Lapsen ääni

Lapsen ääni

Lapsen ääni -kysely 2021

Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten vuodesta 2001 lähtien toteuttama selvitys, jonka avulla saadaan tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Vuonna 2021 selvitettiin 12–17 –vuotiaiden näkemyksiä koronapandemiasta. Lisäksi kyselyssä tarkasteltiin perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1102 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea.

Kyselyn tulokset julkaistaan kahdessa osassa. Ensimmäinen raportti tarkastelee lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian varjossa eletystä vuodesta. Syksyllä 2021 julkaistava toinen raportti keskittyy puolestaan lasten ja nuorten köyhyyskokemuksiin sekä turvallisuuskysymyksiin.

“Toivon, että pystyn käymään normaalisti kaupungilla, ravintoloissa ja viettää aikaa sukulaisten ja kavereiden kanssa.”

Lapsen ääni –kyselyyn vastanneet kertoivat koronavuoden vaikuttaneen monella tapaa arkeen ja hyvinvointiin. Moni koki huolta perheen toimeentulosta ja lähes puolet kertoi henkisen hyvinvoinnin huonontuneen kuluneen vuoden aikana. Erityisesti näin kokivat matalatulosten perheiden ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat lapset. Tulevaisuuteen liittyi monenlaisia ajatuksia, toiveita ja huolia – esimerkiksi rajoitusten jälkeinen aika ja opiskelu- tai työpaikan saaminen mietityttivät vastaajia.

Keskeiset tulokset

  1. 21 % vastaajista oli huolissaan perheensä toimeentulosta koronapandemian vuoksi. Perheensä taloudellisen tilanteen koki heikentyneen vähintään jonkin verran 25 % kaikista vastaajista. Vastaava luku oli matalatuloisten perheiden lapsilla 47 % ja hyvätuloisten perheiden lapsilla 11 %.
  2. 47 % kaikista vastaajista koki henkisen hyvinvointinsa huonontuneen kuluneen vuoden aikana. Vastaushetkellä henkisen hyvinvointinsa koki huonoksi tai melko huonoksi matalatuloisten perheiden lapsista 55 %, hyvätuloisten perheiden lapsista 31 % ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajista 60 %.
  3. 59 % kaikista vastaajista koki etäopiskelun vaikeuttaneen tai heikentäneen opinnoista pärjäämistä. Matalatuloisten perheiden lapset kokivat useammin (37 %) etteivät saa kotoa riittävästi tukea opiskeluun; hyvätuloisten perheiden lasten kohdalla vastaava luku oli 15 %.
  4. Aiempaa yksinäisemmäksi itsensä koki 36 % vastaajista. Uusia ystäviä oli kuluneen vuoden aikana saanut 48 %.
  5. Koronapandemian myötä 41 % kertoi viettävänsä aiempaa enemmän aikaa perheen ja läheisten kanssa. 22 % kertoi riitelyn lisääntyneen perheessä.
  6. Lähes puolet (48 %) kaikista vastaajista koki, ettei heidän ikäryhmänsä mielipiteitä ja tarpeita ole kuunneltu koronarajoitustoimien toteutuksessa.
  7. Pandemian jälkeiseen tulevaisuuteen liittyi monenlaisia ajatuksia: 49 % pelkäsi rajoitusten jatkuvan pitkään, 49 % odotti asioita, joita pääsee tekemään rajoitusten päätyttyä. 20 % pelkäsi opiskelupaikan ja 26 % työpaikan saamisen vaikeutuvan.

Lue myös viime vuoden Lapsen Ääni -raportit

Vuoden 2020 Lapsen ääni -kyselyllä selvitettiin 13-17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista arjen, koulunkäynnin, vapaa-ajan, harrastusten ja henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.  Ensimmäinen raportti, Lasten näkemyksiä koronakeväästä, käsitteli sitä, miten lapset ja nuoret ovat kokeneet koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot. Toinen osa keskittyi lasten ja nuorten koronakevään aikaisiin köyhyyskokemuksiin ja harrastuksiin sekä vapaa-aikaan.

Lue Lapsen ääni 2020-raportin 1. osa (FI)
EN SV

Lue Lapsen ääni 2020-raportin 2. osa (FI)
EN / SV