Kotimaan valmiustoiminta

Kriisi- ja häiriötilanteissa on tärkeää huomioida lasten ja perheiden tarpeet

Varaudumme tukemaan viranomaisia erilaisissa tilanteissa yhteistyössä Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysten, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Järjestön valmiustyössä varaudutaan olemaan viranomaisten tukena lapsia ja perheitä koskettavissa onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa, joita voivat olla vaikkapa pitkittyneet sähkö- ja vesikatkot tai maahantulotilanne. Järjestämme Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutuksia ja Lapsiystävällinen tila –toiminnan koulutusta sekä kouluttajakoulutusta työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Varautumista ja valmiussuunnittelua koordinoidaan Pelastakaa Lasten keskustoimistolta Helsingistä. Toiminnassa yhä keskeisempiä ovat järjestön paikallisyhdistykset ja vapaaehtoiset alueellisesti ja paikallisesti eri puolilta maata. Paikallistoimijoiden avulla voidaan tarjota valtakunnallisesti tukea lapsille erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa eri puolilla Suomea.

 • Kriisi-, poikkeus- ja häiriötilanteet, jotka koskettavat lapsia ja perheitä
 • Laajat tulipalot, myrskyt, tulvat
 • Liikenne- ja kemikaalionnettomuudet
 • Väkivallanteot
 • Tarttuvat taudit
 • Evakuoinnit
 • Laajamittainen maahantulo
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset

 • Lapset ja perheet jäävät suunnitelmissa usein vähälle huomiolle
 • Lapsiosaamiselle on tarvetta ja varautumiseen tarvitaan lapsitoimijoita mukaan
 • Onnettomuuden, väkivallanteon, luonnonmullistuksen tai laajamittaisen maahantulon mahdollisuus on aina olemassa

 • Kansainvälisen humanitaarisen työn ja toimintamallien soveltaminen Suomen olosuhteisiin
 • Kotimaisen ammatillisen lastensuojelun asiantuntijuus
 • Alueellinen ja paikallinen kansalaisjärjestöpohja: Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset ja vapaaehtoiset
 • Valmiusharjoitukset

 • Lapsiystävällinen tila -toiminta
 • Kriisichat
 • Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutukset
 • Yhteistyö viranomais- ja järjestöverkostoissa
 • Lapsiin liittyvä tilannekuva Suomessa ja muualla Save the Children -organisaation kautta
 • Vaikuttaminen ja viestintä

 • Monipuolinen kokemus lasten kanssa toimimisesta
 • Paikallistuntemus
 • Valmiita verkostoja ja tieto alueen olemassa olevista auttamisrakenteista
 • Valmiita välineitä toimintaan
 • Tilannekuva
Lapsi leikkii ilmapallolla Pelastakaa Lasten vapaaehtoisen kanssa.

Ryhdy vapaaehtoiseksi

Kiinnostaako Pelastakaa Lasten valmiustoiminnan vapaaehtoisuus?

Lapsia leikkimässä puupalikoilla lattialla

Koulutus ja materiaalit

Listätietoa valmiustoiminnan koulutuksista ja materiaaleista

Vaaleatukkainen lapsi iso nalle sylissä.

Lapsiystävälliset tilat

Lisätietoa Lapsiystävällisistä tiloista

Lapsen tukeminen kriisissä

Ohje miten lapsia voi tukea kriisitilanteissa

Psykososiaalista tukea haavoittuvassa asemassa oleville lapsille

Pelastakaa Lapset ry:llä on alkanut Lasten tuki vastaanottotoiminnassa -hanke, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten erityistarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen vastaanottotoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kohtaavaa Lapsiystävällistä tila -toimintaa, sekä koulutusta vastaanottokeskuksissa asiakkaina olevien lasten huomioimiseksi ja tukemiseksi.

Tavoitteena on, että vastaanottokeskuksissa asiakkaina olevilla eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla on saatavilla säännöllistä psykososiaalista hyvinvointia tukevaa toimintaa. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan myös eri asteisesti vammaisia lapsia, sekä lasten osallisuus on isossa roolissa.

Euroopan unionin osarahoittama logo

Yhteistyökumppanit ja verkostot

Valmiustoiminnan yhteistyötä Pelastakaa Lapset tekee muun muassa viranomaisten ja järjestöjen valtakunnallisissa ja alueellisissa valmiusverkostoissa, vaikuttamistyössä, valmiuskoulutuksissa, -harjoituksissa ja tositilanteissa. Osallistumme järjestöjen ja viranomaisten valmiusharjoituksiin lasten ja perheiden huomioimisen sekä Lapsiystävällinen tila -toiminnan kehittämisen ja yhteistyön näkökulmista.

Pelastakaa Lapset on Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun sekä Naisten valmiusliiton jäsen.

(Kuva: Emilia Tiainen, Kirkkonummen kaupunki)

Nuori ihminen pitää kädessään älypuhelinta niin että se peittää osittain kasvot.
Uutiset 3.4.2024

Somessa leviävät huhut Vantaan tapahtumista lisäävät nuorten ahdistusta

Vantaan tapahtumat ovat herättäneet paljon huolta ja pelkoa erityisesti nuorten keskuudessa. Pelastakaa Lasten asiantuntijat ovat havainneet somessa liikkuvan nyt valtavan määrän huhuja ja väärää tietoa, mikä lisää nuorten ahdistusta. 

Pelastakaa Lasten logo mustalla taustalla.
Artikkelit 2.4.2024

Miten puhua lapselle Vantaan kouluampumisesta? 

Kouluampuminen voi herättää lapsissa stressiä, surua, ahdistusta ja horjuttaa lapsen turvallisuuden tunnetta. Tässä vinkkimme, miten voit keskustella lasten kanssa kriisitilanteessa.

Pelastakaa Lapset logo
Uutiset 2.4.2024

Lapsille ja nuorille tarjolla keskustelutukea Netari-chatissa Vantaan tapahtumiin liittyen 

Pelastakaa Lasten ylläpitämä Netari-chat on auki tänään 2.4.2024 poikkeuksellisesti klo 15.00–21.00 tarjotakseen lapsille ja nuorille keskustelutukea Vantaan kouluampumisen vuoksi. Tukea Netarin kautta on tarjolla myös muina päivinä. 

Ota yhteyttä

Anna Salmenhaara

Valmiussuunnittelun asiantuntija

Mikael Lehtinen

Valmiussuunnittelija

Viivi Kirvesoja

Hankepäälikkö

Maiju Remes

Hankesuunnittelija

Eveliina Viitanen

Kehittämispäällikkö

Valmiustoiminnan yksikkö