Toppen

Kuvituskuva, jossa kaksi lasta makoilee maassa ja katsovat hyväntuulisina älypuhelinten näyttöjä.

Toppen on Brita Maria Renlundin muistisäätiön rahoittama hanke, jossa kehitetään Toppen-oppimispalvelua. Hanke vahvistaa ruotsinkielisten viidesluokkalaisten tietoja ja taitoja digitaalisesta hyvinvoinnista ja verkkoturvallisuudesta tarjoamalla ruotsinkielisille kouluille ja huoltajille palveluita ja materiaaleja. Toppen-palvelusta on olemassa myös suomenkielinen versio, Huippula.

Rahoittaja

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiö

Toiminta-aika

1.1.2024–30.4.2025

Kohderyhmä

Viidesluokkalaiset, opettajat ja huoltajat

Mitä hanke tarjoaa

Viimeisten 15 vuoden aikana lasten elinympäristö on kokenut merkittäviä muutoksia. Älypuhelimet ja sosiaalinen media ovat osa lasten tavallista elinympäristö, mutta meillä ei kuitenkaan ole täydellistä kuvaa siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja verkkoturvallisuuteen. 

Digitalisaatio on myös tuonut mukanaan uusia tasa-arvohaasteita, jotka ansaitsevat erityistä huomiota. Pelastakaa Lasten toteuttama selvitys vuonna 2021 osoitti, että lapset, jotka ovat haavoittuvammassa asemassa verkon ulkopuolella, ovat myös alttiimpia vaaroille verkossa. Selvitys osoitti esimerkiksi, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja taloudellisissa vaikeuksissa kasvavat lapset joutuvat useammin epämiellyttäviin tilanteisiin verkossa kuin muut lapset.  

 Lapset, huoltajat ja opettajat kaipaavat ajantasaista tietoa verkon vaikutuksista sekä välineitä tukea lapsia tässä muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. Kehitimme Toppen-palvelun vastaamaan tähän tarpeeseen – jotta jokaisen lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen toteutuu myös verkossa. 

Toppen palvelussa on maksuton, valmiiksi oppitunniksi paketoitu innostava ruotsinkielinen kysely, joka auttaa oppilaita tunnistamaan digiympäristöissä vastaan tulevia vaaratilanteita ja toimimaan niissä oikein. Kyselyssä suloiset eläinhahmot Timma ja Vili johdattavat lapset matkalle digielämän keskeisten kysymysten äärelle. 

Opettajat saavat kyselyn pohjalta kattavan näkymän luokkan osaamiseen sekä luokan tuloksiin perustuvia käytännöllisiä materiaalisuosituksia, joilla oppilaiden osaamista voi helposti tukea entisestään.    

Toppen tarjoaa keinoja opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten tavoitteiden kuten monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistamiseen helposti ja hauskasti. Palvelu on saatavilla sekä suomeksi (Huippula) että ruotsiksi ja hankkeen aikana paranamme myös palvelun saavutettavuuttaa.

Hankkeen aikana 90 000 oppilaita, joista noin 5200 ovat ruotsinkielisiä, vahvistaa digiturva- ja hyvinvointiosaamistaan tekemällä Toppen-kyselyn.  

Toppenista löytyy teemoittain koottuja materiaaleja lasten turvallisen ja hyvinvoivan digiarjen tukemiseen, kuten tuntisuunnitelmia, käytännöllisiä oppaita ja kattavia tietopaketteja arjen eri tilanteisiin. Toppen tarjoaa keinoja opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten tavoitteiden kuten monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistamiseen helposti ja hauskasti.    

Koulujen ja oppilaiden tukemiseksi ja inspiroimiseksi Toppen tarjoaa kouluille myös työpajavierailuja. Työpajat ovat maksuttomat ja suunnattu 4.–6. luokkalaisille. Pidämme hankkeen aikana yhteensä 15 työpajaa ruotsinkielisissä alakouluissa. Niitä voi tilata loppuvuodesta 2023 alkaen.

Tuotamme hankkeen aikana digitaalisia materiaalipaketteja vanhemmille, jotta digitaalisen arjen ennaltaehkäisevä kasvatustyö on helpompaa. 

Toppen-palvelusta löytyy luotettavaa tietoa ja käytännöllisiä materiaaleja jo nyt. Palvelu vahvistaa vanhempien osaamista ja tukee lasten turvallista ja tasapainoista digiarkea. 

Ruotsinkieliset materiaalit löytyvät Toppen-palvelun sivuilta.  

Kuvituskuva, jossa opettaja auttaa oppilasta kannettavan tietokoneen ääressä.

Tutustu Toppeniin

Viidesluokkalaisten digiturva- ja hyvinvointitaitoja vahvistava ruotsinkielinen Toppenkysely ja siihen liittyvät materiaalit kouluille ja huoltajille löytyvät Toppenin kotisivuilta.

Kuvituskuva, jossa opettaja työskentelee kannettavan tietokoneen ääressä.

Tilaa työpaja 5.-luokkalaisille

Loppuvuodesta 2023 tarjoamme ruotsinkielisille kouluille työpajavierailuja. Työpajat on suunnattu 4.–6. luokkalaisille ja niissä käsitellään digitaalista hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kuvituskuva, jossa oppilas katsoo Huippula-kyselyn sivua kannettavan tietokoneen näytöltä.

Opettaja – lähde mukaan Pelastakaa Lasten opettajien kehittäjäryhmään

Haluatko auttaa kehittämään Huippulasta yhdessä entistä paremman? Ota meihin yhteyttä ja tule mukaan opettajien kehittäjäryhmän tapaamisiin

Sophie Feldt

Suunnittelija, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus

Yhteistyössä