Digital Citizenship – Pohjoismaista yhteistyötä lasten yhdenvertaisen digikansalaisuuden puolesta

Kuvituskuva, jossa kolme lasta katsovat hyväntuulisesti älyphuhelinta.

Digital Citizenship on kaksivuotinen yhteispohjoismainen ohjelma, jonka tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle turvallinen ja syrjimätön pääsy digitaalisten mahdollisuuksien äärelle. Ohjelma tarjoaa tukea, opetusta ja työkaluja erityisesti heikommassa asemassa oleville 6–17-vuotiaille lapsille ja heidän tukiverkoilleen. 

Rahoittaja

Google-säätiö

Toiminta-aika

2023–2024

Kohderyhmä

6–17-vuotiaat lapset, opettajat ja huoltajat

Mitä teemme

Digital Citizenship -ohjelman aikana vahvistamme lasten digiarjen tärkeitä tietoja ja taitoja järjestämällä työpajoja ja tuottamalla oppimateriaaleja yhteistyössä koulujen kanssa. 

Tuemme myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. Tarjoamme kouluissa erityistä tukea tarvitseville sekä suomea toisena kielenään puhuville lapsille sekä heidän tukiverkoilleen (mm. huoltajat, opettajat ja lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset) työkaluja, opetusta ja tukea, jotta lapset voivat saada positiivisia kokemuksia, tiedostaa omat digitaaliset oikeutensa ja olla turvassa verkossa. 

Suomessa ohjelman aikana keskitytään erityisesti Huippula-palveluun, joka vahvistaa viidesluokkalaisten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden taitoja sekä tarjoaa opettajille tietoa ja työkaluja oppilaiden tukemiseen. Ohjelman tavoitteena on, että jopa 48 000 5.-luokkalaista vahvistaa digiosaamistaan suorittamalla Huippula-kyselyn. 

Ruotsissa Digital Citizenship -ohjelman puitteissa tehdään työtä lapsille suunnatun verkkoturvallisuuteen liittyvän sisällön kehittämiseksi ja levittämiseksi, keskittyen erityisesti sosioekonomisesti haavoittuvien alueiden lapsiin. Ohjelmassa tavoitetaan myös kunniaväkivallasta kärsiviä lapsia ja nuoria ja tuetaan heitä chat-palvelun kautta.  

Digitaaliset ympäristöt ovat nykyään erottamaton osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Niissä toimiminen on merkittävässä roolissa sekä lapsen hyvinvoinnin mutta myös oikeuksien toteutumisen kannalta. Siksi on tärkeää tukea lasten sekä heidän kasvuaan ja kehitystään turvaavien aikuisten kykyjä vastata digitaalisten ympäristöjen luomiin haasteisiin.  

Digital Citizenship -ohjelmassa toteutamme koulutuksia, joilla vahvistetaan opettajien lasten digihyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Ohjelmassa tuotettavat oppimateriaalit tukevat opettajien työtä lasten digikansalaisuuden ja osallisuuden varmistamiseksi.  Ohjelman aikana tavoitteenamme on tarjota 1760 opettajalle lisää tietoa lasten digihyvinvoinnista ja -turvallisuudesta.  

Lasten ja nuorten digiarki puhututtaa myös kotona. Ohjelman aikana meillä on tavoitteena vahvistaa koulutusten ja tukimateriaalien avulla jopa 30 000 huoltajan kykyjä tukea lasten kasvua aktiivisiksi ja hyvinvoiviksi digikansalaisiksi.  

Pohjoismaissa Pelastakaa Lapset tunnetaan osaamisestaan digitaalisen lapsuuden kysymyksissä. Digital Citizenship -ohjelman ytimessä onkin pohjoismaisen yhteistyön syventäminen toiminnan laajentamisen, yhteiskehittämisen ja innovoinnin kautta. 

Pelastakaa Lapset ry koordinoi Digital Citizenship -ohjelman pohjoismaista yhteistyötä.   Ohjelman aikana järjestetään yhteistyötä ja tiedon jakamista tukevia tapahtumia. 

Lisäksi hankkeessa kehitetään verkon vaaroja tunnistava Rapid Response -alusta, joka mahdollistaa nykyistä paremmin ajankohtaisten lapsen oikeuksia rikkovien haittailmiöiden tunnistamisen ja niihin puuttumisen. Rapid Response -alusta tukee myös Suomessa toimivien lasten digiturvallisuutta valvovien yhteisöjen ketterää yhteistyötä.  

Kuvituskuva, jossa joukko koululaisia istuu portailla ottamassa selfietä.

Opettaja – ota Huippula käyttöösi

Huippula on ilmainen palvelu, joka tukee oppilaiden digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tietoja ja taitoja. Huippula sisältää viidesluokkalaisille suunnatun digiosaamista kartoittavan kyselyn sekä runsaasti materiaaleja oppilaiden tietojen ja taitojen vahvistamiseksi. 

Kuvituskuva, jossa opettaja auttaa oppilasta kannettavan tietokoneen ääressä.

Huoltaja – tutustu materiaaleihimme

Huippula on viidesluokkalaisille suunnattu palvelu, joka opettaa lapsellesi digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tietoja ja taitoja. Palveluun kootuista materiaaleista löydät tukea digiarjen tärkeään kasvatustyöhön. 

Kysy meiltä lisää hankkeesta

Veera Träskelin

Suunnittelija, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus

Laura Sillanpää

Tiimivastaava, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus