Yksityishenkilöiden ei tule kuljettaa Ukrainasta ilman huoltajaa pakenevia lapsia

Ukrainan konfliktia pakenevista ihmisistä merkittävä osa on lapsia. Ihmisten auttamishalu on suurta ja kiitettävää. Lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset muistuttavat, että ilman huoltajaa paossa olevien lasten auttaminen on viranomaisasia.

Ukrainan konfliktin vuoksi muualle Eurooppaan pakenee nyt paljon ihmisiä, joista merkittävä määrä on lapsia. Osa lapsista on liikkeellä ilman huoltajiaan. Tilanteet pakomatkalla ovat kaoottisia. Rajoilla on tungosta ja paljon sekavaa toimintaa. Ihmisillä on myös hätä. Aikuiset ja lapset ovat väsyneitä ja traumatisoituneita.

Yhteinen huoli lapsista on suuri. Suomessakin monet vapaaehtoiset ovat heränneet auttamaan ja organisoivat pakolaisten hakumatkoja esimerkiksi Puolasta. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Pelastakaa Lapset muistuttavat, että kriisitilanteissa etenkin ilman huoltajiaan olevien lasten auttaminen on ensisijaisesti aina ammattilaisten tehtävä. Lapsella tarkoitetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikkia alle 18-vuotiaita.

Paossa olevat lapset ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa ja erityisen suojelun tarpeessa. Heillä on suuri riski joutua vaaraan matkallaan. Lapset voivat joutua ihmiskauppiaiden tai muiden rikollisten toimijoiden käsiin – jopa seksuaaliväkivallan uhreiksi.

Omatoiminen kuljettaminen voi täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit

Maasta toiseen maahan tehtäviin kuljetuksissa on riski, että omatoiminen, hyväntahtoinenkin lasten kuljettaminen täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit. Lapsikaappauksella tarkoitetaan sitä, että lapsi kuljetetaan ilman huoltajan suostumusta toiseen Haagin lapsikaappaussopimuksen ratifioineeseen valtioon.

Lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset muistuttavat, että ilman huoltajaa paossa olevien lasten tilanteen selvittäminen on ensisijaisesti viranomaisten tehtävä. Suomeen jo saapuneet, vailla virallista huoltajaa olevat lapset on saatettava välittömästi maahanmuutosta vastaavien viranomaisten tietoon ja lastensuojelun piiriin.

Ensisijaisesti lapset olisi rekisteröitävä ja saatettava lastensuojelun tietoon jo siinä maassa, johon he ensimmäisenä saapuvat. On tärkeää, että lasten auttaminen pakomatkan varrella jätetään viranomaisille ja kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen ammattilaisille.

Perheiden yhdistäminen on vaativaa, ja lapset tarvitsevat tukea

Yksin maahan tulleiden lasten huoltajien jäljittäminen on vaativa tehtävä, joka on annettava viranomaisten tehtäväksi. Ilman viralliseksi todistettua huoltajaa maahan saapuville lapsille määrätään Suomessa ja useimmissa EU-maissa edustaja, joka valvoo lapsen etua.

Sotaa yksin pakenevia lapsia ei voi tässä tilanteessa adoptoida. Valvira on julkaissut asiasta tiedotteen, johon lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset yhtyvät ja kehottavat tutustumaan. Tiedote on julkaistu myös englanniksi ja ukrainaksi.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja sen lapsikauppaa ja lapsia aseellisissa konflikteissa käsittelevien valinnaisten pöytäkirjojen noudattaminen suojaavat paossa olevien lapsia. Lisäksi ihmiskauppaa estetään Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen sopimuksen turvin. Viranomaiset tuntevat lainsäädännön ja ihmisoikeussopimusten sisällöt. He ovat velvollisia noudattamaan lakia ja sopimuksia sekä kantamaan vastuuta lapsista. Viranomaisten tehtävä on huolehtia myös perheen jälleenyhdistämisestä.

Yksityisessä majoituksessa Suomessa olevia lapsiperheitä kehotamme kääntymään alueen viranomaisten puoleen, jotta lapsille voidaan taata oikeus varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin, terveydenhuoltoon ja muuhun tukeen. Konfliktialueilta paenneilla lapsilla on usein tarve myös henkiselle tuelle. Majoitustarpeen pitkittyessä myös perheiden asumisoloja on hyvä kartoittaa.

Yhteyshenkilöt:

Elina Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutettu | Barnombudsmannen
Puh: 0295 666 858
elina.pekkarinen@oikeus.fi

Mari Laitinen
Hallinnollinen avustaja | Administrativ assistent
Lapsiasiavaltuutetun toimisto | Barnombudsmannens byrå
Lapsiasiavaltuutetun haastattelupyynnöt
Puh: 0295 666 868
mari.laitinen@oikeus.fi

Eveliina Viitanen
Erityisasiantuntija, pakolaisuus ja lapset liikkeellä
Pelastakaa Lapset ry
Puh: 050 911 9295
eveliina.viitanen@pelastakaalapset.fi

Riitta Hyytinen
Johtaja, kotimaan ohjelma
Pelastakaa Lapset ry
Adoptiokysymykset
Puh: 050 431 0094
riitta.hyytinen@pelastakaalapset.fi