaan suomea ja arabiaa.

Perhekerhot ovat ryhmiä, joihin vanhemmat voivat tulla joko lastensa kanssa tai yksin. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua. Kerhoissa on perheille suunnattua mukavaa tekemistä ja erilaisia keskustelun aiheita vanhemmille. Tarjolla on pientä syötävää. Ryhmässä puhutaan suomea ja arabiaa.

Kaikki Usra-hankkeen ryhmät ovat perheille maksuttomia. Annamme mielellään lisätietoa käynnissä olevista ja alkavista ryhmistä

Ota yhteyttä

Minna Kuivalainen

Hankesuunnittelija

Nadia El-Radhi

Hankesuunnittelija


Kotouttava perhehoito

Moni lapsi hakee vuosittain kansainvälistä suojelua Suomesta yksin ilman huoltajaansa. Yksin saapuneet lapset ja nuoret asuvat yleensä heille perustetuissa alaikäisyksiköissä. Vaihtoehtoisena asumismuotona Pelastakaa Lapset on kehittänyt perhehoitoa ilman huoltajaa Suomeen saapuneille lapsille, ja sitä toteutetaan tällä hetkellä pienimuotoisesti Pelastakaa Lasten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen aluetoimistoissa. Toiminta on osa Pelastakaa Lasten palvelutuotantoa. Linkki perhehoidon sivuille.

Perhehoito
Lapsi ojentaa dinosauruslelua Pelastakaa Lapset -vapaaehtoiselle lapsiystävällisessä tilassa.

Lapsiystävälliset tilat vastaanottokeskuksissa

Vastaanottoaika on lapselle usein raskas ja pitkä. Vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuetaan turvapaikkaa hakevia ja tilapäistä suojelua saavia lapsia. Lapsille suunnatun leikkitoiminnan avulla tuetaan lasten psykososiaalista hyvinvointia sekä autetaan perheitä selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toimintaa toteutetaan pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin. Toiminta on osa Pelastakaa Lasten valmiustyötä. 

Lapsiystävällinen tila -toiminta