Pelastakaa Lapset ry on kotimainen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lastensuojelujärjestö, joka auttaa lapsia kotimaassa ja maailmalla.

Lahjoituksenne tavoittaa avun tarvitsijat tehokkaasti: vuonna 2018 keräyskulumme olivat 23 %.

Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi tai tekemällä lahjoituksen Lasten hätäapurahastoon, olet mukana parantamassa kotimaan ja maailman lasten elämää.

Lahjoitusten turvin Pelastakaa Lapset auttaa

Kotimaassakotimaa_154x158

 • autamme lapsiperheitä, joiden voimavarat ovat vähissä. Lahjoitusvaroin voimme järjestää muun muassa tukihenkilö– ja tukiperhetoimintaa.
 • tuemme lapsia ja nuoria Internetissä järjestämällä kriisi- ja tukichatteja
 • turvaamme vähävaraisten perheiden nuorten lukio- ja ammattikouluopintoja sekä lasten harrastustoimintaa Eväitä Elämälle -ohjelmalla

Maailmallakv_154x158

 • autamme perheitä pääsemään pois äärimmäisestä köyhyydestä
 • suojelemme lapsia kaikenlaiselta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä
 • varmistamme, että heikoimmassa asemassa olevat lapset pääsevät kouluun
 • edistämme lapsen oikeuksien huomioimista

Katastrofi- ja konfliktialueillahataapu_154x158

 • varmistamme, että hädänalaiset saavat ruokaa, puhdasta vettä ja suojaa sekä välttämättömyystarvikkekkeita
 • järjestämme turvallisia leikki- ja koulutiloja
 • suojelemme lapsia hyväksikäytöltä ja väkivallalta
 • autamme lapsia, perheitä, yhteisöjä sekä viranomaisia varautumaan katastrofeihin

Lahjoitusvarojen käytön valvonta

 • Pelastakaa Lasten taloustoimisto, hankehenkilökunta ja hallitus
 • Pelastakaa Lasten hankehallinto kohdemaassa
 • kohdemaan tilintarkastajat
 • kohdemaan viranomaiset ja yhteistyöjärjestöt
 • Pelastakaa Lasten tilintarkastajat Ernst & Young
 • Suomen ulkoasiainministeriö
 • Euroopan unioni
 • Poliisihallitus rahankeräyslupaviranomainen