Kotimaan valmiustoiminta

Kriisi- ja häiriötilanteissa on tärkeää huomioida lasten ja perheiden tarpeet

Varaudumme tukemaan viranomaisia erilaisissa tilanteissa yhteistyössä Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysten, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Järjestön valmiustyössä varaudutaan olemaan viranomaisten tukena lapsia ja perheitä koskettavissa onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa, joita voivat olla vaikkapa pitkittyneet sähkö- ja vesikatkot tai maahantulotilanne. Järjestämme Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutuksia ja Lapsiystävällinen tila –toiminnan koulutusta sekä kouluttajakoulutusta työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Varautumista ja valmiussuunnittelua koordinoidaan Pelastakaa Lasten keskustoimistolta Helsingistä. Toiminnassa yhä keskeisempiä ovat järjestön paikallisyhdistykset ja vapaaehtoiset alueellisesti ja paikallisesti eri puolilta maata. Paikallistoimijoiden avulla voidaan tarjota valtakunnallisesti tukea lapsille erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa eri puolilla Suomea.

 • Kriisi-, poikkeus- ja häiriötilanteet, jotka koskettavat lapsia ja perheitä
 • Laajat tulipalot, myrskyt, tulvat
 • Liikenne- ja kemikaalionnettomuudet
 • Väkivallanteot
 • Tarttuvat taudit
 • Evakuoinnit
 • Laajamittainen maahantulo
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset

 • Lapset ja perheet jäävät suunnitelmissa usein vähälle huomiolle
 • Lapsiosaamiselle on tarvetta ja varautumiseen tarvitaan lapsitoimijoita mukaan
 • Onnettomuuden, väkivallanteon, luonnonmullistuksen tai laajamittaisen maahantulon mahdollisuus on aina olemassa

 • Kansainvälisen humanitaarisen työn ja toimintamallien soveltaminen Suomen olosuhteisiin
 • Kotimaisen ammatillisen lastensuojelun asiantuntijuus
 • Alueellinen ja paikallinen kansalaisjärjestöpohja: Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset ja vapaaehtoiset
 • Valmiusharjoitukset

 • Lapsiystävällinen tila -toiminta
 • Kriisichat
 • Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutukset
 • Yhteistyö viranomais- ja järjestöverkostoissa
 • Lapsiin liittyvä tilannekuva Suomessa ja muualla Save the Children -organisaation kautta
 • Vaikuttaminen ja viestintä

 • Monipuolinen kokemus lasten kanssa toimimisesta
 • Paikallistuntemus
 • Valmiita verkostoja ja tieto alueen olemassa olevista auttamisrakenteista
 • Valmiita välineitä toimintaan
 • Tilannekuva
Lapsi leikkii ilmapallolla Pelastakaa Lasten vapaaehtoisen kanssa.

Ryhdy vapaaehtoiseksi

Kiinnostaako Pelastakaa Lasten valmiustoiminnan vapaaehtoisuus?

Lapsia leikkimässä puupalikoilla lattialla

Koulutus ja materiaalit

Listätietoa valmiustoiminnan koulutuksista ja materiaaleista

Vaaleatukkainen lapsi iso nalle sylissä.

Lapsiystävälliset tilat

Lisätietoa Lapsiystävällisistä tiloista

Lapsen tukeminen kriisissä

Ohje miten lapsia voi tukea kriisitilanteissa

Yhteistyökumppanit ja verkostot

Valmiustoiminnan yhteistyötä Pelastakaa Lapset tekee muun muassa viranomaisten ja järjestöjen valtakunnallisissa ja alueellisissa valmiusverkostoissa, vaikuttamistyössä, valmiuskoulutuksissa, -harjoituksissa ja tositilanteissa. Osallistumme järjestöjen ja viranomaisten valmiusharjoituksiin lasten ja perheiden huomioimisen sekä Lapsiystävällinen tila -toiminnan kehittämisen ja yhteistyön näkökulmista.

Pelastakaa Lapset on Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun sekä Naisten valmiusliiton jäsen.

(Kuva: Emilia Tiainen, Kirkkonummen kaupunki)

Pieni lapsi ojentaa dinosauruslelua Pelastakaa Lasten vapaaehtoiselle
Blogit 25.9.2023

Varautumista lapsia huomioiden

Kun yhteiskunta kohtaa kriisin, lapset ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Siksi heidät on erityisen tärkeää huomioida kriisin keskellä.

Save the Childrenin työntekijät kantavat tarvikkeita varastossa Pakistanissa.
Tarinat 28.8.2023

Humanitaarisen avun perille viejät

Pelastakaa Lasten humanitaarisen avun työntekijät vievät avun perille sinne, missä tarve on suurin.

Nainen leikkipuistossa taputtaa käsiä yhteen, etualalla lapset katsovat häntä.
Tarinat 1.8.2023

Yhdistysaktiivi Anita Vihervaara – Aika on arvokkainta, mitä voimme lapsille antaa

Valmiustyön parissa vapaaehtoistyötä tekevä Anita Vihervaara luo lapsille turvallisia hetkiä ja korostaa ajan merkitystä heidän hyvinvoinnissaan.

Ota yhteyttä

Anna Salmenhaara

Valmiussuunnittelun asiantuntija

Mikael Lehtinen

Valmiussuunnittelija

Jenny Starck

Valmiussuunnittelija

Maiju Remes

Koordinaattori

Eveliina Viitanen

Kehittämispäällikkö