Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Kriisitilanteessa Pelastakaa Lapset voi perustaa lapsille ja perheille viranomaisten tukena Lapsiystävällisen tilan esimerkiksi evakuointikeskukseen, hätämajoitukseen tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen.

Varaudumme auttamaan Ukrainasta saapuvia lapsia Suomessa

Olemme osana kotimaan kriisivalmiustyötämme varautuneet tarjoamaan maahan saapuville lapsille tukea ja lapsiystävällisiä tiloja.

Oletko kiinnostunut toimimaan kriisivalmiustyön vapaaehtoisena Lapsiystävällisessä tilassa? Haemme vapaaehtoisia ympäri Suomen. Paikkakunnat tarkentuvat sitä mukaa kuin toimintaa käynnistetään.

Lisätietoja ja ilmoittautuminenRyhdy kriisivalmiuden vapaaehtoiseksi

Mihin varaudumme?

 • Kriisi-, poikkeus- ja häiriötilanteet, jotka koskettavat lapsia ja perheitä Suomessa
 • Laajat tulipalot, myrskyt, tulvat
 • Liikenne- ja kemikaalionnettomuudet
 • Väkivallanteot
 • Tarttuvat taudit
 • Evakuoinnit
 • Laajamittainen maahantulo
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Miksi on tärkeää varautua juuri nyt?

 • Lapset ja perheet jäävät suunnitelmissa usein vähälle huomiolle
 • Lapsiosaamiselle on tarvetta ja varautumiseen tarvitaan lapsitoimijoita mukaan
 • Onnettomuuden, väkivallanteon, luonnonmullistuksen tai laajamittaisen maahantulon mahdollisuus on aina olemassa

Mihin Pelastakaa Lasten valmius perustuu?

Pelastakaa Lasten valmius käytännössä

 1. Lapsi- ja nuorisoystävällinen tila -toiminta
 2. Kriisichat
 3. Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutukset
 4. Yhteistyö viranomais- ja järjestöverkostoissa
 5. Lapsiin liittyvä tilannekuva Suomessa ja muualla Save the Children -organisaation kautta
 6. Vaikuttaminen ja viestintä

Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysten ja vapaaehtoisten tärkeä rooli

 • Monipuolinen kokemus lasten kanssa toimimisesta
 • Paikallistuntemus
 • Valmiita verkostoja ja tieto alueen olemassa olevista auttamisrakenteista
 • Tilat: aluetoimistot, Perheentalot, yhteistyökumppaneiden tilat
 • Valmiita välineitä toimintaan
 • Tilannekuva

Miksi vapaaehtoisen kannattaa lähteä mukaan?

 • Mahdollisuus vastata lapsia koskeviin kriiseihin tehokkaasti
 • Tarve auttaa → koordinoitu vastaus ja nopea toiminta
 • Uusi toimintamuoto, joka sopii hyvin myös uusille jäsenille
 • Konkreettisia tehtäviä
 • Ei vaadi säännöllistä sitoutumista
 • Mahdollisuus kehittää uudenlaista yhteistyötä paikallisesti eri toimijoiden kanssa
 • Mahdollisuus oppia uusia turvataitoja
 • Mahdollisuus vaikuttaa alueelliseen ja paikalliseen varautumiseen

Pelastakaa Lasten valmiustyön vapaaehtoisena voit olla mukana

 1. Lapsiystävällinen tila -toiminnassa
 2. Osallistua koulutuksiin, valmiusharjoituksiin ja kouluttaa muita
 3. Pelastakaa Lasten yhdistysten jäsenet voivat osallistua järjestön edustajina Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikuntiin ja Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukuntiin

Koulutukset

Ilmoitamme tulevista koulutuksista ja harjoituksista niiden varmistuttua.

 1. Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutuskokonaisuus
 • Suunnattu erityisesti vapaaehtoisille ja myös ammattilaisille, jotka kohtaavat lapsia kriisi- ja häiriötilanteissa.
 • Koulutus koostuu osista, joita voi suorittaa itsenäisinä lyhytkursseina tai osana kokonaisuutta.
 • Koulutuksia voidaan järjestää lähiopetuksena ja etäyhteyksillä.
 • Koulutuksen tavoite
 • Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää lasten erityisaseman erilaisissa kriisitilanteissa.
 • Osallistuja tunnistaa eri-ikäisten lasten reaktioita kriisitilanteessa.
 • Osallistuja saa työkaluja tuen tarpeessa olevien lasten tunnistamiseen.
 • Osallistuja hallitsee perusperiaatteet lasten kohtaamisessa ja tukemisessa kriisi- ja häiriötilanteissa

Lisätiedot Lapsen kohtaaminen kriiseissä koulutuksen osioista:

Lapset kriiseissa -koulutuskokonaisuus esite logolla

2. Lapsiystävällinen tila -toiminnan koulutus

Koulutus antaa valmiudet toimia vapaaehtoisena Lapsiystävällisessä tilassa. Koulutuksessa käsitellään Lapsiystävällisen tilan toimintaideaa, lapsen tukemista, yhteistyötä, lapsen oikeuksia ja suojelua sekä erikielisten lasten huomioimista.

Koulutus voidaan toteuttaa lähi- tai etäopetuksena tai itsenäisesti tehtävänä verkkokoulutuksena. Koulutuksen kesto on 2-5 h.

Julkaisut

Lapset kriiseissä – Selvitys lasten haavoittuvuudesta ja asemasta varautumisessa ja häiriötilanteissa (2021).

Selvitys käsittelee lasten ja perheiden tuen tarvetta ja huomioimista laajamittaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa Suomessa. Selvityksessä käsitellään myös erikielisten lapsten ja perheiden huomioimista häiriötilanteisiin varautumisessa.

Yhteistyö viranomaisten, järjestöjen, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa

 • Pelastakaa Lapset on Naisten Valmiusliiton (NVL) ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) jäsen.
 • Olemme mukana Turvallisuuskomitean alaisen Yhteiskunnan turvallisuustrategian järjestötyöryhmässä.
 • Olemme mukana Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten valmiuskeskustoiminnan kehittämisessä (AVAK)

Muut keskeiset yhteistyökumppanit

 • Suomen Punainen Risti
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
 • Kuntaliitto
 • Maahanmuuttovirasto
 • Helsingin Pelastusliitto HELPE
 • Wider Security Network WISE
 • Pelastakaa Lasten Perheentalot