Pelastakaa Lapset logo

Lausunto Sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä 23.5.2023

Pelastakaa Lapset ry on antanut lausunnon 23.5 koskien Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöä sosiaaliturvakomitean välimietintöön. Komitean ehdotukset koskevat mm. lasten ja perheiden sosiaaliturvaa, työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia, työttömyysturvaa, opiskelua ja osaamisen kehittämistä, asumisen tukia, toimeentulotukea sekä sosiaaliturvan toimeenpanoa ja digitalisaatiota.

Lausunnossaan Pelastakaa Lapset korostaa, että lapsiperheköyhyyden ehkäisemisen ja vähentämisen tulee olla sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena ja lapsivaikutusten arviointia tulee tehdä uudistustyössä järjestelmällisesti. Lapsilähtöisen sosiaaliturvan kehittäminen turvaa lapsen oikeudet ja tukee lapsiperheiden hyvinvointia.