Pelastakaa Lapset ry on kotimainen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lastensuojelujärjestö, joka auttaa lapsia kotimaassa ja maailmalla.

Lahjoituksenne tavoittaa avun tarvitsijat tehokkaasti: vuonna 2021 rahankeräyskulumme olivat 18,9 %. Rahankeräyskuluilla katetaan rahankeräysten toteuttamisesta, tiedottamisesta ja muusta lahjoittajahankinnasta aiheutuvat suorat kulut.

Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi tai tekemällä lahjoituksen Lasten hätäapurahastoon, olet mukana parantamassa kotimaan ja maailman lasten elämää.

Lahjoitusten turvin Pelastakaa Lapset auttaa

Kotimaassakotimaa_154x158

 • Yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa tuemme Eväitä Elämälle –ohjelmalla vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Koronakriisin seurauksena ohjelman kautta jaetaan myös ruoka-apua ruokakaupan lahjakorttien muodossa.
 • Ehkäisevä työmme auttaa haavoittuvassa asemassa ja elämäntilanteessa olevia lapsia ja perheitä, jotka tarvitsevat varhaista tukea elämäänsä. Lahjoittajien avulla turvattuja työmme muotoja ovat esimerkiksi tukihenkilötoiminta, sporttikummitoiminta, ehkäisevä tukiperhetoiminta, lomakotitoiminta, perheentalot, lastensuojelu ja Nettivihje sekä lasten digitaalinen hyvinvointi.
 • Kehittämistoiminnan kautta luomme uusia menetelmiä ja lähestymistapoja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi, sekä edistämme lasten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Osin lahjoittajien tuella toteutettavaa kehittämistoimintaa ovat esimerkiksi Arjesta voimaa-lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä hanke, yhdessä lasten tueksi-hankkeen perhekerhot kotoutumisen tueksi ja RadicalWeb-hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten väkivaltaista radikalisoitumista.
 • Palveluyksiköissä ja aluetoimistoissa tuotettava palvelutoimintamme rahoitetaan kuntien palvelumaksuilla. Lahjoitusvaroja käytetään palvelutoiminnan piirissä olevien lasten ja perheiden tueksi vain niihin yleishyödyllisiin toimintoihin, joita kunnan palvelumaksut eivät kata:
  • Lastenkodeissa ja erityisyksiköissä asuvien lasten ja nuorten harrastukset, lomamatkat, retket, leirit, apuopetus- ja mentoritoiminta, terapia sekä itsenäistymisen tuki.
  • Perhekuntoutusyksiköiden harraste-, retki- ja virkistystoiminta sekä yksiköllinen ja lyhytkestoinen kriisi- tai perheterapia.
  • Sijaisperheessä asuvien ja tukiperhetoiminnassa mukana olevien lasten ja perheiden leirit, retket, tapaamiset, täydennyskoulutukset, ryhmämuotoinen lasten ja perheiden tuki sekä ammatillisesti ohjatut vertaistapaamiset.
 • Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista.

Maailmallakv_154x158

 • autamme perheitä pääsemään pois äärimmäisestä köyhyydestä
 • suojelemme lapsia kaikenlaiselta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä
 • varmistamme, että heikoimmassa asemassa olevat lapset pääsevät kouluun
 • edistämme lapsen oikeuksien toteutumista

Katastrofi- ja konfliktialueillahataapu_154x158

 • varmistamme, että hädänalaiset saavat ruokaa, puhdasta vettä ja suojaa sekä välttämättömyystarvikkekkeita
 • järjestämme turvallisia leikki- ja koulutiloja
 • suojelemme lapsia hyväksikäytöltä ja väkivallalta
 • autamme lapsia, perheitä, yhteisöjä sekä viranomaisia varautumaan katastrofeihin

Lahjoitusvarojen käytön valvonta

 • Pelastakaa Lasten taloustoimisto, hankehenkilökunta ja hallitus
 • Pelastakaa Lasten hankehallinto kohdemaassa
 • kohdemaan tilintarkastajat
 • kohdemaan viranomaiset ja yhteistyöjärjestöt
 • Pelastakaa Lasten tilintarkastajat Ernst & Young
 • Suomen ulkoasiainministeriö
 • Euroopan unioni
 • Poliisihallitus rahankeräyslupaviranomainen