Perhehoidon valmennus

Lastensuojelupalveut, perhehoito, PRIDE-valmennus,

Sijaisvanhemmuutta harkitsevat perheet valmennetaan joko perhekohtaisesti tai PRIDE-ryhmävalmennuksen avulla. Valmennus auttaa tekemään päätöksen sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä ja antaa tarvittavat tiedot ja valmiudet:

 • suojella ja hoivata lasta
 • tukea lapsen yksilöllistä kehitystä
 • tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden lapsen läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
 • sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
 • tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

PRIDE–valmennus

PRIDE-valmennuksessa perheiden soveltuvuutta sijaisvanhemman tehtävään arvioidaan PRIDE-valmiuksien kautta ja arviointi perustuu PRIDE-kouluttajien ja osallistujan yhteiseen arviointiin. PRIDE-kouluttajina Pelastakaa Lapsilla toimii aina perhehoidon sosiaalityöntekijä parinaan kokenut sijaisvanhempikouluttaja.

Valmennuksen tavoitteena on antaa riittävästi tietoa sijaisvanhemmuudesta niin, että valmennukseen osallistuva voi tehdä tietoisen päätöksen ryhtymisestään tehtävään sekä taata jokaiselle sijaisperhettä tarvitsevalle lapselle mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja saada yksilöllisiä tarpeita vastaava hoito ja huolenpito perheessä.

PRIDE-valmennus lyhyesti

 • ryhmävalmennus, johon yleensä osallistuu 4-6 perhettä yhtäaikaisesti
 • sisältää yhdeksän valmennustapaamista, yht. 27 tuntia, 3-4 kuukauden aikana
 • vähintään kolme henkilökohtaista tapaamista PRIDE-kouluttajien kanssa
 • PRIDE-kotitehtävät ja mahdolliset kehitystehtävät

PRIDE-valmennuksen teemat

 1. Lapsen oikeus perheeseen – perheen oikeus valmennukseen
 2. Lapsen oikeus ennakoitavuuteen ja jatkuvuuteen
 3. Lapsen tarve kiintymykseen
 4. Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä
 5. Lapsen oikeus perhesuhteisiin
 6. Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisuuteen
 7. Tietoa ja kokemuksia perhehoidosta ja adoptiosta
 8. Perhehoitajan asema – yhteistyössä lapsen oikeuksien toteutumiseksi
 9. Muutokseen valmistautuminen

Perhekohtainen valmennus

Niissä tilanteissa, joissa ryhmävalmennus ei ole mahdollista, valmennamme perheitä myös perhekohtaisesti. Pelastakaa Lasten perhekohtaisen valmennuksen sisältö noudattelee PRIDE-ryhmävalmennuksen teemoja ja sisältää

Perhekohtainen valmennus lyhyesti

 • 5-8 tapaamista perheen kanssa
 • kotitehtäviä ja mahdollisia kehitystehtäviä
 • kaksi teemoitettua ryhmäkertaa (3 tuntia/kerta)
 • yhteisen arvioinnin sijaisperheeksi ryhtymisestä

Lisätietoa järjestettävistä PRIDE-valmennuksista saat Tapahtumakalenterista tai suoraan oman alueen Pelastakaa Lasten aluetoimistosta. Jos alueellasi ei ole PRIDE-valmennusta tapahtumakalenterissa, ole yhteydessä meihin, sillä valmennuksia voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää myös perhekohtaisesti tai ylimääräisinä pienryhminä.

Valmennus sukulaisille ja läheisille

Perhehoidon sosiaalityöntekijämme järjestävät myös läheisverkosto- ja läheissijaisvanhemmuutta harkitsevien valmennusta ja arviointia. Valmennus ja arviointi tehdään parityönä.

Tulevat PRIDE-valmennukset

Keltapipoinen tyttö katsoo kameraan ja hymyilee naisen sylissä
Teams Infotilaisuus

Infotilaisuus: tukiperhetoiminta ja sijaisvanhemmuus

Tunnin mittaisessa valtakunnallisessa infotilaisuudessa saat kattavan käsityksen tukiperhetoiminnasta ja sijaisvanhemmuudesta,

Keltapipoinen tyttö katsoo kameraan ja hymyilee naisen sylissä
Teams Infotilaisuus

Infotilaisuus: tukiperhetoiminta ja sijaisvanhemmuus

Tunnin mittaisessa valtakunnallisessa infotilaisuudessa saat kattavan käsityksen tukiperhetoiminnasta ja sijaisvanhemmuudesta.

vanhemmat nostaa nauravaa vihreä takkista tyttöä käsistä ylös ulkona
Pohjois-Suomi Hybridi: Oulu ja Teams Valmennus

Sijaisvanhempien PRIDE-valmennus

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan ja Meri-Lapin alueilla asuville tarkoitettuun PRIDE-sijaisvanhempien ennakkovalmennukseen.