Beredskapsverksamhetens utbildningar och material

Rädda Barnens beredskapsverksamhet organiserar olika utbildningar för krissituationer och Barnvänlig plats -verksamhet

Bemöta barn i kris -utbildningshelhet

 • Riktar sig särskilt till volontärer och även yrkesverksamma som bemöter barn i kris- och störningssituationer
 • Utbildningen består av delar som kan tas som fristående korta kurser eller som en del av en helhet.
 • Utbildningar kan ordnas via nätet eller som närvarokurser
 • På svenska ordnas utbildningen som ett 2 timmars webinarie.

 • Efter kursen förstår deltagaren den särskillda ställningen som barn har i olika krissituationer
 • Deltagaren lär sig känna  igen reaktioner hos barn i olika åldrar i en krissituation
 • Deltagaren lär sig  grundläggande principerna för att möta och stödja barn i kris- och störningssituationer

 • Barns särskillda ställning och skydd av barn i kris- och störningssituationer
 • Barns utvecklingsstadie och reaktioner i krissituationer
 • Bemöta barn i krissituationer
 • Barn med särskilda behov
 • Barnvänlig plats -verksamhet

Utbildnign för Barnvänlig plats -verksamhet

Alla som är intresserade av att vara frivilliga inom s beredskapsaverksamhetent kan delta i nätkursen för Banrvänlig plats -verksamhet , efter kurssen intervjuas alla och straffregister kontrolleras. Den frivilliga kan sedandelta i verksamheten och är med i organisationens register över frivilliga inom beredskapsverksamhet.

Utbildningen ger färdigheter att agera som frivillig i Barnvänliga platser. Utbildningen innehålelr principerna för Barnvänliga platser, stöd till barn, samarbete, barns rättigheter och skydd samt hur man beaktar barn med särskilda behov.

Kursen genomförs shälvständigt via nätet, och tar cirka 4-6 timmar. Kursen finns enbart på finska.

Nätkurs

Är du intresserad att agera som frivillig inom Rädda Barnens beredskapsverksamhet?

Puinen lelujuna raiteilla

Andra utbildingar

Vi anordnar andra utbildningar efter behov, t.ex. 72h hemberedskap. Vi kan skräddarsy olika webbinarier och utbildningsevenemang kring temat barn i kris. .

Lapsia leikkimässä puupalikoilla lattialla

Är du intresserad av att utbilda?

Vi söker frivilliga utbildare för utbildningen Bemöta Barn i kris. Vi ordnar en utbildnign för utbildare en gång om året och de som går utbildnignen blir medlemmar i vårt utbildarnätverk som består av anställda och volontärer från organisationen. Ingen tidigare erfarenhet som utbildare är nödvändig. Kontakta oss gärna om du är intresserad.

Beredskapsverksamhetens material (på finska och engelska)

Yhteystiedot

Valmiustoiminnan yksikkö

Mikael Lehtinen

Valmiussuunnittelija