Barnvänlig plats -verksamhet

I kris- och störningssituationer kan Rädda Barnen vid behov grunda barnvänlig plats för barn och familjer. Det barnvänliga platserna stöder myndigheternas verksamhet, till exempel i ett evakueringscenter, nödboende eller mottagningscenter för asylsökande.

Vad är Barnvänlig plats -verksamhet (på finska)

Barnvänlig plats -verksmahet är en metod som används av Rädda Barnen och andra internationella humanitära aktörer runt om i världen för att stödja barn i katastrof- och krissituationer. Det ger barn meningsfulla aktiviteter och stärker deras återhämtningsförmåga under exceptionella omständigheter.

Barnvänlig plats -verksamhet är en metod som används i humanitära kriser runt om i världen och som erbjuder en säker miljö för barn att delta i strukturerade aktiviteter, bearbeta tidigare erfarenheter och lära sig nya saker. I Finland drivs Barnvänliga platser av Rädda Barnens personal och utbildade volontärer.

En barnvänlig plats är ett ställe där barn främst kan vara barn och göra saker som är specifika för dem, till exempel leka, spela och göra sysslor under ledning av säkra vuxna. Aktiviteten ger meningsfulla aktiviteter i barnens liv och stärker barnens förmåga att klara sig under exceptionella omständigheter.

Utrymmet gör det möjligt för föräldrar att ta en paus och ta hand om sina egna angelägenheter medan barnet befinner sig i en säker miljö. Verksamheten kan stödja myndigheter och andra organisationer i en krissituation.

Verksamheten stöder barns psykosociala välbefinnande. Syftet är att stöda alla inblandade att klara av situationen och bli starkare mitt i en kris eller nödsituation. I allmänhet är insatserna kortsiktiga och tillfälliga. Alla barn är välkomna, oavsett kön, etnisk eller kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Målet är att ta lika stor hänsyn till barn i alla åldrar.

En frivillig fungerar som en trygg vuxen för barn i olika åldrar och planerar och genomför aktiviteter som spel och pyssel. Den frivilliga deltar också i den praktiska arrangemangen av Barnvänliga platsen och  vid behov, i dess utveckling och samverkan med andra aktörer.

Nätkurs

Är du intresserad att agera som frivillig inom Rädda Barnens beredskapsverksamhet?

Laddbart material (på finska)