Pelastakaa Lapset tukee monimuotoisesti pakolaistaustaisia lapsia ja heidän perheitään

Joensuussa Pelastakaa Lasten Perheentalolla toimii Perhekerho Suomeen muuttaneille lapsiperheille. Kerhotoimintaa kehitettiin vuosina 2018-2020 osana Yhdessä lasten tueksi -hanketta, jossa tuettiin turvapaikanhakijalasten ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja uuteen ympäristöön sopeutumista. Perhekerho siirtyi osaksi Joensuun Perheentalon toimintaa syksyllä 2020.

Tukiperhe kotouttaa -toiminnassa tarjotaan tukiperhetoimintaa ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. Haemme nuorille vapaaehtoisia tukiperheitä kaikkien aluetoimistojen alueilla. Etsimme myös tukihenkilöitä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille Länsi-Suomen aluetoimiston alueella.

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hankkeessa aloitimme perhehoidon kehittämisen yksin maahan saapuneille lapsille ja nuorille. Perhehoitoa ilman huoltajaa Suomeen saapuneille lapsille toteutetaan yhä pienimuotoisesti Pelastakaa Lasten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen aluetoimistoissa.
Vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuettiin vuosina 2016-2019 turvapaikanhakijalapsia ja heidän perheitään lapsille suunnatun toiminnan avulla selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toiminnan kautta edistettiin muun muassa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista.  Toimintaa toteutettiin pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin.