Lapsiystävällinen tila -toiminta

Kriisi- ja häiriötilanteissa Pelastakaa Lapset voi tarvittaessa perustaa lapsille ja perheille Lapsiystävällisen tilan. Lapsiystävällinen tila tukee lapsia ja perheitä esimerkiksi evakuointikeskuksessa, hätämajoituksessa tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa.

Lapsiystävällisissä tiloissa lapset saavat olla lapsia ja osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, kuten leikkiin, pelaamiseen ja askarteluun turvallisten aikuisten ohjauksessa.

Tällä hetkellä Lapsiystävällisiä tiloja on Suomessa vastaanottokeskuksissa Turun seudulla sekä kesän jälkeen Oulussa ja Helsingissä. Toiminta on Euroopan Unionin osarahoittamaa.

Etsimme nyt uusia vapaaehtoisia Oulun vastaanottokeskuksissa toimiviin Lapsi- ja Nuorisoystävällisiin tiloihin!

Tule mukaan tukemaan vastaanottokeskuksissa asuavia lapsia ja ilmoittaudu verkkokoulutukseen.

Verkkokoulutus

Oletko kiinnostunut toimimaan Pelastakaa Lasten valmiustoiminnan vapaaehtoisena?

Mitä on Lapsiystävällinen tila-toiminta?

Lapsiystävällinen tila -toiminta on Pelastakaa Lasten ja muiden kansainvälisten humanitääristen toimijoiden eri puolilla maailmaa käyttämä toimintamalli lasten tukemiseksi katastrofi- ja kriisitilanteissa. Toiminta tuo lasten elämään mielekästä tekemistä ja vahvistaa lasten selviämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Euroopan unionin osarahoittama.

Lapsiystävällinen tila -toiminta on eri puolilla maailmaa humanitaarisissa kriiseissä käytetty toimintamalli, joka tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön järjestettyyn toimintaan osallistumiseen, aiempien kokemusten käsittelyyn sekä uuden oppimiseen. Suomessa Lapsiystävällinen tila -toimintaa toteuttavat Pelastakaa Lapset -järjestön työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset.

Lapsiystävällinen tila on paikka, jossa lapsi voi olla ensisijaisesti lapsi, ja tehdä lapselle ominaisia asioita kuten pelata, leikkiä ja askarrella turvallisten aikuisten ohjauksessa Toiminta tuo lasten elämään mielekästä tekemistä ja vahvistaa lasten selviämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tila mahdollistaa vanhemmille hengähdyshetken sekä omien asioiden hoitamisen samalla, kun lapsi on turvallisessa ympäristössä. Toiminnalla voidaan tukea viranomaisten ja muiden organisaatioiden toimintaa kriisitilanteessa.

Toiminnalla tuetaan lapsen psykososiaalista hyvinvointia. Toiminnan tavoitteena on auttaa kaikkia osapuolia selviytymään ja vahvistumaan kriisin ja poikkeusolojen keskellä. Yleensä toiminta on lyhytaikaista ja väliaikaista. Tiloihin ovat tervetulleita kaikki lapset riippumatta sukupuolesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta tai esimerkiksi vammaisuudesta. Kaiken ikäiset lapset pyritään huomioimaan tasapuolisesti toiminnassa.

Lapsiystävällisen tila -toiminnan vapaaehtoinen toimii turvallisena aikuisena eri-ikäisille lapsille, suunnittelee ja toteuttaa toimintaa, kuten esimerkiksi leikkejä ja askarteluja. Vapaaehtoinen osallistuu myös Lapsiystävällisen tilan käytännön järjestelyihin,  ja tarvittessa kehittämiseen ja yhteydenpitoon muiden toimijoiden kanssa.

Ladattavaa materiaalia