Pelastakaa Lapset tukee monimuotoisesti pakolaistaustaisia lapsia ja heidän perheitään

Joensuussa Pelastakaa Lasten Perheentalolla toimii perhekerho oleskeluluvan saaneille lapsiperheille. Kerho on osa Yhdessä lasten tueksi -hanketta, jossa tuetaan turvapaikanhakijalasten ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja uuteen ympäristöön sopeutumista.

Tukiperhe kotouttaa -hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tukiperhetoimintaa ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. Haemme nuorille vapaaehtoisia tukiperheitä kaikkien aluetoimistojen alueilla.

Etsimme myös tukihenkilöitä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille Länsi-Suomen aluetoimiston alueella.

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hankkeessa aloitimme perhehoidon kehittämisen yksin maahan saapuneille lapsille ja nuorille.
Vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuettiin vuosina 2016-2019 turvapaikanhakijalapsia ja heidän perheitään lapsille suunnatun toiminnan avulla selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toiminnan kautta edistettiin muun muassa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista.  Toimintaa toteutettiin pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin.