Pelastakaa Lapset logo

Seksuaalirikoslain kokonaisuudistusta koskeva lausunto

Pelastakaa Lasten lausunnossa hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi nostamme esiin monialaisen yhteistyön merkityksen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä ja torjumisessa. Pelastakaa Lapset esittää, että lain tulisi selvästi mahdollistaa ja tukea INHOPE-vihjepalvelutyötä Suomessa, jota Pelastakaa Lapset on tehnyt 20 vuotta.