Kansikuva Nuoret harhaanjohtavan tiedon maailmassa -julkaisusta

Nuoret harhaanjohtavan tiedon maailmassa

Harhaanjohtavan tiedon tunnistaminen ei aina ole helppoa, ja erityisesti lapset ja nuoret ovat sen edessä muita heikommassa asemassa, sillä he vasta harjoittelevat luotettavan tiedon tunnistamista.

Nuorten käyttämissä medioissa leviävä harhaanjohtava tieto, kuten disinformaatio ja salaliittoteoriat, pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan lasten ja nuorten asenteisiin sekä mielipiteisiin.

Pyrkimys yhteiskunnallisten jännitteiden ja ihmisten välisten konfliktien lisäämiseen on harhaanjohtavan tiedon ominaispiirre. Pahimmillaan se vaarantaa lapsen oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön. Riski on erityisen suuri vähemmistöön kuuluvilla nuorilla.

“Medialukutaito on tänä päivänä entistäkin tärkeämpi kansalaistaito. Se auttaa nuorta tunnistamaan vääristynyttä, harhaanjohtavaa ja puolueellista sisältöä, ymmärtämään median valtasuhteita ja toimintatapoja sekä kehittämään itsenäistä ajattelua ja päätöksentekokykyä.”

Julkaisumme tarjoaa myös käytännön vinkkejä niin ammattilaisille kuin huoltajille siitä, miten tukea lasta ja nuorta harhaanjohtavan tiedon keskellä.

Tutustu tarkemmin, mitä harhaanjohtavalla tiedolla tarkoitetaan, miksi sitä uskotaan, ketkä sitä levittävät ja mikä suojaa disinformaation vaikutuksilta.