Vägkost för livet

Nuori ja kolme nuorempaa lasta istuvat hymyillen vierekkäin lattialla

Vägkost för livet stöder barnfamiljer 

De av Rädda Barnens lokalföreningar som är med i vårt program Vägkost för livet stöder låginkomstfamiljers barn och unga genom hobby- och läromedelsstöd samt mentorverksamhet. 

År 2020 började man genom programmet också dela ut mathjälp i form av presentkort till barnfamiljer som på grund av coronakrisen hamnade i en svår ekonomisk situation. 

Programmet Vägkost för livets stöd riktas till barn vars möjligheter att delta i hobbyverksamhet hotas och som har svårt att bekosta nödvändiga skolböcker och -material på grund av familjens trängda ekonomi eller andra sociala utmaningar. 

Syftet med stödformerna är att främja barns och ungas likvärdighet, delaktighet och positiva utveckling. Målsättningen är permanenta förändringar i barns och ungas liv, på både individuell och samhällelig nivå. 

”Er hjälp har varit ovärderlig för vår familj, och jag förmår inte ens tänka på hur vi skulle ha det om vi inte hade fått den.” 

Stödet delas ut lokalt av lokalföreningar som drivs av frivilliga krafter. 

Hobbystödet, läromedelsstödet, mathjälpen och mentorstödet skulle inte kunna förverkligas utan våra frivilligas och våra givares värdefulla stöd till programmet Vägkost för livet. 

Tillsammans kan vi tillhandahålla hobby- och utbildningsmöjligheter samt mathjälp till dem som behöver dem allra mest! 

År 2022

1891
barn och unga fick hobbystöd
270
unga fick läromedelsstöd
10 867
barn i Finland fick mathjälp
60
barn och unga fick stöd med studierna av en egen mentor
Utan stöd skulle jag inte kunna fortsätta med min kära och viktiga hobby. Det skulle kännas hemskt att lämna gruppen som också i övrigt har blivit viktig och där jag har fått nya vänner.

Vill du stöda programmet Vägkost för livet? 

Donera

Hjälp barn, unga och barnfamiljer med en gåva.

Bli medlem

Som medlem stöder du direkt verksamheten i föreningen som delar ut hjälp.
Punainen sydän

Bli frivillig

Som frivillig kan du vara med i föreningen och dela ut stöd.

Hobbystöd

Hobbystödet beviljas barn och unga under 18 år när det finns risk för att de på grund av familjens trängda ekonomiska situation inte kan börja eller fortsätta med en hobby.

Nuori tietokoneella kirjastossa.

Läromedelsstöd

Läromedelsstödet beviljas unga som studerar på andra stadiet, till kostnader för studierna.

Mentorstöd

Mentorverksamheten är främst avsedd som stöd för elever i årskurserna 7-9. Mentorverksamheten bygger på kamratstöd och ger unga möjlighet att få tidigt stöd och handledning i studierna.

Pieni tyttö syö keittoa.

Mathjälp

Vi stöder med mathjälp fattiga och utsatta familjer i Finland. Ett presentkort till en mataffär hjälper familjer som har drabbats av ekonomiskt trångmål genom den akut svåraste stunden.