Usra – Perheenä Suomessa -hanke

Usra – Perheenä Suomessa -hanke on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke (2021-2024). Hankkeessa kehitetään toimintaa myönteisen vanhemmuuden tukemiseen. Pakolaistaustaisten perheiden vanhemmat saavat kehitetyn toiminnan kautta tukea vanhemmuuteen, perheet oppivat uusia myönteisiä kasvatusmenetelmiä sekä uudenlaista yhdessä toimimista.

Kohderyhmänä ovat pakolaisuuden eri vaiheissa olevat, erityisesti vaikeammin tavoitettavat, kuten yksityismajoituksessa olevat turvapaikanhakijat, paperittomat sekä kotoutumisen alkuvaiheessa olevat perheet. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pelastakaa Lasten kansainvälisesti ja jossain määrin jo myös Suomessa käyttämän toimintamallin pohjalta toimintoja ja työkaluja, joiden avulla pakolaistaustaisia perheitä voitaisiin tukea vanhemmuudessa täällä Suomessa.

Toimintaa toteutetaan pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla muun muassa perheiden ryhmämuotoisena toimintana. Tukea kehitetään myös verkkoon. Toiminnan myötä pyritään lisäksi keräämään tietoa perheiden tarpeista ja niihin vastaamisesta sekä jakamaan sitä niin ammattilaisten kuin päätöksentekijöiden käyttöön.

Tapahtumat

20.10.2021 – Perhetapahtuma Itäkeskuksessa