Insamlingstillstånd

Mottagare av penningsinsamlingen
Pelastakaa Lapset ry, Rädda Barnen rf (0116788-1) 

Penninginsamlingstillståndet är beviljat av
Polisstyrelsen  

Insamlingstillståndets nummer och tidpunkt
RA/2022/1401, beviljat 12.10.2022  

Giltighetstid och -område
Tillståndet är i kraft från och med 1.1.2023 tillsvidare i hela Finland förutom Åland.  

Insamlingskonton
FI64 1017 3000 2107 27, NDEAFIHH
FI16 5724 1120 0386 92, OKOYFIHH 

Användning av insamlade medel  
De insamlade medlen används för att finansiera Rädda Barnen rfs barnrättsfrämjande arbete, bistånd och barnskyddsarbete i Finland, samt utvecklingssamarbete, arbete i närområden och humanitärt bistånd i olika delar av världen. 

Information om användningen av insamlade medel

I samband med genomförandet av insamlingen informerar vi om insamlingens basuppgifter och användningen av de insamlade medlen enligt nedanstående. 

För Rädda Barnens globala arbete till förmån för barn:
Insamlingstillståndet RA/2022/1401, beviljat 12.10.2022, i kraft från och med 1.1.2023 tillsvidare i hela Finland förutom Åland. Medlen används för Rädda Barnens arbete globalt.  

För Rädda Barnens internationella arbete till förmån för barn: 
Insamlingstillståndet RA/2022/1401, beviljat 12.10.2022, i kraft från och med 1.1.2023 tillsvidare i hela Finland förutom Åland. Medlen används för Rädda Barnens internationella arbete.  

För Rädda Barnens arbete i Finland: 
Insamlingstillståndet RA/2022/1401, beviljat 12.10.2022, i kraft från och med 1.1.2023 tillsvidare i hela Finland förutom Åland. Medlen används för Rädda Barnens arbete i Finland. 

För Rädda Barnens humanitära arbete:
Insamlingstillståndet RA/2022/1401, beviljat 12.10.2022, i kraft från och med 1.1.2023 tillsvidare i hela Finland förutom Åland. Medlen används för Rädda Barnens humanitära arbete. 

För Rädda Barnens specifika program/projekt: 
Insamlingstillståndet RA/2022/1401, beviljat 12.10.2022, i kraft från och med 1.1.2023 tillsvidare i hela Finland förutom Åland. Medlen används för Rädda Barnens [program/projekt]. 

För Rädda Barnens arbete i specifikt land/region: 
Insamlingstillståndet RA/2022/1401, beviljat 12.10.2022, i kraft från och med 1.1.2023 tillsvidare i hela Finland förutom Åland. Medlen används för Rädda Barnens arbete i [land/region].