Ole lapsen turvana

Kysyimme lapsilta, miten internetistä voitaisiin tehdä parempi paikka.

Heidän vastauksensa koskettivat. Lapset kaipaavat aikuisia nettiin tueksi ja turvaksi.

21 %

lapsista saa seksuaalissävytteisiä viestejä aikuiselta vähintään kerran viikossa.

50 %

lapsista on nähnyt väkivaltaista tai muuten ahdistavaa sisältöä.
Punainen suojakilpi

31 %

8.–9.-luokkalaisista on kokenut kiusaamista netissä viimeisen kuukauden aikana.

29 %

vanhemmista kertoo viikoittaisista digilaitteisiin liittyvistä riidoista.

Kysyimme lapsilta, miten netistä saisi paremman paikan

Digimaailmassa navigointi vaatii lapsilta uusien taitojen haltuunottoa, kuten laitteiden ja sovellusten käyttöosaamista, ymmärrystä tietoturvasta ja yksityisyysasetuksista sekä kriittistä medialukutaitoa.

Netin ja digilaitteiden turvallista ja hyvinvointia tukevaa käyttöä voi harjoitella, mutta vastuu lapsen digioikeuksien toteutumisesta ei ole lapsilla itsellään, vaan meillä aikuisilla. 

Mutta mitä tarkoittaa lapsille turvallinen digiympäristö käytännössä? Kysyimme 359:ltä 11–17-vuotiaalta lapselta “Miten internetistä voitaisiin tehdä parempi paikka sinulle?”.  

"Aikuisten pitäisi puuttu nettikiusaamiseen. Musta tuntuu kamalalta nähdä, kun muita kiusataan."

Puutu nettikiusaamiseen

Lapset kertoivat kiusaamisen olevan suurin haaste netissä. Lapset toivovat, että aikuiset puuttuisivat herkemmin netissä tapahtuvaan kiusaamiseen ja tarjoaisivat voimakkaammin tukensa kiusaamisen uhreille. Turvattomuutta verkossa aiheuttavat lasten mukaan myös muut haitalliset yhteydenotot, kuten vihapuhe, syrjintä ja grooming.  

Miten sinä voit olla lapsen turvana verkossa?

  • Puutu netissä tapahtuvaan kiusaamiseen ja tarjoa tukesi kiusaamisen uhrille.
  • Luo empaattisempaa ja hyväksyvämpää nettikulttuuria omalla käyttäytymiselläsi.
  • Osoita tukesi verkossa erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville lapsille.
"Aikuisten pitäisi kysellä lapselta mitä netissä tapahtuu ja yrittää pitää hänet turvallisilla palstoilla."

Ole kiinnostunut

Puheenvuoroissaan lapset toivoivat aikuisilta aktiivisempaa osallistumista ja kiinnostusta siihen, mitä lapset tekevät, kokevat ja kohtaavat verkossa. Haastatteluissa korostui tarve turvalliselle keskusteluyhteydelle aikuisen kanssa; lapset toivoivat mahdollisuutta keskustella digiarjen tilanteista ja mieltä askarruttavista asioista turvallisen aikuisen kanssa sekä koulussa että kotona. 

Miten sinä voit olla lapsen turvana verkossa?

  • Ole kiinnostunut siitä, mitä lapsi tekee, kokee ja kohtaa netissä.
  • Sovi pelisääntöjä verkossa toimimiselle yhdessä lapsen kanssa ja pidä niistä itsekin kiinni.
  • Tarjoa lapselle turvallinen tila jutella digiarjen tilanteista ja askarruttavista asioista.
"Jos laitettaisiin systeemi, että ei pysty kirjoittamaan mitään rumaa."

Turvaa ja tue

Lapset kaipaavat selkeää tietoa verkkoturvallisuudesta, ikärajoista erilaisilla alustoilla ja verkkosisällöillä sekä ymmärrystä näiden rajoitusten merkityksestä. Lapset toivovat aikuisilta myös kattavaa opastusta yksityisyydensuojasta, vastuullisesta verkkokäyttäytymisestä ja mahdollisten riskien ja uhkien tunnistamisesta.  

Miten sinä voit olla lapsen turvana verkossa?

  • Keskustele lapsen kanssa selkeästi ja ymmärrettävästi verkkoturvallisuudesta.
  • Tutki lapsen kanssa yhdessä eri sovellusten ja alustojen ikärajoja.
  • Opasta lasta riskien ja uhkien tunnistamisesta verkossa.  

Näistä voi olla sinulle apua

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia perheen digiarjen kysymyksiin mm. yksityisyyteen, ajankäyttöön, riskeihin ja nettikiusaamiseen liittyen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten suojella lasta verkossa -opas aikuisille

Miten suojella lasta verkossa -opas vanhemmille ja kasvattajille kuvaa yleisimmät verkon haittailmiöt ja kuinka lasta voi suojella niiltä.

Miten suojella lasta verkossa
Kuvituskuva, jossa nainen tutkii kahden pienen lapsen kanssa tablettitietokonetta sohvalla.

Vanhempien mediataitokurssi

Vanhempien mediataitokurssi on ilmainen  itseopiskelukurssi, josta saat tietoa parempaan aikuisten ja lasten digiarkeen.

Vanhempien mediataitokurssi

Kidital – Lasten turvana digiarjessa

Pelastakaa Lasten digitaalisen lapsuuden keskus Kidital on lasten turvana digiarjessa. Suomen laajimpana digitaalisen lapsuuden osaamiskeskuksena Kidital kokoaa yhteen järjestömme ja kumppaniemme monipuolisen osaamisen lapsen oikeuksien toteutumiseksi digiympäristöissä.

Tarjoamme lapsille ja nuorille tukea useilla digitaalisilla alustoilla. Tuotamme ja jaamme laadukkaita materiaaleja lasten, huoltajien ja ammattilaisten käyttöön. Koulutamme lasten parissa toimivia aikuisia. Viestimme ja vaikutamme digitaaliseen toimintaympäristöön lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Kiditalin toiminnan mahdollistavat pääyhteistyökumppanimme Accenture, Gigantti, Microsoft ja Telia.