Pelastakaa Lapset ry on kotimainen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lastensuojelujärjestö, joka auttaa lapsia kotimaassa ja maailmalla.

Lahjoituksenne tavoittaa avun tarvitsijat tehokkaasti: vuonna 2016 keräyskulumme olivat 20 %.

Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi, kummiksi tai tekemällä lahjoituksen Lasten hätäapurahastoon, olet mukana parantamassa kotimaan ja maailman lasten elämää.

Lahjoitusten turvin Pelastakaa Lapset auttaa

Kotimaassakotimaa_154x158

 • autamme lapsiperheitä, joiden voimavarat ovat vähissä. Lahjoitusvaroin voimme järjestää muun muassa tukihenkilö– ja tukiperhetoimintaa.
 • tuemme lapsia ja nuoria Internetissä järjestämällä kriisi- ja tukichatteja
 • turvaamme vähävaraisten perheiden nuorten lukio- ja ammattikouluopintoja sekä lasten harrastustoimintaa Eväitä Elämälle -ohjelmalla

Maailmallakv_154x158

 • suojelemme lapsia hyväksikäytöltä, väkivallalta ja lapsikaupalta
 • tuemme lastenkotien lapsia ja muita erityistukea tarvitsevia lapsia
 • avaamme kouluja ja koulutamme opettajia
 • autamme perheitä pääsemään pois äärimmäisestä köyhyydestä

Katastrofi- ja konfliktialueillahataapu_154x158

 • jaamme ruokaa, puhdasta vettä ja lääkkeitä
 • järjestämme turvallisia leikki- ja koulutiloja sekä terveyspalveluja
 • suojelemme lapsia hyväksikäytöltä ja väkivallalta

Apusi menee perille

Lahjoitusvarojen käytön valvonta

 • Pelastakaa Lasten taloustoimisto, hankehenkilökunta ja hallitus
 • Pelastakaa Lasten hankehallinto kohdemaassa
 • Kohdemaan tilintarkastajat
 • Kohdemaan viranomaiset ja yhteistyöjärjestöt
 • Pelastakaa Lasten tilintarkastajat Ernst & Young
 • Suomen ulkoasiainministeriö
 • Euroopan unioni
 • Poliisihallitus rahankeräyslupaviranomainen