Lapsen oikeuksien viikolla tuodaan esiin myös lapsen oikeudet liiketoiminnassa: Pelastakaa Lapset sitoutunut YK:n Global Compact aloitteeseen

Pelastakaa Lapset on vahvistanut vastuullisuussitoumuksiaan liittymällä YK:n Global Compact -aloitteeseen. Global Compactin välityksellä yritykset ja organisaatiot sitoutuvat noudattamaan työoloihin, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä velvoitteita, jotka yhdessä muodostavat Global Compactin kymmenen periaatetta.

Pelastakaa Lasten työtä yhteistyökumppaneiden kanssa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet liiketoiminnassa, jotka täyttävät ensi vuonna 10 vuotta. Periaatteet auttavat yrityksiä tunnistamaan toimintansa vaikutukset lasten elämiin. Ne myös rohkaisevat yrityksiä sisällyttämään lapsen oikeudet keskeisiin strategioihinsa ja ottamaan keskeisen vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta.

– Vastuullisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Vaadimme sitä kumppaneiltamme ja he vaativat sitä meiltä. Lisäksi sidosryhmiemme odotukset vastuullisuudelta kasvavat koko ajan. Lapsenoikeuksiin keskittyvänä järjestönä olemme ajaneet tätä työtä jo pitkään, mutta meidän on jatkuvasti arvioitava myös omaa toimintaamme ja etsittävä omista näkökulmistamme tärkeimpiä kehityskohteita, kuvaa Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lasten pääsihteeri.

Ympäristön ja ihmisoikeuksien, eli lapsen oikeuksien kannalta kestävä ja pitkäjänteinen työ on keskeinen osa Pelastakaa Lasten toimintaa. Yhteistyöllä yritysten kanssa pyritään pysyviin, lapsen elämän paremmaksi muuttaviin toimiin ja muutoksiin. Lapset pyritään esimerkiksi saamaan pysyvästi pois lapsityöstä ja heille mahdollistetaan opiskeleminen ja turvallinen kasvuympäristö. Lasten kasvuympäristö turvataan ympäristöystävällisillä toimintaperiaatteilla ja kestävillä valinnoilla.

YK:n Global Compact-verkostoon liittyminen mahdollistaa Pelastakaa Lasten laajemman lapsen oikeuksien edistämiseen liittyvän toiminnan yhteistyössä yritysten kanssa. Suotuisten työolojen kehittäminen, lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja ympäristön suojeleminen ovat Pelastakaa Lasten sekä verkoston yhteisiä tavoitteita.

– Kestävän ja mahdollisimman ympäristöystävällisen toiminnan takaaminen on jatkuva osa toimintaamme, sillä meille ilmastokriisi on myös lapsen oikeuksien kriisi, johon meidän on yhteistyöllä tartuttava, Markkula-Kivisilta jatkaa.

– Vuosi 2021 on julistettu YK:n yleiskokouksen toimesta lapsityön eliminoimisen vuodeksi. Maailmassa on 152 miljoonaa 5–17-vuotiasta lapsityötä tekevää lasta. Lasten oikeuksien puolesta pitää tehdä työtä niin valtioiden, järjestöjen kuin yritystenkin, kertoo UN Global Compact Network Finlandin pääsihteeri Anna-Kaisa Auvinen.

– On hienoa, että Pelastakaa Lapset ry tulee mukaan maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen. Pelastakaa Lapset pääsee näin mukaan aloitteisiin ja ohjelmiin, joiden avulla vastuullisuutta voi vahvistaa edelleen. Erityisen tärkeänä pidän, että verkostomme yritykset voivat hyödyntää heidän asiantuntemustaan lapsen oikeuksien edistämisessä, sanoo Auvinen.

Suomen Global Compact -verkostossa on lähes kaksi sataa jäsenorganisaatiota. Verkosto kutsuu yrityksiä mukaan kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä ja tulevaisuudesta.

Lisätietoja Pelastakaa Lasten vastuullisuudesta: www.pelastakaalapset.fi/vastuullisuus