Nationell beredskapsverksamhet

I kris- och störningssituationer är det viktigt att beakta barns och barnfamiljers behov.

Rädda barnen är i beredskap att stödja myndigheterna i olika situationer i samarbete med Rädda Barnens lokalföreningar, frivilliga och andra aktörer.

Inom Rädda Barnens beredskapsarbete förbereder vi oss att stödja myndigheter i olyckor och krissituationer som berör barn och barnfamiljer, såsom långvariga ström- och vattenavbrott eller vid flyktingsituationer. Vi ordnar utbildningar såsom ”barn i kriser” och ”Barnvänliga platser”, till både anställda och frivilliga.

Beredskapsverksamheten och -planeringen koordineras vid Rädda Barnens huvudkontor i Helsingfors. Rädda Barnens lokalavdelningar och frivilliga är centrala inom verksamheten, både regionalt och lokalt över hela landet. Genom lokalaktörerna kan vi erbjuda nationellt stöd för barn i olika kris- och störningssituationer på olika håll i Finland.

  • Kris-, undantags- och störningssituationer som påverkar barn och barnfamiljer
  • Stora bränder, stormar, översvämningar
  • Trafik- och kemikalieolyckor
  • Våldshändelser
  • Smittsamma sjukdomar
  • Evakueringar
  • Storskalig invandring
  • Effekter av klimatförändringen

  • Barn och barnfamiljer blir ofta inte uppmärksammade i planeringen
  • Det finns behov av barnkunskap och barnaktörer behövs inom beredskapsverksamheten
  • Möjligheten att det sker olyckor, våldshändelser, naturkatastrofer eller storskalig invandring finns alltid där.

  • Tillämpning av internationellt humanitärt arbete och modeller till Finlands förhållanden
  • Expertis inom yrkesmässig barnskyddsverksamhet i Finland
  • Regional och lokal medborgarorganisations bas: Rädda Barnens lokalavdelningar och volontärer
  • Beredskapsövningar

  • Barnvänliga platser
  • Krischat
  • ”Barn i Kris” utbildningar
  • Samarbete inom myndighets. och organisationsnätverk
  • Barnrelaterad lägesbild i Finland och internationellt via Save the Children organisationen
  • Påverkansarbete och kommunikation

  • Mångsidig erfarenhet av arbete med barn
  • Lokalkännedom
  • Nätverk och information om befintliga hjälpstrukturer i området
  • Färdiga verktyg för verksamhet
  • Lägesbild

Bli frivillig

Är du intresserad av frivilligverksamhet inom Rädda Barnens beredskapsverksamhet?

Utbildning och material

Mera information om beredskapsverksamhetens utbildningar och material

Barnvänliga platser

Mera information om Barnvänliga platser

Så stöder du barn i krissituationer

Information om hur man kan stöda barn i krissituationer

Samarbetsparter och nätverk

Rädda Barnen deltar bland annat i nationella och regionala beredskapsnätverk tillsammans med myndigheter och andra organisationer, i relation till påverkansarbete, beredskapsutbildningar, övningar och verkliga situationer. Vi deltar i beredskapsövningar tillsammans med andra organisationer och myndigheter med fokus på att beakta barn och barnfamiljer samt utveckla och samarbeta inom ramen för Barnvänlig plats-verksamheten.

Rädda Barnet är medlem i Frivilliga Räddningstjänsten och Kvinnornas beredskapsförbund.

(Bild: Emilia Tiainen, Kyrkslätt stad)

Kontakt

Mikael Lehtinen

Beredskapsplanerare

Beredskapsenheten

Jenny Starck

Beredskapsplanerare