Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto on aloittanut toimintansa vuonna 2002. Teemme työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteenamme on edistää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin nopeaa poistumista netistä ja ennaltaehkäistä lasten ja nuorten joutumista seksuaaliväkivallan uhriksi.  

Kuva. Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnon kolme keskeistä painopistettä.

Vihje- ja analyysityö 

Ylläpidämme Nettivihje-palvelua, joka vastaanottaa vuosittain tuhansia vihjeitä lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta toiminnasta ja materiaalista netissäAnalysoimme laitonta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia myös Canadian Centre for Child Protection -järjestön ylläpitämässä Project Arachnidissa.  

Vihje- ja analyysityön avulla edistämme laittoman materiaalin nopeaa poistumista netistä. Tarjoamalla matalan kynnyksen ilmoituskanavan aikuisille ja lapsille edistämme lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ilmituloa. Suuri osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ei tule viranomaisten tietoon esimerkiksi siksi, että kynnys ilmoittaa viranomaiselle epäillystä rikoksesta tai laittomasta materiaalista on korkea. Nettivihje on osa kansainvälistä INHOPE-vihjepalveluverkostoa. Nettivihjettä ylläpidetään tiiviissä yhteistyössä keskusrikospoliisin kanssa. Tarjoamme ilmoittajalle tarvittaessa myös neuvoja ja ohjausta auttaviin palveluihin. Lue lisää vihjeiden käsittelystä täällä. 

Tiedon ja ymmärryksen lisääminen 

Tiedon tuottamisen ja koulutusten avulla lisäämme lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten ja huoltajien tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta erityisesti digitaalisissa ympäristöissäTarjoamme koulutusta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta nettiympäristöissä  ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä eri alojen ammattilaisille. Tuotamme oppaita ja materiaaleja ammattilaisille, lapsille ja nuorille sekä heidän huoltajilleen. 

Vaikuttamistyö 

Edistämme lasten oikeutta tulla suojelluksi seksuaaliväkivallalta tekemällä pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Tavoitteenamme on, että lasten suojelemisen kannalta keskeiset muutokset toimintatapoihin ja rakenteisiin saavutetaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Teemme yhteistyötä viranomaisten, päättäjien ja ammattilaisten kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutustu lausuntoihin ja kannanottoihimme täällä. 

Lue materiaalipankistamme Lasten suojelu ja Nettivihjeen vuosiraportti. 

Yhteistyössä:

     

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.