Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelma tukee lasten ja nuorten hyvinvointia harrastus- ja oppimateriaalituen sekä lomakotitoiminnan kautta.

”Kasvoin uskomaan, että kuka tahansa pystyy mihin tahansa ja apua saa, kun sitä uskaltaa pyytää. Minua kuultiin.” – Oppikirjatukea saanut tyttö

Tuemme vähävaraisia lapsiperheitä – Lue lisää

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa tai jatkaa koulunkäyntiään on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

Eväitä Elämälle -ohjelmasta tuetaan myös lomakotitoimintaa, jota järjestetään Pelastakaa Lasten aluetoimistojen kautta.

Pelastakaa Lasten noin 60 paikallisyhdistystä vastaavat ohjelman muista tukimuodoista. Tuen kanavoimisessa yhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan. Tukihakemukset osoitetaan oman paikkakunnan yhdistykselle. Lista mukana olevista yhdistyksistä löytyy täältä.

”Tieto siitä että joku jaksaa arkeansa juuri meidän mahdollistaman harrastuksen ansiosta, on todella tärkeää myös itselle.” – Paikallisyhdistyksen vapaaehtoinen

Vuonna 2021 Eväitä Elämälle -ohjelman kautta jaettiin ruokalahjakortteja koronakriisin vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneille lapsiperheille. Kaiken kaikkiaan ohjelman kautta sai vuonna 2021 tukea yli  10 000 lasta ja ruoka-apua yli 4000 perhettä. Ohjelma ei toteutuisi ilman vapaaehtoistemme ja lahjoittajiemme arvokasta tukea. Yhdessä voimme antaa koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia niille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat.

Ruokalahjakorttien jakoa jatketaan myös vuonna 2022 pitkittyneen koronapandemian vuoksi.

Voit auttaa ja osallistua Eväitä Elämälle -ohjelmaan seuraavin tavoin:

Liity Pelastakaa Lasten jäseneksi
Tule mukaan tekemään vapaaehtoistyötä ja toteuttamaan Eväitä Elämälle -ohjelmaa oman alueesi yhdistyksessä.

Lahjoita Eväitä Elämälle -ohjelmaan
Lahjoita Eväitä Elämälle -ohjelmaan ja tue lapsia ja nuoria kotimaassa.

Anna aineeton lahja
Hanki Toivekaupasta Eväitä Elämälle -aineettomia lahjoja.