Huippula

Kuvituskuva, jossa joukko viittaavia oppilaita luokkahuoneessa.

Digitaalisuus on tuonut lasten elämään uusia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Pelastakaa Lapset ry on tunnistanut lasten tarpeen uudenlaiselle osaamiselle ja tiedolle. Ratkaisuna järjestö tarjoaa kaikille Suomen viidesluokkalaisille ilmaisen Huippula-palvelun.

Huippula on helppo, hauska ja turvallinen tapa vahvistaa lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden välttämättömiä tietoja ja taitoja. Palvelu lisää lapsen ymmärrystä omasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta verkossa. Opettajille ja huoltajille on tarjolla tietoa ja taitoja, joilla edistää lasten verkkoturvataitoja.  

236

Koulua ovat ottaneet Huippula-palvelun käyttöön

5548

Oppilasta on tehnyt Huippula-kyselyn

86 %

Opettajista suosittelisi palvelua kollegalleen
Punainen kynä

10

Valmista oppituntisuunnitelmaa Huippula-kyselyn lisäksi!

Tutustu Huippulaan!

Huippulassa suloiset eläinhahmot Timma ja Vili johdattavat lapset matkalle digielämän keskeisten kysymysten äärelle. Käy tutustumassa palveluun ja ota se käyttöön osoitteessa Huippulan kotisivuilta.

Kuvituskuva, jossa piirroskuva Huippula-palvelun maisemasta. Kuvassa esiintyy Huippula-palvelun Vili-lintu ja Timma-kissa.

Mitä Huippula tarjoaa?

Huippula tarjoaa lapsille hauskan keinon oppia tärkeitä digitaitoja! Palvelu lisää lapsen ymmärrystä omasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta verkossa. 

Huippulassa suloiset eläinhahmot Timma ja Vili johdattavat lapset matkalle digielämän keskeisten kysymysten äärelle. Oppilaat kuvaavat toimintaansa erilaisissa tilanteissa ja vastauksista piirtyy kuva heidän osaamisestaan. Sen perusteella opettaja saa suosituksia tuntisuunnitelmista ja lisämateriaaleista oppilaiden taitojen vahvistamiseen.  

Palvelu vahvistaa 90 000 viidesluokkalaisen digitaitoja seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Pelastakaa Lasten Huippula-palvelu on uudenlainen oppimisratkaisu, joka kannustaa lapsia ja aikuisia vahvistamaan digihyvinvointi- ja verkkoturvallisuusosaamisen taitoja.

Tarjoamme huoltajille tukea arjen kasvatustyöhön. Huippulasta löytyy luotettavaa tietoa ja käytännöllisiä materiaaleja. Vahvista omaa osaamistasi ja tue lasten turvallista ja tasapainoista digiarkea ottamalla materiaalit käyttöön Huippulan materiaalisivulla

Huippulassa on kiinnitetty erityistä huomiota oppilaiden yksityisyyden suojaan eikä mitään henkilöön liittyviä tietoja tallenneta.

Huippula on helppo, hauska ja turvallinen tapa selvittää ja vahvistaa oppilaidesi tietoja ja taitoja digitaalisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Palvelu on kouluille maksuton ja saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.  

Yhden oppitunnin aikana täytettävä interaktiivinen kysely vie oppilaat tärkeiden digitaalisen arjen kysymysten äärelle. Huippulan interaktiivinen kysely käsittelee tasapainoiseen digiarkeen, osallisuuteen ja vuorovaikutukseen, digiturvallisuuteen sekä kriittiseen medialukutaitoon liittyviä teemoja.  

Opettajana saat koosteen luokkasi tuloksista sekä siihen pohjautuvia suosituksia ja materiaalivinkkejä. Sisällöt perustuvat tutkittuun asiantuntijatietoon sekä opetussuunnitelman digitaalisen osaamisen ja monilukutaidon tavoitteisiin.

Tutustu palveluun ja ota se käyttöön Huippulan kotisivuilla.

Huippulan avulla lasten digitaalisen hyvinvoinnin valmiuksista saadaan valtakunnallista tietoa, joka avulla voidaan kehittää mm. interventioita ja koulutusta sekä tehdä parempia poliittisia ratkaisuja. Vastausdataa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kuntatasolla tai valtakunnallisesti päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun. 

Tiedon avulla voidaan myös parantaa opettajien, vanhempien ja opetusalan viranomaisten ymmärrystä lasten digihyvinvoinnista ja oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä ja nostaa lasten digitaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä teemoja nykyistä enemmän julkiseen keskusteluun ja päätöksenteon keskiöön. 

Pelastakaa Lapset koostaa vuosittain oppilaiden vastausdatasta tietopaketteja näiden tavoitteiden tueksi.

Asiakaspalvelu suomeksi

Betjäning på svenska

Yhteistyössä

Opetushallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mediakasvatusseura, Edita, Brita Maria Renlundin muistosäätiö, Google-säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).