Pakolaisuus ja lapset liikkeellä

Pelastakaa Lapset tukee monimuotoisesti pakolaistaustaisia lapsia ja heidän perheitään

Tukiperhe kotouttaa -toiminnassa tarjotaan tukiperhetoimintaa ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. Haemme nuorille vapaaehtoisia tukiperheitä kaikkien aluetoimistojen alueilla. Etsimme myös tukihenkilöitä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille Länsi-Suomen aluetoimiston alueella.

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hankkeessa aloitimme perhehoidon kehittämisen yksin maahan saapuneille lapsille ja nuorille. Perhehoitoa ilman huoltajaa Suomeen saapuneille lapsille toteutetaan yhä pienimuotoisesti Pelastakaa Lasten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen aluetoimistoissa.
Vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuettiin vuosina 2016-2019 turvapaikanhakijalapsia ja heidän perheitään lapsille suunnatun toiminnan avulla selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toiminnan kautta edistettiin muun muassa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista.  Toimintaa toteutettiin pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin. 
Perhekerho Suomeen muuttaneille lapsiperheille toimi Joensuun Perheentalolla vuosina 2018-2020. Vuoden 2020 kevääseen asti kerhotoimintaa kehitettiin osana Yhdessä lasten tueksi -hanketta, jossa tuettiin turvapaikanhakijalasten ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja uuteen ympäristöön sopeutumista.