Piirroskuva, jossa kaksi nuorta seisoo käden päällä älypuhelintensa kanssa mietteliään oloisina.

Ekstremismiä ennaltaehkäisemässä

Tervetuloa Pelastakaa Lasten ekstremismin ennaltaehkäisytyön asiantuntijablogin pariin! Asiantuntijablogin tarkoituksena on nostaa esille ajankohtaisia asioita liittyen nuorten väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin, sekä niihin liittyviin lieveilmiöihin. Kirjoittajina toimivat Pelastakaa Lasten asiantuntijat sekä vierailevat alan asiantuntijat, nuorisotyöntekijät ja nuoret.  

Olemme saaneet toimintamme kautta tavata nuoria ja nuorten kanssa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen ja kuulla heidän kokemuksiaan nuorten tilanteesta, sekä nuoriin ja lapsiin vaikuttavasta ekstremismistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä, kuten rasismista, vihapuheesta ja yhteiskunnallisesta polarisaatiosta.  

Niin nuoret kuin ammattilaisetkin ovat tuoneet aiheesta tehtyjen tutkimusten mukaisesti esille, että koronapandemia on lisännyt nuorten pahoinvointia ja mielenterveysongelmia, Ukrainan sota puolestaan nuorten turvattomuuden ja epävarmuuden kokemuksia.  

Poikkeusolojen aikana disinformaatio ja salaliittoteoriat ovat levinneet räjähdysmäisesti, myös ääriliikkeiden levittämänä. Tämän huomion ovat myös tehneet monet nuorisotyön ammattilaiset: ilmiö on aiheuttanut nuorten parissa lisää hämmennystä ja turvattomuuden tunteita. Olemme kuulleet myös tarinoita nuorten yksinäisyyden, vaikeiden perheolojen, kiusaamisen ja syrjinnän vahingollisista vaikutuksista.  

Muistan kun eräs nuorisotyöntekijä kertoi nuoresta, jolla ei ollut ystäviä, häntä kiusattiin, ja hänen perhetilanteensa oli erittäin vaikea. Tilanne kulminoitui aina kesälomalla koulujen ollessa kiinni. Nuorisotyöntekijä tapasi nuorta säännöllisesti, myös kesälomalla – hän oli ainoa turvallinen aikuinen nuoren elämässä ja varmasti yksi merkittävimmistä tukipilareista pitämässä nuoren elämää raiteillaan.  

Jo yksikin merkityksellinen ja turvallinen ihmissuhde voi olla nuorelle käänteentekevä. Vaikeista tilanteista kertovien tarinoiden lisäksi olemmekin onneksi saaneet kuulla myös monen monta kertomusta siitä, kuinka hyvin nuorilla yhteiskunnassamme pyyhkii, kun heillä on merkityksellisiä, turvallisia ihmissuhteita, onnistumisen kokemuksia ja he kokevat tulevansa kuulluiksi. 

Nuorta suojaavat tekijät kasvattavat nuoren elämän merkityksellisyyttä ja omanarvontuntoa, suojaten nuorta ekstremismiltä ja muilta haitallisilta vaikuttimilta. 

Työn keskiössä nuorisotyön ammattilaiset ja nuoret 

Pelastakaa Lasten työ ekstremismin ennaltaehkäisyn parissa alkoi vuonna 2018, kun sisäministeriön edustaja esitti järjestöllemme pyynnön: Suomessa oli tarvetta lapsiin ja nuoriin keskittyvälle ekstremismin ennaltaehkäisytyölle, joka ottaisi huomioon myös verkkomaailman roolin. Pelastakaa Lapset vastasi tähän pyyntöön, ja syntyi RadicalWeb; valtakunnalliseen nuorisotyöntekijöiden kapasiteetin vahvistamiseen ja verkkomaailmaan keskittyvä ekstremismin ennaltaehkäisyn toimintamuoto.  

Työmme täydentyi vuonna 2021 Resilienssi-toiminnan myötä. Sen keskiössä on nuorten kapasiteetin vahvistaminen toiminnallisessa työpajatoiminnassa, jossa ilmiötä käsitellään pedagogisen pakopelin kautta. Voit lukea lisää ekstremismin ennaltaehkäisytyöstämme verkkosivuiltamme

Toivon, että tämä blogi tarjoaa Sinulle uusia tiedonpalasia ja näkökulmia väkivaltaisen ekstremismin ja siihen liittyvien ilmiöiden ilmenemisestä yhteiskunnassamme, sekä tavoista, joilla tämä vaikuttaa lasten ja nuorten elämään. Lisäksi toivon Sinun saavan ideoita, joilla voisit osaltasi edistää nuoria suojaavia tekijöitä. 

Hyviä lukuhetkiä toivottaen,
Annukka Kurki 

P.S. Vinkkaathan, jos sinulla on nuoriin ja väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvä aihe, josta haluaisit kuulla enemmän. Otamme nämä toiveet huomioon blogikirjoituksia suunnitellessamme. Voit vinkata täällä!

Kirjoittaja Annukka Kurki (YTM, VTM) toimii ekstremismin ennaltaehkäisytyön tiimivastaavana Pelastakaa Lapset ry:ssä. Hänen asiantuntija-alueitaan ovat ekstremismin ennaltaehkäisy, rauhantyö, sekä nuoret, rauha ja turvallisuus -tematiikka.