5 syytä ryhtyä tukiperheeksi

Nainen ja tyttö vierekkäin kuistilla

1. Tukiperheistä on pulaa

Tukiperheistä on jatkuvasti huutava pula ympäri Suomea. Tälläkin hetkellä yli tuhat lasta odottaa sopivan perheen löytymistä. Koronakriisi ja kiristyvä taloustilanne ovat lisänneet jo ennestään suurta kysyntää tukiperheille, sillä monien lapsiperheiden tilanne on vaikeutunut entisestään.

”Kriisitilanteet, kuten jommankumman vanhemman menetys, yksinhuoltajuus, ero, isot elämänmuutokset, mielenterveysongelmat, uupumus ja pula tukiverkoista ovat esimerkkejä syistä, jonka vuoksi vanhemmat hakevat tukiperheitä lapsilleen”, kertoo Pelastakaa Lasten palveluvastaava Elli Valle.

2. Tukiperhetoiminnalla on merkitystä

Tukiperheenä autat sekä lasta että lapsen vanhempia. Tukiperheen myötä vanhempi saa vapaa-aikaa ja pystyy vahvistamaan voimavarojaan. Tätä kautta hän voi olla jaksavampi vanhempi lapsilleen. Sosiaalityöntekijät usein korostavat, että tukiperhetoiminta on tärkeä keino ehkäistä lapsiperheiden ongelmia.

Erityisen tärkeitä tukiperheet ovat tietysti myös lapsille. Valle korostaa, että lapselle yksikin ihmissuhde, jolle voi uskoutua ja joka tukee lasta, voi olla todella suuri merkitys.

3. Tukiperheenä oleminen on antoisaa

Tukiperheinä toimivien aikuisten palautteiden mukaan useimmat kokevat tukiperheenä toimimisen erittäin antoisaksi. Auttaminen tuntuu hyvältä ja lapset antavat valoa elämään. Kaiken lisäksi tukiperheenä oleminen ei tarvitse erityistaitoja eikä lapsen kanssa tarvitse tehdä mitään erityistä.

”Tukiperheiksi halutaan aivan tavallisia ihmisiä ja perheitä, joilla on vakaa elämäntilanne ja aikaa lapselle. Tukiperheiksi soveltuvat kaikenikäiset ja myös yksinelävät ihmiset. Lapselle riittää ihan tavallinen oleminen kerran kuussa, sillä pelkkä kyläily on jo uusi elämys”, sanoo Valle.

4. Pelastakaa Lapset valmentaa ja tukee 

Pelastakaa Lapset järjestää tukiperhetoimintaa harkitseville kattavan maksuttoman valmennuksen, joka ei vielä sido mihinkään. Valmennuksen aikana saat kaiken mahdollisen tiedon toiminnasta ja voit pohtia, olisiko tukiperheenä toimiminen sinulle sopiva vapaaehtoistyön muoto.

”Kaikki tukiperheet valmennetaan tehtävään ja tukiperheiltä edellytetään sitoutumista lapsen suojelemiseksi. Meille on tärkeää, että lapset saavat huolellisesti valmennetun tukiperheen”, korostaa Pelastakaa Lasten aluetoiminnan johtaja Kristiina Mattinen.

5. Sopiva tukiperhe lapselle valitaan huolella

Tukiperheet valitaan lapselle erittäin huolellisesti. Yhteensovituksessa pohditaan lapsen ja vanhemman tarpeita ja miten lapsi, tukiperhe ja vanhemmat tulevat toimeen keskenään.

Vallen mukaan lapset usein toivovat tukiperheeltä eläimiä, sisaruksia tai trampoliinia, kun taas esimerkiksi yksinhuoltajaäidit toivovat tukiperheestä lapselle miehen mallia. Tukiperheeksi kaivataankin erityisesti miehiä.