Yritysten toiminta vaikuttaa monin tavoin lasten elämään. Yritys voi toiminnallaan suoraan edistää lapsen oikeuksien toteutumista esimerkiksi varmistamalla, että tuotteet ovat turvallisia lapsille sekä toimimalla haitallista lapsityötä vastaan ja huolehtimalla alle 18-vuotiaiden nuorten työntekijöiden työoloista. Yritykset voivat myös epäsuorasti edistää lasten hyvinvointia esimerkiksi huolehtimalla siitä, että työntekijöille maksetaan riittävää palkkaa perheistään huolehtimiseen.

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet, Children’s Rights and Business Principles (CRBP) on Pelastakaa Lasten, Unicefin ja YK:n Global Compact -aloitteen yhteinen kansainvälinen aloite. Sen kymmenen periaatetta auttavat yrityksiä tunnistamaan toimintansa vaikutukset lapsiin. Ne rohkaisevat yrityksiä sisällyttämään lapsen oikeudet keskeisiin strategioihinsa ja ottamaan suuremman vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta. Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet tarjoavat perustan yritysten yhteiskuntavastuulle, jossa huomioidaan paremmin ihmisoikeudet ja lasten oikeudet.

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet

Yrityksiä pyydetään omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään seuraavia periaatteita:

Periaatteiden mukaan yritysten tulee

  1. Kantaa vastuunsa ja kunnioittaa lapsen oikeuksia ja sitoutua tukemaan niiden toteutumista
  2. Myötävaikuttaa lapsityön poistamiseen kaikessa liiketoiminnassaan ja kaikissa liikesuhteissaan
  3. Tarjota ihmisarvon mukaista työtä nuorille työntekijöille, vanhemmille ja huoltajille
  4. Varmistaa lasten suojelu ja työturvallisuus kaikessa liiketoiminnassaan ja kaikissa liiketoimintapaikoissaan
  5. Varmistaa, että niiden tuotteet ja palvelut ovat turvallisia sekä pyrkiä tukemaan lapsen oikeuksien toteutumista niiden avulla
  6. Mainostaa ja markkinoida tavalla, joka kunnioittaa ja edistää lapsen oikeuksia ja tukee niiden toteutumista
  7. Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista ympäristöön, maaoikeuksien ja maankäytön osalta
  8. Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista turvallisuusjärjestelyissä
  9. Auttaa suojelemaan lapsia hätätilanteissa
  10. Vahvistaa paikallisyhteisön ja hallitusten pyrkimyksiä suojella ja toteuttaa lapsen oikeuksia

Millä tavoin näiden periaatteiden huomioiminen onnistuu? Lue lisää yritysten kanssa tekemästämme työstä lapsen oikeuksien parissa tai ota yhteyttä, niin kerromme lisää!