Vaikuttamistyö

Pelastakaa Lapset on aktiivinen lasten hyvinvointia ja oikeuksia ajava vaikuttaja edistäen YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toteutumista. Tavoitteenamme on saada aikaan myönteisiä ja pysyviä muutoksia lasten elämässä.

Tällä hetkellä vaikutamme

 • yhdenvertaisen lasten suojelun ja lapsiystävällisen sosiaaliturvan toteutumiseksi Suomessa ja globaalisti.
 • pakolais- ja turvapaikanhakijalasten yhdenvertaisen kohtelun puolesta.
 • hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) vaikuttavuuden takaamiseksi.
 • Suomessa käynnissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) ja maakuntahallinnon lapsiystävällisyyden varmistamiseksi
 • kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 2030 toteutumiseen lasten elämässä.
 • osallistumalla aktiivisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja muiden ihmisoikeussopimusten seurantaan.
 • yritysten lapsia huomioivan vastuullisuuden puolesta.

Yksin emme saa muutosta aikaiseksi. Sen vuoksi

 • kampanjoimme lasten ja nuorten sekä järjestöjen kanssa.
 • teemme yhteistyötä viranomaisten, päättäjien, tutkijoiden ja ammattilaisten kanssa.
 • otamme aktiivisesti kantaa.
 • osallistumme julkiseen keskusteluun.

Sinä voit saada aikaan muutoksen kanssamme!

 • Kerro meille, mikä vaatii muutosta lasten elämässä
 • Tule mukaan paikallisyhdistystoimintaan
 • Osallistu Yhtäkään lasta ei jätetä -kampanjaan
 • Liity jäseneksi
 • Jaa tietoa lapsen oikeuksista yhteisösi ja kuntasi päättäjille ja toimijoille
 • Vaikuta kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin

Suomen Pelastakaa Lapset on osa Pelastakaa Lasten Euroopassa sijaitsevien toimistojen Eurooppa-vaikuttamisryhmää. Sen tavoitteena on vaikuttaa lapsia ja lapsiperheitä koskevaan Euroopan unionin sisäpolitiikkaan. Ryhmää koordinoi Brysselissä sijaitseva vaikuttamistoimisto. Se seuraa ja vaikuttaa myös Euroopan unionin lapsen oikeuksia koskevaa ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikkaa. Pelastakaa Lasten EU toimiston löydät myös Facebookista. Pelastakaa Lasten Geneven ja New Yorkin toimistot vaikuttavat YK:n politiikkaan ja Addis Abeban toimisto Afrikan unionin politiikkaan.