Pakolaisuus

Kuvaaja: Nour Wahid, Save the Children

Pelastakaa Lapset työskentelee kodeistaan ja kotimaistaan paenneiden lasten ja perheiden parissa lähtömaissa, matkan varrella ja Suomessa. Tarjoamme käytännön tukea ja teemme vaikuttamistyötä sen eteen, että jokaisen pakenevan lapsen oikeus hyvään elämään toteutuu kaikkialla maailmassa.

Näin olemme pakolaisten tukena:

Muslimipoika halaa äitiä.

Lasten ja perheiden tukena Suomessa

Usran vanhemmuuden tuen toiminta sekä muu työmme pakolaistaustaisten lasten ja perheiden parissa juuri nyt.

Tyttö katsoo ulos teltasta. Tytöllä on kädessään taikasauva ja hiuksissaan perhospanta.

Pakolaistyömme maailmalla

Maailmassa on yli 100 miljoonaa pakolaista, joista yli 40% on lapsia. Olemme lasten tukena tarjoamalla ravintoa ja perustarvikkeita, suojaa ja koulutusta .

Ammattilaisten avuksi

Materiaaleja ja julkaisuja pakolaistaustaisten lasten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Nuori lapsi halaa aikuista

Vaikuttamistyö

Pelastakaa Lasten julkaisuja ja kannanottoja, joiden avulla vaikutamme pakolaistaustaisten lasten oikeuksien toteutumiseen.

Pakolaisuus lukuina

108
miljoonaa ihmistä on liikkeellä pakkomuuton vuoksi.
40 %
kaikista maailman pakolaisista on lapsia.
5827
henkilöä haki vuonna 2022 Suomesta turvapaikkaa.
1,9
miljoonaa lasta syntyi pakolaisiksi vuosina 2018–2022.

Mitä on pakolaisuus?

Pakolainen on kansainvälisen pakolaissopimuksen määritelmän mukaisesti henkilö, jolle on myönnetty kotimaansa ulkopuolisesta maasta kansainvälistä suojelua henkilökohtaisen vainon perusteella.

Kiintiöpakolainen on henkilö, joka on valittu suoraan pakolaisleiriltä uudelleensijoitusjärjestelmän kautta. Järjestelmän kautta turvallisempiin maihin siirrettäviksi valitaan yleensä erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, kuten lapsia, vammaisia ja väkivallan tai kidutuksen uhreja.

Pakolaisuus-termiä käytetään myös kattoterminä ilmiöstä, jossa henkilö joutuu pakon edestä muuttamaan pois kodistaan tai kotimaastaan esimerkiksi maassa vallitsevien väkivaltaisuuksien tai luonnonkatastrofien vuoksi.

Maan sisäinen pakolaisuus tarkoittaa pakon edessä muuttamista oman kotimaan sisällä alueelta toiselle. Suurin osa pakolaisuudesta on maan sisäistä pakolaisuutta. 

Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa ja joka on jäänyt silti maahan. Arvioiden mukaan tällaisia henkilöitä on Suomessa joitain tuhansia. Mukana on myös lapsiperheitä.

Mitä pakolaisuus tarkoittaa lapsille ja perheille?

Pakkomuuton vuoksi paossa olevien ihmisten joukossa lasten määrä on suuri. Alle kolmannes maailman väestöstä on lapsia, mutta tällä hetkellä paossa olevista yli 100 miljoonasta ihmisestä jopa yli 40 prosenttia on lapsia.

Suuri osa lapsista pakenee maiden sisällä tai maasta toiseen yhdessä huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä kanssa. Merkittävä määrä lapsia on myös pakomatkalla yksin, ilman  huoltajiaan.

Lapset nähdään erityisen haavoittuvassa asemassa olevana ryhmänä. Lapsen pakkomuuttoon liittyy usein kokemuksia väkivallasta ja muista traumaattisista tilanteista lähtömaasta tai matkan varrelta, kuten ihmiskauppaa. Kaikkia pakolaisuudessa eläviä lapsia yhdistää kokemus oman kodin, tutun ympäristön ja läheisten menettämisestä tai taakse jättämisestä.

