Lapsen ääni

LAPSEN ÄÄNI 2019

Vuoden 2019 Lapsen ääni –kyselyllä selvitettiin 13-17-vuotiaiden lasten ja nuorten ajatuksia köyhyydestä, työttömyydestä, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksista. Kyselyyn vastasi 565 lasta eri puolilta Suomea. Tulokset julkaistiin kahdessa osassa: ensimmäinen osa käsitteli lasten ajatuksia tulevaisuuden Suomesta, lokakuussa julkaistu raportti keskittyy puolestaan lasten köyhyyskokemuksiin ja tulevaisuuden unelmiin.

Lapsen ääni -kyselyn tulokset osoittavat, että perheen taloudellinen tilanne heijastuu lasten unelmiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Vähävaraisten perheiden lapsilla on heikompi usko tulevaisuuteen, ja he kokevat hyvin toimeentulevien perheiden lapsia useammin kiusaamista. Varallisuus heijastuu myös huoleen omasta henkisestä hyvinvoinnista.

“En ole hyvä luomaan ihmissuhteita ja jään helposti enemmän yksin kuin haluaisin. Suvussani ja perheessäni on valtavasti mielenterveysongelmia.”

Vähävaraisten perheiden lapset ovat kyselyn perusteella hyvin tietoisia perheensä taloudellisesta tilanteesta. Lapset kertovat vastauksissaan materiaalisen omaisuuden puutteesta ja heikommista osallistumismahdollisuuksista esimerkiksi harrastustoimintaan.

Lapsen ääni -kyselyn keskeiset tulokset:

  • 11 % arvioi perheensä olevan ”köyhä” tai ”melko köyhä”. 21 % arvioi perheensä olevan ”rikas” tai ”melko rikas”.
  • Köyhyys on yleisempää yksinhuoltajaperheissä: yksinhuoltajien lapsista 23 % arvioi perheensä olevan ”köyhä” tai ”melko köyhä”.
  • 16 % vähävaraisten perheiden lapsista ei usko koskaan saavuttavansa unelmiaan.
  • Vähävaraisten perheiden lapsista 61 % ei osallistu maksulliseen harrastustoimintaan, varakkaiden perheiden lapsista 34 %.
  • 32 % vähävaraisista lapsista on kiusattu taloudellisen tilanteen takia, 13 % kaikista vastaajista.
  • 53 % vastaajista kertoi olevansa tällä hetkellä tyytyväinen henkiseen hyvinvointiinsa.
  • Lapset unelmoivat arkisista asioista: omasta kodista, mielekkäästä työpaikasta, matkustamisesta ja perheestä.

Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten vuosittain toteuttama kysely, jossa selvitetään lasten ja nuorten omia ajatuksia vaihtuvista teemoista. Kyselyn tarkoituksena on tuoda lasten oma ääni osaksi sekä arkea että laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa.