Pienituloisten perheiden lapsista yli 70 % kertoo, ettei lomailuun ole mahdollisuutta — Pelastakaa Lapset hakee uusia lomakoteja lasten ja perheiden tueksi 

Pelastakaa Lapset ry on huolissaan, että yhä harvemmalla vähävaraisella perheellä on mahdollisuus tarjota lapsille kodin ulkopuolista toimintaa loma-aikoina. Elinkustannusten nousu ja koronan jälkivaikutukset ovat entisestään lisänneet lapsiperheiden haasteita Suomessa. Ensi kesänä järjestön vapaaehtoiset lomakodit tarjoavat hoivaa ja huolenpitoa lapsille, joilla ei ole muuta lomanviettopaikkaa.

Tällä hetkellä Suomessa elää yli 120 000 lasta pienituloisissa perheissä. Vuoden 2022 Lapsen Ääni -kyselyn tulokset nostavat esille, että pienituloisissa perheissä elävillä lapsilla ja nuorilla arjen materiaaliset puutteet ja vapaa-ajan köyhyys ovat huomattavan paljon yleisempiä kuin muilla kyselyyn vastanneilla lapsilla.

“Vanhemmat sanovat, ettei heillä ole varaa tarjota minulle ja sisarukselleni sellaisia loma-aktiviteetteja, kuin muut perheet”, kertoi eräs nuori kyselyssä.

Lapsen ääni -kyselyssä kaikkein suurin ero pienituloisten ja muiden vastanneiden välillä ilmeni perheen kesken toteutetuissa lomamatkoissa tai matkustamisessa, sillä 71 % pienituloisten perheiden lapsista vastasi, ettei lomailuun ole mahdollisuutta, koska perheellä ei ole varaa. Kaikista vastaajista 18 % koki puutetta lomailumahdollisuuksissa.

”Lapset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa lomien aikana. Toisilla on mahdollisuus tehdä lomamatkoja yhdessä perheen kanssa, kun taas toiset voivat joutua viettämään pitkiäkin aikoja yksin kotona, koska vanhemmat ovat koko kesän töissä. Tällainen eriarvoisuus saattaa aiheuttaa lapselle häpeää ja ulkopuolisuuden tunnetta”, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n lomakotitoiminnan koordinaattori Saana Manninen.

Lomakodit antavat voimavaroja pienituloisille perheille ja lapsille

Lomakotitoiminta on tarkoitettu lapsille, joiden perheillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia, tukiverkostoja tai muutoin mahdollista järjestää lapsille lomanviettopaikkaa kesälomien aikana. Toiminta tukee lapsen oikeutta lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.

”Lomakotitoiminta edistää lasten hyvinvointia ja auttaa lapsen koko perhettä jaksamaan. Lomakodit helpottavat varsinkin yksinhuoltajaperheiden elämää pienten koululaisten pitkien kesälomien aikana”, sanoo Manninen.

Lomakotitoiminta on osa Pelastaa Lapset ry:n varhaista tukea, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmien kasautumista. Tuki on tarkoitettu perheille, joilla ei ole sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta. Muita järjestön tarjoamia varhaisen tuen palveluita ovat tukihenkilö-, tukiperhe- ja sporttikummitoiminta.

Uusia lomakoteja kaivataan mukaan auttamaan

Pelastakaa Lapset ry hakee juuri nyt valtakunnallisesti lisää lomakoteja tukemaan haastavassa tilanteessa olevia lapsia ja perheitä Suomessa. Järjestön valmentamat vapaaehtoiset lomakodit tarjoavat lapselle muutamaksi päiväksi tai viikoksi lomanviettopaikan kotonaan tai vapaa-ajan asunnollaan.

”Lomakotitoimintaan osallistuminen on helppo tapa tehdä vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten hyväksi. Lomakotina toimiminen ei edellytä mitään erityistaitoja, vaan pienet tavalliset kesäiset puuhat jättävät usein lapsille parhaan muiston ja edistävät lasten hyvinvointia. Leikki ja turvallinen yhdessäolo on lasten kehitykselle tärkeää”, kertoo Manninen.

Ryhdy Lomakodiksi

Hae lapselle lomakotia