Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus kasvaa turvallisessa ja tukea antavassa ympäristössä. Pelastakaa Lasten tavoitteena on suojella lapsia hyväksikäytöltä ja väkivallalta sekä vaikuttaa lasten oikeuksien toteutumiseen. Lasten suojelussa korostuu ehkäisevän tuen muotojen kehittäminen, jotta lapset ja perheet voisivat saada tukea oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tuemme perheitä ja huoltajia, jotta he pystyvät paremmin huolehtimaan lapsista. Pyrimme vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaisiin, niin että ennalta ehkäisy ja varhainen auttaminen on huomioitu lainsäädännössä ja toteutuksessa.

Maailmassa on 18,3 miljoonaa orpoa ja arviolta 8 miljoonaa lasta asuu lastenkodeissa. Joka vuosi yli miljoona lasta joutuu lapsikaupan uhriksi. Viimeisten 10 vuoden aikana noin 20 miljoonaa lasta on joutunut pakenemaan omasta kodistaan ja yli miljoona lasta on jäänyt orvoksi tai joutunut eroon vanhemmistaan katastrofin aikana. Monet lapset joutuvat selviytymään kaduilla tai laitoksissa, jolloin he ovat vaarassa joutua hyväksikäytön tai väkivallan uhreiksi. Toisaalta lapset saattavat myös elää kodeissa, jotka eivät ole turvallisia. Lapset voivat joutua myös hyväksikäytön tai väkivallan urheiksi heitä ympäröivän yhteisön toimesta.

Pelastakaa Lapset tekee töitä pitääkseen lapset turvassa katastrofien ja konfliktien aikana. Järjestämme lapsille esimerkiksi turvallisia tiloja, joissa he pääsevät toipumaan traumaattisista kokemuksistaan. Lisäksi autamme katastrofin takia vanhemmistaan eroon joutuneita lapsia löytämään takaisin heidän perheidensä luo.

Pelastakaa Lapset pyrkii vahvistamaan kansallisia ja paikallisia rakenteita. Silloin kun ne toimivat hyvin, ne vähentävät lasten haavoittuvuutta ja suojaavat lapsia erilaisilta riskeiltä (lapsikauppa, haitallinen työ, väkivalta ja hyväksikäyttö, lapsiavioliitto ja tyttöjen sukuelinten silpominen). Tavoitteena on vahvistaa kaikkien lastensuojelun osapuolten, viranomaisten, paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä sekä kehittää palveluja näiden kanssa. Investoinnit lasten ja heidän perheittensä hyvinvointiin ja sosiaaliseen turvallisuuteen edesauttavat kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa sekä vähentävät köyhien ihmisten taloudellista haavoittuvuutta. Pelastakaa Lapset on tehnyt työtä lasten suojelemiseksi esimerkiksi Somaliassa ja Burkina Fasossa.

Osman oppi koulutuksen tärkeydestä ja lastenoikeuksista

somalia

Osman on 16-vuotias ja asuu vanhempiensa sekä kahdeksan sisaruksensa kanssa Maandeeqin alueella Somaliassa. Hän jättäytyi pois koulusta vuonna 2014 kavereiden painostuksesta, vaikka oli juuri läpäissyt kahdeksannen luokan tentit. Osmanilta puuttuu myös perustiedot lastenoikeuksista ja koulutuksen tärkeydestä, ja siksi hän on haavoittuvainen monille kielteisille ulkopuolisille tekijöille. Somaliassa tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ääriliikkeet, jotka houkuttelevat nuoria mm. merirosvoukseen.

Osman liittyi koulupudokkaille tarkoitettuun nuorten ryhmään Maandeeqin alueella. Hän osallistui moniin lastenoikeuksista kertoviin koulutustilaisuuksiin, jotka lastensuojelukomitea järjesti. Osman oppi paljon omista oikeuksistaan, mukaan lukien oikeuden koulutukseen. Hän oppi myös, kuinka voi tulla toimeen vertaispaineen kanssa. Lopulta Osman alkoi katua, ettei käynyt koulussa ja toivoi, ettei olisi jättänyt koulua aiemmin kesken.  Osmanin äiti otti myös osaa yhteisölle järjestettyihin keskusteluihin. Hän oli tietoinen, mitä hänen poikansa kävi läpi, ja että Osman katuu koulun kesken jättämistä. Osmanin äiti päätti tukea ja rohkaista poikaansa menemään takaisin kouluun.