Lapsen oikeudet ja liiketoiminta

Yritysten toiminta vaikuttaa monin tavoin lasten elämään. Yritys voi toiminnallaan suoraan edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi varmistamalla, että tuotteet ovat turvallisia lapsille, toimimalla haitallista lapsityötä vastaan sekä varmistamalla alle 18-vuotiaiden työntekijöiden työolojen ja työajan turvallisuuden. Yritykset voivat myös epäsuorasti edistää lasten hyvinvointia esimerkiksi huolehtimalla siitä, että työntekijöille maksetaan riittävää palkkaa perheistään huolehtimiseen.  

Lapsen oikeuksista huolehtivilla yrityksillä on myös paremmat edellytykset harjoittaa liiketoimintaa. Lapsen oikeuksia tukemalla yritys voi  

Edistää vastuullista liiketoimintaa 

Tukea työntekijöiden ja perheiden hyvinvointia

Taata kestävän tavan toimia ja kehittyä 

Kiinnittää asiakkaiden ja sijoittajien huomion 

Rakentaa hyvää mainetta ja brändiä 

Houkutella työntekijöitä ja sidosryhmiä 

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet, Children’s Rights and Business Principles (CRBP) on Pelastakaa Lasten, Unicefin ja YK:n Global Compact -aloitteen yhteinen kansainvälinen aloite. Sen kymmenen periaatetta auttavat yrityksiä tunnistamaan toimintansa vaikutukset lapsiin. Ne rohkaisevat yrityksiä sisällyttämään lapsen oikeudet keskeisiin strategioihinsa ja ottamaan suuremman vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta. Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet tarjoavat perustan yritysten yhteiskuntavastuulle, jossa huomioidaan paremmin ihmisoikeudet ja lasten oikeudet. 

Periaatteiden mukaan yritysten tulee

➊ Kantaa vastuunsa ja kunnioittaa lapsen oikeuksia ja sitoutua tukemaan niiden toteutumista
➋ Myötävaikuttaa lapsityön poistamiseen kaikessa liiketoiminnassaan ja kaikissa liikesuhteissaan
➌ Tarjota ihmisarvon mukaista työtä nuorille työntekijöille, vanhemmille ja huoltajille
➍ Varmistaa lasten suojelu ja työturvallisuus kaikessa liiketoiminnassaan ja kaikissa liiketoimintapaikoissaan
➎ Varmistaa, että niiden tuotteet ja palvelut ovat turvallisia sekä pyrkiä tukemaan lapsen oikeuksien toteutumista niiden avulla
➏ Mainostaa ja markkinoida tavalla, joka kunnioittaa ja edistää lapsen oikeuksia ja tukee niiden toteutumista
➐ Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista ympäristöön, maaoikeuksien ja maankäytön osalta
➑ Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista turvallisuusjärjestelyissä
➒ Auttaa suojelemaan lapsia hätätilanteissa
➓ Vahvistaa paikallisyhteisön ja hallitusten pyrkimyksiä suojella ja toteuttaa lapsen oikeuksia

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet 10 vuotta: Charting the Course -raportti

Lue lisää yritysten kanssa tekemästämme työstä käytännössä.