Perheen digisopimus

Luo säännöt digilaitteiden turvalliselle käytölle!

Digilaitteet voivat tarjota paljon hyvää. Parhaimmillaan digilaitteiden käyttö tukee lapsen kasvua, kehittymistä, kriittistä ajattelua, tietotaidon kertymistä ja lisää hänen hyvinvointiaan. Digilaitteet voivat kuitenkin myös aiheuttaa huolta sekä riitoja perheessä, jos niiden käyttö ei ole tasapainossa muun elämän kanssa,

Yhteinen keskustelu ja yhdessä luodut säännöt digilaitteiden käytöstä auttavat luomaan pohjaa, jossa digilaitteet tukevat koko perheen hyvinvointia. Perheen digisopimus on Pelastakaa Lasten uusi työkalu helpottamaan perheiden digiarkea.

Tämän sopimuksen avulla perheenne voi:

  • Keskustella digilaitteiden käytöstä ja oppia yhdessä toisiltanne
  • Käydä läpi perheenjäsenten digilaitteisiin liittyviä näkemyksiä, toivomuksia ja huolia
  • Sopia yhdessä tavoista, joilla perheenne digilaitteiden käyttö antaa enemmän kuin ottaa

Perheen digisopimuksen käyttö ei edellytä sinulta syvällistä osaamista digilaitteista. Sopimus tarjoaa ehdotuksia hyvistä käytänteistä, jotka tukevat koko perheen digitaalista hyvinvointia ja turvallisuutta.

Digisopimuksella kohti parempaa digiarkea!