Kippari – turva- ja hyvinvointitaitoja lasten digiarkeen

Kuvituskuva, jossa kaksi lasta istuu katukivetyksellä ja katsovat käsissään olevia älypuhelimia.

Kippari on kolmivuotinen kehittämishanke, jonka aikana vahvistamme 6–12-vuotiaiden lasten digitaalista resilienssiä ja hyvinvointia. Tuotamme opettajille ja huoltajille tuki- ja oppimateriaaleja lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi, järjestämme koulutuksia, toteutamme selvityksiä ja teemme aktiivista vaikuttamistyötä, jotta lapsen oikeudet toteutuvat laajasti myös digitaalisissa ympäristöissä. 

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA

Toiminta-aika

2023–2025

Kohderyhmä

6–12-vuotiaat lapset, opettajat ja huoltajat

Mitä teemme

Suomessa suurin osa lapsista saa älypuhelimen viimeistään ensimmäisellä luokalla, osa jopa aikaisemmin. Puutteelliset turvallisuuteen ja teknologian käyttöön liittyvät taidot altistavat lapsia monenlaisille riskeille.  

 Joka viides lapsi saa viikoittain asiattomia yhteydenottoja aikuisilta, liki kolmannes on joutunut edellisen lukuvuoden aikana kiusatuksi netissä ja jopa puolet on kohdannut verkossa haitallista sisältöä. Osalle lapsista laitteiden liiallinen käyttö on ongelma. Erityisen haavoittavassa asemassa digiympäristöissä ovat lapset, joilla on muitakin vaikeuksia elämässään ja jotka eivät saa riittävää tukea huoltajiltaan. 

Digiturvallisuuteen ja -hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota jo varhain, mutta alakoululaisille ei ole tällä hetkellä saatavilla riittävästi tukea digiturvallisuutta ja hyvinvointia edistävien taitojen omaksumiseen. Myös huoltajat ja opettajat tarvitsevat opastusta lasten digiturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseen. Kippari-hanke tukee alakoululaisten turvallista ja hyvinvoivaa digiarkea, kun he navigoivat digitaalisen maailman merillä ja kasvavat hyvinvoiviksi digikansalaisiksi. 

Tuemme hankkeen aikana yli 50 000 lapsen turvallista ja hyvinvointia edistävää netinkäyttöä. Lisäksi tuemme yli 19 000 huoltajan, opettajan ja ammattilaisen kykyä edistää paremmin lasten digitaalista hyvinvointia. 

Tarjoamme hankkeessa lapsille, heidän huoltajilleen sekä opettajille tietoa, tukea ja työkaluja lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.  

Hankkeen johdosta lapset tunnistavat digitaalisen maailman vaarat ja tietävät, mistä saada apua kohdattuaan jotakin ikävää verkossa. He osaavat myös hyödyntää digilaitteita hyvinvointia edistävällä tavalla, välttää haitallisia käyttötottumuksia ja toimia verkossa empaattisesti. 

Kiinnitämme erityistä huomiota haavoittavassa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä tukemiseen. Erittäin haavoittavassa asemassa oleviin lapsiin kuuluvat esimerkiksi vammaiset sekä pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset lapset.  Tuotamme kohderyhmiä osallistaen tukimateriaaleja, joiden avulla perheet saavat tukea ja ratkaisuja digiarjen haasteisiin, ristiriitatilanteiden ehkäisemiseen sekä suojaavien tekijöiden vahvistamiseen. 

Tuotamme kouluille lapsia ja opettajia osallistaen laadukkaita oppimateriaaleja ja kehitämme kouluille suunnattua digitaalista Huippula-oppimisratkaisua.  

Järjestämme huoltajille vanhempainiltoja ja kehitämme digitaalisen vanhempainillan konseptin, jota työstämme yhdessä koulujen ja hankkeessa perustettavan huoltajien kehittäjäryhmän kanssa. 

 Hankkeen myötä huoltajat ja opettajat tuntevat paremmin lasten verkkoturvallisuuskysymykset, heillä on käytössään työkalut lasten digitaalisen resilienssin vahvistamiseen ja he osaavat paremmin edistää lasten digitaalista hyvinvointia. Järjestämme myös koulutuksia lapsia kohtaaville ammattilaisille lasten digitaaliseen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä erityiskysymyksistä. 

Toteutamme hankkeessa selvityksiä lasten digiturvallisuuden ja -hyvinvoinnin teemoista vaikuttamistyön ja viestinnän tueksi sekä verkostoidumme päätöksentekijöiden, vaikuttajien, sosiaalisen median alustojen ja pelialan yritysten kanssa. Vaikuttamistyön avulla pystymme tekemään verkosta paremman ja turvallisemman paikan lapsille ja nuorille.  

Lapsia työssään kohtaavat opettajat ja muut ammattilaiset sekä päättäjät ja vaikuttajat ovat tärkeässä asemassa, kun luomme yhdessä lapsille turvallisempia verkkoympäristöjä.  

Kuvituskuva, jossa joukko koululaisia istuu portailla ottamassa selfietä.

Opettaja – tue lasten digiturvallisuus- ja digihyvinvointitaitoja

Ota käyttöön Huippula ja sen materiaalit! Huippula on ilmainen palvelu, joka tukee viidesluokkalaisten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tietoja ja taitoja.  

Kuvituskuva, jossa nainen tutkii kahden pienen lapsen kanssa tablettitietokonetta sohvalla.

Huoltaja – tutustu materiaaleihimme

Päivitämme hankkeen aikana uutta materiaalia Hyvä Kysymys -alustalla olevalle vanhempien verkkokurssille. Käy tutustumassa materiaaliin!

Kuvituskuva, jossa kirjoitetaan kannettavalla tietokoneella. Taustalla näkyy toisen tietokoneen näyttö.

Opiskelija – hae harjoittelijaksi Kippari-hankkeeseen

Rekrytoimme hankkeen aikana korkeakouluharjoittelijoita. Harjoittelijat mm. osallistuvat hankkeen selvitysten toteuttamiseen. Ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin ja kysy lisää!

Kysy meiltä lisää hankkeesta

Lauri Sundberg

Suunnittelija, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus

Marjaana Hulkko

Suunnittelija, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus