Tukea huoltajalle

Kuvituskuva, jossa lapsi istuu pöydän ääressä ja käyttää tablettia.

Huoltajalla on merkittävä rooli lapsen digitaalisen hyvinvoinnin tukemisessa ja lapsen suojelemisessa digitaalisissa ympäristöissä esiintyviltä haittailmiöiltä. Pelastakaa Lapset tarjoaa kattavasti tukea tähän tärkeään tehtävään. Tälle sivulle on koottu tietoa, työkaluja ja tukea huoltajalle lapsen tasapainoisen ja turvallisen digiarjen vahvistamiseen. 

Lue lisää digiturvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Digilaitteet tuovat lapsen elämään useita myönteisiä asioita: mielekästä tekemistä, mahdollisuuksia oppia uutta ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. Vaikka monet lapset ovat taitavia digilaitteiden käyttäjiä, heillä ei ole välttämättä ymmärrystä siitä, kuinka ruuduntakainen maailma toimii. Laitteiden avulla avautuvien maailmojen kautta lapsi voi altistua erilaisille kielteisille ilmiöille, kuten asiattomille yhteydenotoille, huijauksille, väärälle tiedolle ja haitalliselle mediasisällölle. Nämä ilmiöt rikkovat lapsen digitaalisia oikeuksia ja altistavat häntä vaaroille.  

Lapsella on oikeus päästä turvallisesti osaksi digitaalista mediaa sekä saada siitä ja sieltä tietoa. Hänellä on myös oikeus yksityisyyteen. Huoltajalla onkin velvollisuus suojella lasta digimaailman haitoilta. Lapset tarvitsevat digitaitojen, kuten muidenkin taitojen opettelussa, huoltajan aktiivista läsnäoloa, ohjausta sekä tukea.

Lue lisää digitaaliseen lapsuuteen liittyvistä usein kysytyistä kysymyksistä.

Lapsen hyvinvoivan digiarjen ytimessä on tasapaino. Parhaassa tilanteessa digilaitteet tuovat perheen arkeen myönteisiä asioita ja kokemuksia sekä tukevat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitoa. On tärkeää, että laitteiden äärellä oleminen ei vie muista lapsen kehitykselle tärkeistä osa-alueista liikaa aikaa, ja lapsi saa esimerkiksi tarpeeksi lepoa ja liikuntaa. 

Digiturvallisuustaitojen avulla lapsi pystyy tunnistamaan netissä olevien vaaratilanteiden tunnusmerkkejä sekä tietää, miten tällaisissa tilanteissa tulee toimia ja kenen puoleen kääntyä huolen herätessä.  

Huoltajalla onkin tärkeä rooli lapsen digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden opettamisessa, tukemisessa ja vahvistamisessa. 

Lue lisää digihyvinvoinnista ja –turvallisuudesta.

Lapsen tasapainoisen digiarjen tukeminen voi tuntua aikuisesta haastavalta, jos lasten suosimat digitaaliset ympäristöt eivät ole itselle entuudestaan tuttuja. Haastavuuden tunnetta voi lisätä entisestään kokemus siitä, ettei pysy kehityksen perässä; uusia lasten suosimia sovelluksia, pelejä ja sosiaalisen median trendejä syntyy jatkuvasti.  

Huoltajan ei kuitenkaan tarvitse olla teknisesti taitava tai digitaalisten alustojen asiantuntija pystyäkseen tukemaan lasta. Paras keino ennaltaehkäistä lapselle ja nuorelle haitallisia asioita nettimaailmassa on luoda ja ylläpitää keskusteluyhteys ja kiinnostus lapsen digiarkea kohtaan. Kannattaa myös kysyä, minkälaisia asioita lapsi on lähiaikoina tehnyt ja nähnyt netissä, ja jos jokin on jäänyt mietityttämään häntä. 

Kun netistä ja somesta keskustelu on luonnollinen osa arjen kuulumisten vaihtoa, on lapsen helpompi ottaa asioita puheeksi myös silloin, jos tämä kohtaa netissä jotain ikävää.  

Tutustu Vanhempien mediataitokurssiin. 

Pelastakaa Lasten tavoitteena on varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti myös digitaalisissa ympäristöissä. Näitä oikeuksia ovat esimerkiksi lapsen oikeus suojeluun, osallisuuteen ja tietoon. Koska huoltajalla on tärkeä rooli ja vastuu lapsen tasapainoisen ja turvallisen digiarjen mahdollistajana, haluamme tarjota tukea, tietoa ja työkaluja tähän tärkeään työhön. 

Tuotamme huoltajille tietoa ja laadukkaita tukimateriaaleja, järjestämme vanhempainiltoja, ylläpidämme ja päivitämme palveluita, kuten vanhemmille tarkoitettua digitaalista Mediataitokurssialustaa sekä Huippulaa, ja kehitämme toimintojamme yhdessä vanhempien kanssa. 

Tutustu julkaisuihimme ja materiaaleihimme.

Kuvituskuva, jossa nainen tutkii kahden pienen lapsen kanssa tablettitietokonetta sohvalla.

Suorita ilmainen Vanhempien mediataitokurssi

Vanhempien mediataitokurssi on itseopiskelukurssi, josta saat tietoa parempaan aikuisten ja lasten digiarkeen. 

Kuvituskuva, jossa joukko koululaisia istuu portailla ottamassa selfietä.

Tutustu Huippulaan

Huippula on viidesluokkalaisille suunnattu palvelu, joka opettaa lapselle digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tietoja ja taitoja. 

Täytä perheen digisopimus

Perheen digisopimus on Pelastakaa Lasten uusi työkalu helpottamaan perheiden digiarkea.

Kysy meiltä lisää

Laura Sillanpää

Tiimivastaava, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus