Pelastakaa Lapset logo

Pelastakaa Lapset ry lausunto valtion talousarviosta: Taloudellinen eriarvoisuus ja lapsiperheköyhyys näkökulma 22.11.2022

Pelastakaa Lapset ry antoi pyynnöstä lausunnon valtiovarainvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2023. Lausunnossa Pelastakaa Lapset ry korosti lapsen oikeuksien ja lapsenedun ensisijaisuutta talousarvion suunnittelussa. Lapsibudjetointiin ja Lapsistrategian sekä siihen sisältyvän Lapsitakuun toteuttamiseen varattavat varat toivottiin nostettavan korkeammalle tasolle.