Vaikuttamistyö pakolaisuuden parissa

Nuori lapsi halaa aikuista

Pelastakaa Lapset kerää ja julkaisee tietoa pakolaisuudesta Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa tuotamme selvityksiä ja raportteja, julkaisemme kannanottoja ja annamme asiantuntijalausuntoja lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumiseen ja lasten pakkomuuttoon liittyen.

Selvitykset ja raportit

Selvitys

Pienet lapset kertovat – Suomesta turvaa hakevien lasten näkemyksiä hyvästä elämästä

Suomen Unicefin, lapsiasiavaltuutetun ja Pelastakaa Lasten selvitys pienten vastaanottokeskuksissa elävien lasten näkemyksistä. (Weckström & Lastikka, 2023)

Raportti

Safe for Some: Europe's selective welcome to the children on the move

Pelastakaa Lasten eurooppalainen raportti pakolaislasten eriarvoisesta kohtelusta Euroopassa (Save the Children, 2023).

Raportti

A Participatory Assessment on Relocated Unaccompanied Children in Finland

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja Pelastakaa Lasten raportti ilman huoltajaa liikkeellä olevien lasten sisäisistä siirroista Välimeren maista Suomeen (UNHCR & Save the Children, 2022).

Lisää julkaisuja pakolaisuudesta

Kannanotot ja lausunnot

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 28.2.2024

Lausunto rajamenettelyn käyttöönottamisesta

Pelastakaa Lapset korostaa lausunnossaan erityisesti lapsinäkökulman huomioimista lasten vastaanottoon ja turvapaikkapuhutteluun liittyvässä viranomaistoiminnassa sekä liikkumavapauden rajoitusten mahdollisia vaikutuksia lapsiin.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 20.2.2024

Lausunto maahantulosäännösten, perheenyhdistämisen ja oleskeluluvan ehdoista

Pelastakaa Lapset on antanut 20.2.2024 lausunnon ulkomaalaislain ja sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 15.2.2024

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Pelastakaa Lapset on tehnyt 15.2.24 lausunnon valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta.

Kysy lisää

Eveliina Viitanen

Kehittämispäällikkö

Nadia El-Radhi

Hankesuunnittelija

Sonja Kekkonen

Vaikuttamistyön suunnittelija

Tiina-Maria Levamo

Johtava asiantuntija – lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö