Harkitsen lapseni antamista adoptoitavaksi

Lapsen adoptio – adoptioneuvonta biologisille vanhemmille ja lapselle 

Vanhemmilla on oikeus päättää lapsensa adoptiosta. Lapsensa adoptioon antamista harkitsevia vanhempia autetaan pohtimaan elämäntilannettaan ja eri vaihtoehtoja. Lapsen isyys on tärkeä tieto lapselle ja isyys selvitetään tarvittaessa. Kummankin vanhemman suostumus adoptioon tarvitaan. Vanhemmilla on lapsen syntymän jälkeen vähintään kahdeksan viikon harkinta-aika ennen kuin suostumus voidaan allekirjoittaa. Harkinta-aikana lasta voidaan tarpeen mukaan hoitaa lyhytaikaisessa perhehoidossa. Biologiset vanhemmat voivat esittää toiveita adoptioperheen suhteen ja heidän kanssaan keskustellaan avoimesta adoptiosta eli mahdollisuudesta yhteydenpitoon adoption jälkeen. Adoptioneuvonta on aina maksutonta. 

Jos harkitset lapsesi antamista adoptioon, ota yhteyttä

Ladattavista materiaaleista löydät lisätietoa lapsen antamisesta adoptioon.