Lapsiköyhyys

Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin. 

Tästä huolimatta miljoonat lapset elävät edelleen köyhyydessä. Köyhyys on usein rakenteellista ja sitä syventävät erilaiset konfliktit ja kriisit. Köyhyydestä kärsivät eniten jo muutenkin heikoimmassa asemassa olevat ryhmät, kuten uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, vammaiset, tytöt ja pakolaiset. 

Köyhyys näkyy lapsen elämässä moninaisin tavoin, esimerkiksi aliravitsemuksena, lapsityönä, koulutuksen puutteena ja syrjintänä. Lapset, jotka elävät lapsuudessa köyhyydessä, tulevat todennäköisemmin kärsimään köyhyydestä myös tulevaisuudessa. 

Miten Pelastakaa Lapset vähentää lapsiköyhyyttä? 

  • Vähennämme lapsiköyhyyttä lapsilähtöisen sosiaaliturvan avulla. Kehitämme paikallisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa yhteiskunnan tuen muotoja ja parannamme niiden pariin pääsyä. 
  • Tuemme hyvää vanhemmuutta. Järjestämme hyvän vanhemmuuden valmennuksia, joissa vanhemmat saavat neuvontaa ja voivat keskustella lasten hyvinvoinnista. Lisäämme tietoisuutta sukupuolten välisestä tasa-arvosta, vammaisten oikeuksista ja koulutuksen hyödyistä. 
  • Vähennämme köyhyyden haittavaikutuksia. Tuemme perheiden toimeentuloa, jotta lapset voitaisiin ottaa pois lapsityöstä. Toimitamme lapsille elintärkeitä perustarvikkeita aliravitsemuksen ehkäisemiseksi sekä tuemme lasten koulutusta esimerkiksi yhteisöopetuksen muodossa. 

Ladattavissa olevat julkaisut