Pakolaisuus ja lapset liikkeellä

Pelastakaa Lapset tukee monimuotoisesti pakolaistaustaisia lapsia ja heidän perheitään

Elokuussa 2021 Pelastakaa Lapset aloitti Usra – perheenä Suomessa -hankkeen, jonka myötä kehitetään tukea myönteisen vanhemmuuden vahvistamiseksi pakolaistaustaisten perheiden parissa vuosien 2021-2024 ajan.

Järjestön pakolaistyössä tehdään tiivistä yhteistyötä järjestön valmiustyön kanssa. Syksyllä 2021 julkaistiin selvitys Lapset kriiseissä – selvitys lasten haavoittuvuudesta ja asemasta varautumisessa ja häiriötilanteissa. 

Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperhetoimintaa ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. Haemme nuorille vapaaehtoisia tukiperheitä kaikkien aluetoimistojen alueilla.

Vuonna 2018 aloitimme perhehoidon kehittämisen yksin maahan saapuneille lapsille ja nuorille. Perhehoitoa ilman huoltajaa Suomeen saapuneille lapsille toteutetaan yhä pienimuotoisesti Pelastakaa Lasten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen aluetoimistoissa.

Vuosina 2018-2020 järjestö kehitti lapsi- ja perhelähtöisiä kotoutumisen tapoja, jotka lisäävät lasten ja heidän perheidensä vertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja vastavuoroisuutta kantaväestön kanssa sekä vahvistavat kaikkien osapuolien osallisuuden kokemuksia. Hankkeessa kehitettiin pakolaistaustaisten kotoutumisvaiheessa olevien lapsiperheiden tueksi ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota toteutettiin ryhmä- ja perhekohtaisesti.

Perhekerho Suomeen muuttaneille lapsiperheille toimi Joensuun Perheentalolla vuosina 2018-2020, ja toiminta on jatkunut pienimuotoisesti etäkerhona vanhemmille myös koronapandemian aikana.

Vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuettiin vuosina 2016-2019 turvapaikanhakijalapsia ja heidän perheitään lapsille suunnatun toiminnan avulla selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toiminnan kautta edistettiin muun muassa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista.  Toimintaa toteutettiin pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin.