Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan lapsuuteen. 

Tästä huolimatta valtaosa maailman lapsista elää maissa, joissa lapsen ruumiillinen kuritus on yhä hyväksyttyä. Sotaa tai luonnonkatastrofeja paetessa lapset joutuvat erityisen haavoittuvaiseen asemaan, jossa he ovat entistä alttiimpia ihmiskaupalle, hyväksikäytölle sekä fyysiselle väkivallalle.  

Miten Pelastakaa Lapset suojelee lapsia? 

  • Vahvistamme yhteisöjen ja valtioiden lastensuojelun rakenteita. Yhdistämme olemassa olevia virallisia ja epävirallisia rakenteita, koulutamme sosiaalityöntekijöitä tunnistamaan lasten hädän sekä hyödynnämme yhteisöjen tietotaitoa suojelua tarvitsevien lasten auttamisessa. 
  • Varmistamme pääsyn suojelun pariin. Autamme erityisesti heikommassa asemassa olevia lapsia, kuten kotinsa jättämään joutuneita tai konfliktista kärsiviä lapsia. 
  • Edistämme tietämystä lapsen oikeudesta turvalliseen lapsuuteen. Koulutamme perheitä ja yhteisöjä huomioimaan lasten erityistarpeet ja ehkäisemään sukupuolittunutta väkivaltaa. Vaikutamme myös lainsäädäntöön sitouttamalla valtioiden päättäjiä lapsen oikeuksien tunnustamiseen. 

Ladattavissa olevat julkaisut