Lapsen ääni Lapsen ääni

Lapsen ääni

LAPSEN ÄÄNI 2022

Lasten ja nuorten kokemuksia perheen pienituloisuudesta:
HYVINVOINNIN VAJEET JA HAASTEET

Vuonna 2022 Lapsen ääni -kyselyn tavoitteena oli selvittää Suomessa asuvien lasten ja nuorten kokemuksia

  • perheensä taloustilanteesta
  • hyvinvoinnista
  • mielenterveydestä
  • sosiaaliturvan sekä palveluiden tuntemuksesta ja käyttökokemuksista.

Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 1130 iältään 12–18-vuotiasta lasta ja nuorta eri puolilta Suomea.

Lapsen ääni 2022 -kyselyn mukaan suuri osa Suomen lapsista ja nuorista kertoo voivansa hyvin. Osaa lapsista koskettaa kuitenkin useampi päällekkäinen rasite.

Kiristyvä talous ja epävakaa maailmantilanne näkyvät lasten ja nuorten vastauksissa kasvaneena huolena. Pienituloisten perheiden lapset kokevat myös muita useammin, että korona on vaikuttanut heidän elämäänsä negatiivisesti.

Pienituloisissa perheissä keinoja kuormituksesta palautumiseen on vain vähän, ja perheen heikko taloustilanne voi näkyä myös perheen sisäisinä jännitteinä, stressinä ja mielenterveyden haasteina.

Jotta lasten hyvinvointivaje ei kasvaisi entisestään, on perheille tarjottava yksilöllistä ja oikea-aikaista tukea sekä apua.

Avaintuloksia

Pienituloisuus eriarvoistaa ja syrjäyttää
Pienituloisissa perheissä:
85 % lapsista koki, että perheellä on haasteita selviytyä menoista
71 % lapsista ei voi lomailla perheen kanssa, koska ei ole varaa
23 % lapsista on joutunut lopettamaan harrastuksen

”Rahaa ei ole muuhun kuin ruokaan ja joskus ei edes siihenkään.”

Hyvinvoinnin vajeet kasautuvat
Pienituloisissa perheissä:
47 % lapsista on huolissaan perheensä toimeentulosta
42 % lapsista koki hyvinvointinsa huonoksi
9 % lapsista piti itsestään sellaisena kuin on
55 % lapsista on kokenut, että korona on vienyt elämästä vuosia
34 % lapsista oli kokenut kiusaamista

”Mun elämästä maksetaan, ruoasta ja asumisesta. Tuntuu että olen iso taakka.”

Mutkikkaat polut pois köyhyydestä
27 % lapsista koki, että elämä on epävakaata
24 % lapsista koki, ettei saa tarpeeksi tukea muilta ihmisiltä
22 % pienituloisten perheiden lapsista ei ollut saanut tarvitsemaansa palvelua

Lue myös viime vuoden Lapsen Ääni -raportit

Vuonna 2021 Lapsen ääni -kyselylläselvitettiin 12–17 –vuotiaiden näkemyksiä koronapandemiasta. Lisäksi kyselyssä tarkasteltiin perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1102 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea.

Kyselyn tulokset julkaistiin kahdessa osassa. Ensimmäinen raportti Lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian ajalta tarkasteli lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian varjossa eletystä vuodesta. Lokakuussa julkaistu toinen raportti Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteisiin keskittyy puolestaan lasten ja nuorten köyhyyskokemuksiin sekä turvallisuuskysymyksiin.

Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteisiin

Lue Lapsen ääni 2021-raportin 2. osa (FI)
Barnets röst 2021 rapport 2(SV)

Lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian ajalta

Lue Lapsen ääni 2021-raportin 1. osa (FI)
Barnets röst 2021 rapport 1(SV)