Tukiperheenä tuet suoraan lasta ja hänen perhettään!

Tarvitsemme tukiperheitä erilaissa elämäntilanteissa eläville lapsille, joten tarvitsemme myös erityyppisiä tukiperheitä: lapsiperheitä, lapsettomia perheitä ja mummolan kaltaisia perheitä esimerkiksi silloin, kun lapsen omat isovanhemmat eivät ole läsnä lapsen elämässä, tai asuvat liian kaukana. Myös yksin asuva aikuinen voi toimia tukiperheenä. Osa lapsista tarvitsee paljon henkilökohtaista huomiota, osa kaipaa toisten lasten seuraa. Kotieläimet ovat lasten suuressa suosiossa, mutta tarvitsemme tukiperheitä myös allergisille lapsille. Tukiperheitä tarvitsevat myös ilman vanhempiaan Suomeen tulleet turvapaikan saaneet nuoret. Heille aikuistuki, tutustuminen suomalaiseen perheeseen ja suomenkielen oppiminen on tärkeää.

Jos sinulla on aikaa, kykyä ja halua tutustua uuteen lapseen tai nuoreen, mahdollisuus tarjota hänelle turvallista ja lämmintä huolenpitoa, harkitse tukiperheeksi ryhtymistä!

Tukiperheistä on pulaa!  Tälläkin hetkellä yli tuhat lasta odottaa sopivan perheen löytymistä. Kerro toiminnasta myös tuttavillesi!

Tukiperheenä toimimisessa tärkeää on, että:

  • tukiperheen oma elämäntilanne on vakaa
  • perheenjäsenten keskinäiset suhteet ovat kunnossa
  • päätös toimia tukiperheenä on koko perheen yhteinen
  • tukiperheellä on halua sitoutua lapsen ja hänen perheensä tukemiseen vähintään vuoden ajaksi kerrallaan
  • yhteistyö tukiperheen ja lapsen vanhempien välillä on hyvä. Se edesauttaa onnistuneen ja kestävän tukiperhesuhteen muodostumista.

Tukiperheeksi ryhtyneet vapaaehtoiset kokevat motivoivaksi tekijäksi auttamisen halun sekä perheen tukemisen vaikeassa elämäntilanteessa. Myös lapsen kehityksen seuraaminen, lapsen ilon näkeminen ja yhteiset kokemukset ovat tukiperheille tärkeitä motivoivia tekijöitä. Tukiperheet ovat kuvanneet tuntemuksiaan ja toimintaa muun muassa näin:

  • …Tukivanhempina tunsimme onnistumisen iloa, kun isompi lapsi alkoi kertoa asioistaan. Tai pienempi lapsi, joka oli aikaisemmin tuntenut koti-ikävää, tuli oma-aloitteisesti kysymään, voisiko hän olla meillä toisenkin yön, vaikka lapsen äidin kanssa oli sovittu vain yhdestä yöstä.
  • Ulkoilemme paljon yhdessä: kesällä pyöräillään, uidaan ja retkeillään, talvella käydään mäessä, hiihdetään ja luistellaan. Sisällä puuhailemme kaikenlaista: leikitään, pelataan, leivotaan, syödään ja joskus päivä saattaa mennä ihan vai jutustellessa tai lasta kuunnellessa.

Valmennusta, ohjausta ja tukea

Tukiperhetoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperheille ennakkovalmennuksen, jatkokoulutusta, pienryhmätoimintaa sekä sosiaalityöntekijän tuen ja ohjauksen aina tarvittaessa. Tarjoamme myös virkistystoimintaa tukiperheille, tukiperheissä käyville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Valmennuksen antavat Pelastakaa Lasten ammattitaitoiset sosiaalityöntekijät yhdessä tukiperhevanhemman kanssa. Valmennus toteutetaan pääsääntöisesti ryhmämuotoisesti iltaisin ja / tai viikonloppuisin, mutta joissakin tapauksissa myös perhekohtaisina tapaamisina päivisin. Valmennukseen kuuluu myös kotikäynti.

Tukiperhesuhde alkaa neuvottelulla, johon osallistuvat lapsi, lapsen vanhemmat, tukiperhe, Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä ja kunnan työntekijä. Tukiperhesuhteen tavoitteista ja suhteen jatkamisesta sovitaan yhteisissä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa yleensä aina vuodeksi eteenpäin.

Tukiperheviikonloput sujuvat mukavasti, kun perheen omia lapsia ja tukiperheessä käyviä lapsia kohdellaan tasaveroisesti. Perheen omat lapset voivat olla mustasukkaisia tukiperheessä käyvän lapsen saamasta huomiosta, mutta toisaalta he voivat myös iloita saamastaan uudesta kaverista. Tukiperheen omat lapset oppivat tukiperhetoiminnan kautta tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, jakamaan ja ymmärtämään, että on erilaisissa tilanteissa olevia lapsia. Parhaimmillaan lasten välille syntyy elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Tukiperheille maksetaan lapsen hoidosta kulukorvausta, joka vaihtelee lapsen hoidettavuuden mukaan.  Korvaus kattaa lapsen ruoka- ja hygieniakulut.  Matkakustannuksista ja muista mahdollisista kuluista sovitaan aina erikseen. Pelastakaa Lapset ottaa kaikille tukiperheessä käyville lapsille tapaturma- ja vahinkovastuuvakuutuksen.

Tukiperhetoiminnassa on tärkeää huolehtia lasten turvallisuudesta. Tämän vuoksi perheet sitoutuvat suojelemaan lasta väkivallalta ja kaltoinkohtelulta sekä esittävät rikosrekisteriotteensa työntekijälle.

Ammatillinen tukiperhetoiminta on tarkoitettu tukitoimeksi erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tukiperhevanhemmista vähintään toisella on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen koulutus. Perheille on erillinen valmennus ja vahva tuki toiminnan aikana.

Lisätietoja tukiperhetoiminnasta saat esitteestämmeraporteistamme sekä tilaamalla infopaketin tilauslomakkeella. Kotouttavasta tukiperhetoiminnasta voit lukea lisää täällä »

Tule mukaan toimintaan, saat paljon iloa itsekin!

Ota yhteys aluetoimistoomme tai tilaa lisätietoa tukiperhetoiminnasta.