Valmiustoiminnan koulutukset ja materiaalit

Pelastakaa Lasten valmiustoiminta järjestää erilaisia koulutuksia kriisitilanteisiin ja Lapsiystävällisen tilan -toimintaan.

Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutuskokonaisuus

 • Suunnattu erityisesti vapaaehtoisille ja myös ammattilaisille, jotka kohtaavat lapsia kriisi- ja häiriötilanteissa
 • Koulutus koostuu osista, joita voi suorittaa itsenäisinä lyhytkursseina tai osana kokonaisuutta
 • Koulutuksia voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena

 • Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää lasten erityisaseman erilaisissa kriisitilanteissa
 • Osallistuja tunnistaa eri-ikäisten lasten reaktioita kriisitilanteessa
 • Osallistuja saa työkaluja tuen tarpeessa olevien lasten tunnistamiseen
 • Osallistuja hallitsee perusperiaatteet lasten kohtaamisessa ja tukemisessa kriisi- ja häiriötilanteissa

 • Lapsen asema ja suojeleminen kriisi- ja häiriötilanteissa
 • Lasten reaktiot kriisitilanteessa ja tuen tarpeessa olevien lasten tunnistaminen
 • Lapsen kohtaaminen kriisitilanteissa
 • Erikielisten lasten ja perheiden huomioiminen
 • Vammaisen lapsen kohtaaminen
 • Lapsiystävällinen tila -toiminnan työpaja

Lapsiystävällinen tila -toiminnan koulutus

Valmiustyön vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet voivat osallistua Lapsiystävällinen tila -toiminnan verkkokoulutukseen, jonka käyneet haastatellaan ja rikosrekisteriote tarkistetaan. Sen jälkeen vapaaehtoinen voi toimia Lapsiystävällisessä tilassa ja hän kuuluu järjestön valmniustoiminnan vapaaehtoisten rekisteriin.

Koulutus antaa valmiudet toimia vapaaehtoisena Lapsiystävällisessä tilassa. Koulutuksessa käsitellään Lapsiystävällisen tilan toimintaperiaatteita, lapsen tukemista, yhteistyötä, lapsen oikeuksia ja suojelua sekä erikielisten lasten huomioimista.

Koulutus toteutetaan itsenäisesti tehtävänä verkkokoulutuksena. Koulutuksen kesto on 4-6 h.

Verkkokoulutus

Oletko kiinnostunut toimimaan Pelastakaa Lasten valmiustoiminnan vapaaehtoisena?

Puinen lelujuna raiteilla

Muita koulutusaiheita

Järjestämme tarvittaessa muita koulutuksia, kuten 72h kotitalouksien varautumissuositus sekä räätälöimme erillaisia webinaareja ja koulutustapahtumia lapsen kohtaminen kriiseissä teemaan liittyen.

Lapsia leikkimässä puupalikoilla lattialla

Oletko kiinnostunut kouluttamisesta?

Etsimme vapaaehtoiskouluttajia Lapsen kohtaaminen kriiseissä koulutukseen. Koulutuksesta on pilotoitu kouluttajakoulutus, jonka käyneet muodostavat valtakunnallisen kouluttajapoolin. Pooli koostuu järjestön työntekijöistä ja vapaaehtoisista. Aikaisempaa kouluttajakokemusta ei tarvitse olla. Ole rohkeasti yhteydessä, jos kiinnostuit.

Valmiustoiminnan materiaalit

Yhteystiedot

Valmiustoiminnan yksikkö

Mikael Lehtinen

Valmiussuunnittelija