Lapselle pakolaisuus on usein vieras termi. Mitä pienempi lapsi on, sitä vaikeampaa hänen on ymmärtää pakolaisuuteen liittyviä valtioiden prosesseja ja omaa erityisasemaansa pakolaisena. Lapsen erityisasemaa pakolaisena ohjaa muun muassa YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Pakolaisuus Suomessa

Kansainvälistä suojelua voi Suomesta saada kiintiöpakolaisena tai hakemalla turvapaikkaa. Ukrainasta paenneet henkilöt voivat saada Suomesta kansainvälistä suojelua myös hakemalla tilapäistä suojelua.

Suomesta kansainvälistä suojelua hakee vuosittain keskimäärin 2000-5000 ihmistä. Heistä noin neljäsosa on lapsia. Ukrainan sodan seurauksena vuonna 2022 kansainvälistä suojelua haki Suomesta yli 53 000 ihmistä. Myös vuonna 2015 hakijoiden määrä oli poikkeuksellisen suuri, 32 477 henkilöä.

Turvapaikanhakijat ja tilapäistä suojelua saaneet ovat Suomessa vastaanottokeskusten asiakkaita. Vastaanottotoiminnasta vastaa Maahanmuuttovirasto. Vastaanottokeskusten kautta kansainvälistä suojelua hakeville tarjotaan peruspalvelut, kuten asunto, ravinto ja terveydenhuolto. Usein Suomeen saapuvat asuvat vastaanottokeskuksissa muutamista viikoista joihinkin kuukausiin. Toisinaan vastaanottoaika voi pitkittyä useiden vuosien mittaiseksi.

Peruskouluikäiset lapset pääsevät vastaanottoaikana kouluun. Varhaiskasvatukseen pääsy riippuu kunnan tarjoamista palveluista ja perheen tilanteesta. Suuri osa pienistä lapsista ei pääse varhaiskasvatukseen vastaanottoaikana.

Mikäli henkilö saa myönteisen suojelupäätöksen, siirtyy hän kunnan asukkaaksi. Jos päätös on kielteinen, ohjataan henkilö poistumaan maasta. Osa kielteisen päätöksen saaneista ei halua palata lähtömaahan, ja he saattavat jäädä Suomeen paperittomina. Paperittomien lasten ja perheiden asema Suomessa on heikko, ja esimerkiksi pääsy erinäisten palveluiden piiriin on vaikeaa. Paperittomien lapsiperheiden määrää ei varmuudella tiedetä, mutta määrä on kasvanut viime vuosina.

Ajankohtaista

Uutiset 28.5.2024

Pelastakaa Lapset: Sudanissa väkivaltaiset hyökkäykset kouluja ja koulutusta vastaan nelinkertaistuneet vuoden kestäneen konfliktin aikana

Pelastakaa Lasten analyysin mukaan kouluihin ja koulutukseen kohdistuneiden väkivaltaisten hyökkäysten määrä on Sudanissa nelinkertaistunut konfliktin alkamisesta viime vuoden huhtikuussa. Sudan on maailman pahimman koulutuskriisin partaalla, ja yli 80 prosenttia maan lapsista ei ole päässyt kouluun yli vuoteen. Sen jälkeen, kun väkivaltainen konflikti puhkesi Sudanissa vuosi sitten, on raportoitu ainakin 88 välikohtausta koulutukseen liittyen. Tämä on…

Uutiset 15.5.2024

Gazassa siirtymään joutuneet perheet kertovat kokevansa hidasta kuolemaa

Gazan kaistaleella monet perheet ovat joutuneet pakenemaan jo viidettä kertaa viimeisten seitsemän kuukauden aikana. Samalla kun pakenevat yrittävät huolehtia ikääntyneistä perheenjäsenistään sekä loukkaantuneista lapsistaan, Israelin joukot ovat kaistaleen pohjoisissa ja eteläisissä osissa antaneet väestölle uusia käskyjä siirtymisestä.

Uutiset 6.5.2024

Rafahin evakuointikäskyllä voi olla hengenvaarallisia seurauksia lapsille

Sadat tuhannet joutuvat pakenemaan ja hätäavun saaminen alueelle vaikeutuu entisestään Israelin armeijan tänään antaman evakuointikäskyn seurauksena. Rafah on ollut perheille viimeinen pakopaikka. Lähestyvän maahyökkäyksen myötä aikaikkuna lasten suojelulle alkaa sulkeutua, Pelastakaa Lapset varoittaa.  

Ota yhteyttä

Eveliina Viitanen

Kehittämispäällikkö

Minna Kuivalainen

Hankesuunnittelija

Nadia El-Radhi

Hankesuunnittelija

Venla Ryymin

Hankepäällikkö