Pelastakaa Lapset ry on kotimainen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lastensuojelujärjestö, joka auttaa lapsia kotimaassa ja maailmalla.

Lahjoituksenne tavoittaa avun tarvitsijat tehokkaasti: vuonna 2021 rahankeräyskulumme olivat 18,97 %. Rahankeräyskuluilla katetaan rahankeräysten toteuttamisesta, tiedottamisesta ja muusta lahjoittajahankinnasta aiheutuvat suorat kulut.

Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi tai tekemällä lahjoituksen Lasten hätäapurahastoon, olet mukana parantamassa kotimaan ja maailman lasten elämää.

Lahjoitusten turvin Pelastakaa Lapset auttaa

Kotimaassakotimaa_154x158

 • Yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa tuemme Eväitä Elämälle –ohjelmalla vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Koronakriisin seurauksena ohjelman kautta jaetaan myös ruoka-apua ruokakaupan lahjakorttien muodossa.
 • Varhaisen tuen työmme on tarkoitettu perheille, joissa lapsen hyvinvointi on eri syistä uhattuna, mutta sosiaalihuollon tai lastensuojelun palveluille ei ole tarvetta. Lahjoittajien avulla turvattuja varhaisen tuen työmme muotoja ovat esimerkiksi tukihenkilötoiminta, sporttikummitoiminta, ehkäisevä tukiperhetoiminta, lomakotitoiminta ja perheentalot.
 • Kehittämistoiminnan ja ehkäisevän työmme kautta edistämme lapsen oikeuksia, luomme uusia menetelmiä ja lähestymistapoja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi, sekä edistämme lasten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Lahjoitusten avulla edistämme lasten ja nuorten digitaalista hyvinvointia ja ehkäisemme siihen liittyviä haittoja laajalla Digitaalinen hyvinvointi ja lapsen oikeudet -kokonaisuudella, johon kuuluu muun muassa nuorille matalan kynnyksen keskusteluapua tarjoava Netari-verkkonuorisotalo, nuorten väkivaltaista radikalisoitumista ehkäisevä RadicalWeb-hanke, sekä koululaisten digitaalisia valmiuksia vahvistava Huippula-ohjelma. Osin lahjoittajien tuella toteutetaan myös Lasten suojelu ja Nettivihje -toimintoa, jolla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa erityisesti digitaalisissa ympäristöissä, sekä tehdään kehittämistoimintaa muun muassa pakolaisuuteen ja lapsen osallisuuteen liittyen.
 • Palveluyksiköissä ja aluetoimistoissa tuotettava palvelutoimintamme rahoitetaan kuntien palvelumaksuilla. Lahjoitusvaroja käytetään palvelutoiminnan piirissä olevien lasten ja perheiden tueksi vain niihin yleishyödyllisiin toimintoihin, joita kunnan palvelumaksut eivät kata:
  • Lastenkodeissa ja erityisyksiköissä asuvien lasten ja nuorten harrastukset, lomamatkat, retket, leirit, apuopetus- ja mentoritoiminta, terapia sekä itsenäistymisen tuki.
  • Perhekuntoutusyksiköiden harraste-, retki- ja virkistystoiminta sekä yksiköllinen ja lyhytkestoinen kriisi- tai perheterapia.
  • Sijaisperheessä asuvien ja tukiperhetoiminnassa mukana olevien lasten ja perheiden leirit, retket, tapaamiset, täydennyskoulutukset, ryhmämuotoinen lasten ja perheiden tuki sekä ammatillisesti ohjatut vertaistapaamiset.
 • Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista.

Maailmallakv_154x158

 • autamme perheitä pääsemään pois äärimmäisestä köyhyydestä
 • suojelemme lapsia kaikenlaiselta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä
 • varmistamme, että heikoimmassa asemassa olevat lapset pääsevät kouluun
 • edistämme lapsen oikeuksien toteutumista

Katastrofi- ja konfliktialueillahataapu_154x158

 • varmistamme, että hädänalaiset saavat ruokaa, puhdasta vettä ja suojaa sekä välttämättömyystarvikkekkeita
 • järjestämme turvallisia leikki- ja koulutiloja
 • suojelemme lapsia hyväksikäytöltä ja väkivallalta
 • autamme lapsia, perheitä, yhteisöjä sekä viranomaisia varautumaan katastrofeihin

Lahjoitusvarojen käytön valvonta

 • Pelastakaa Lasten taloustoimisto, hankehenkilökunta ja hallitus
 • Pelastakaa Lasten hankehallinto kohdemaassa
 • kohdemaan tilintarkastajat
 • kohdemaan viranomaiset ja yhteistyöjärjestöt
 • Pelastakaa Lasten tilintarkastajat Ernst & Young
 • Suomen ulkoasiainministeriö
 • Euroopan unioni
 • Poliisihallitus rahankeräyslupaviranomainen