Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Mihin varaudumme?

 • Kriisi-, poikkeus- ja häiriötilanteet, jotka koskettavat lapsia ja perheitä Suomessa
 • Laajat tulipalot, myrskyt, tulvat
 • Liikenne- ja kemikaalionnettomuudet
 • Väkivallanteot
 • Tarttuvat taudit
 • Evakuoinnit
 • Laajamittainen maahantulo
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Miksi on tärkeää varautua juuri nyt?

 • Lapset ja perheet jäävät suunnitelmissa usein vähälle huomiotta
 • Lapsiosaamiselle ja -vasteelle on tarvetta
 • Varautumiseen tarvitaan lapsitoimijoita mukaan
 • Onnettomuuden, väkivallanteon, luonnonmullistuksen tai laajamittaisen maahantulon mahdollisuus on aina olemassa

Mihin Pelastakaa Lasten valmius perustuu?

 • Kansainvälisen humanitaarisen työn osaaminen
 • Kotimaisen ammatillisen lastensuojelun asiantuntijuus
 • Alueellinen ja paikallinen kansalaisjärjestöpohja: Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset ja vapaaehtoiset

Pelastakaa Lasten valmius käytännössä

 1. Lapsi- ja nuorisoystävällinen tila -toiminta
 2. Kriisichat
 3. Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutukset
 4. Yhteistyö viranomais- ja järjestöverkostoissa
 5. Vaikuttaminen ja päättäjäyhteistyö

Yhteistyö viranomaisten, järjestöjen, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa

 • Lapsiin liittyvä tilannekuva Suomessa ja muualla Save the Children -organisaation kautta
 • Pelastakaa Lapset on Naisten Valmiusliiton (NVL) ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) jäsen. NVL:n alueneuvottelukuntiin ja Vapepan maakunta- ja paikallistoimintaan kartoitetaan Pelastakaa Lasten edustajia (luottamustehtävä)
 • Pelastakaa Lapset on mukana Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten valmiuskeskusmallissa

Pelastakaa Lasten aluetoimistojen, jäsenyhdistysten ja vapaaehtoisten tärkeä rooli

 • Monipuolinen kokemus lasten kanssa toimimisesta
 • Paikallistuntemus
 • Valmiita verkostoja ja tieto alueen olemassa olevista auttamisrakenteista
 • Tilat: aluetoimistot, Perheentalot, yhteistyökumppaneiden tilat
 • Valmiita välineitä toimintaan ja tieto, mistä niitä saa nopeasti
 • Tilannekuvan ylläpito

Miksi yhdistyksen ja vapaaehtoisten kannattaa lähteä mukaan?

 • Mahdollisuus vastata lapsia koskeviin kriiseihin tehokkaasti
 • Tarve auttaa → koordinoitu vastaus ja nopea toiminta
 • Uusi toimintamuoto, joka sopii hyvin myös uusille jäsenille
 • Konkreettisia tehtäviä
 • Ei vaadi säännöllistä sitoutumista
 • Mahdollisuus kehittää uudenlaista yhteistyötä paikallisesti eri toimijoiden kanssa
 • Mahdollisuus oppia uusia turvataitoja
 • Mahdollisuus vaikuttaa alueelliseen ja paikalliseen varautumiseen

Kaikissa tilanteissa huomioitava vanhemmista eroon joutuneet lapset ja nuoret

Tulevat koulutukset ja harjoitukset

Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutuskokonaisuus lasten parissa toimiville auttajille

 • Suunnattu vapaaehtoisille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat lapsia kriisi- ja häiriötilanteissa.
 • Koulutus koostuu osista, joita voi suorittaa itsenäisinä lyhytkursseina tai osana kokonaisuutta.
 • Koulutuksia voidaan järjestää niin lähiopetuksena kuin etäyhteyksillä.
 • Koulutuksen tavoite
 • Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää lasten erityisaseman erilaisissa kriisitilanteissa.
 • Osallistuja tunnistaa eri-ikäisten lasten reaktioita kriisitilanteessa.
 • Osallistuja saa työkaluja tuen tarpeessa olevien lasten tunnistamiseen.
 • Osallistuja hallitsee perusperiaatteet lasten kohtaamisessa ja tukemisessa kriisi- ja häiriötilanteissa

Lisätiedot Lapsen kohtaaminen kriiseissä koulutuksen osioista:

Lapset kriiseissa -koulutuskokonaisuus esite logolla

Ilmoitamme tällä sivulla tulevista harjoituksista niiden varmistuttua.