Tyttö hymyilee kameralle.

Uusi opas ammattilaisille: Pakolaisperheiden kohtaaminen ja vanhemmuuden tuki

Tämä opas on suunnattu ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka työskentelevät pakolaistaustaisten perheiden parissa ja kaipaavat lisätietoa ja vinkkejä lasten ja vanhempien kanssa työskentelyn tueksi.

Oppaassa on taustoittava teoriaosuus, joka tarjoaa lyhyesti tietoa vanhemmuudesta pakolaisuudessa sekä myönteisen vanhemmuuden ajatuksesta. Tämä osuus pohjautuu muun muassa saatavilla olevaan kirjallisuuteen, tutkimustietoon sekä

Pelastakaa Lapset -järjestön julkaisemiin selvityksiin ja raportteihin.

Tämän lisäksi oppaassa on käytännönläheinen osuus, jossa tarjotaan vinkkejä perheiden tavoittamiseen ja kohtaamiseen. Tämä osuus pohjaa vahvasti Pelastakaa Lasten Usra – Perheenä Suomessa -hankkeessa (2021–24) toteutettuun käytännön työhön, siitä kerättyihin kokemuksiin ja hanketyöntekijöiden asiantuntijuuteen.

Oppaan lopussa kuvataan hankkeessa kehitetty Ihana Usra -ryhmätoimintamalli sekä perhekerhomalli, joita tarjotaan oppaan myötä muiden toimijoiden käyttöön.