Ryhdy kriisivalmiuden vapaaehtoiseksi

Kriisitilanteessa Pelastakaa Lapset voi perustaa lapsille ja perheille viranomaisten tukena Lapsiystävällisen tilan esimerkiksi evakuointikeskukseen, hätämajoitukseen tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen.

Varaudumme auttamaan Ukrainasta saapuvia lapsia Suomessa

Olemme osana kotimaan kriisivalmiustyötämme varautuneet tarjoamaan maahan saapuville lapsille tukea ja lapsiystävällisiä tiloja.

Oletko kiinnostunut toimimaan kriisivalmiustyön vapaaehtoisena Lapsiystävällisessä tilassa? Haemme vapaaehtoisia ympäri Suomen. Paikkakunnat tarkentuvat sitä mukaa kuin toimintaa käynnistetään.

Hae mukaan toimintaan oheisella lomakkeella: Sinustako Lapsiystävällinen tila -toiminnan vapaaehtoinen?

Kuka voi ryhtyä Lapsiystävällisen tilan vapaaehtoiseksi?

Lapsiystävällinen tila -toiminnassa voivat olla mukana 18 vuotta täyttäneet, jotka sitoutuvat järjestön lasten suojelun toimintaperiaatteisiin ja käyvät koulutuksen. Verkkokurssin kesto on 4-6 tuntia, ja sen voi toteuttaa omaan tahtiin. Vapaaehtoiset haastatellaan ja valitaan koulutuksen jälkeen.

Lapsiystävällinen tila toimii yleensä pari tuntia kerrallaan, ja toimintavuoroihin voi osallistua oman elämäntilanteen mukaan. Toimintaa toteutetaan ryhmässä.

Pelastakaa Lapset pyytää kaikilta lasten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta rikostaustaotteen.

Mitä Lapsiystävällisessä tilassa voi tehdä?

  • Lasten toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
  • Lapsiystävällisen tilan vastuuhenkilö
  • Vastaanotto ja rekisteröinti
  • Siivous, varustaminen ja hankinnat
  • Seuranta ja palautteen kerääminen

Mitä ovat Lapsiystävälliset tilat?

Lapsiystävällinen tila -toiminta on eri puolilla maailmaa humanitaarisissa kriiseissä käytetty toimintamalli, joka tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön järjestettyyn toimintaan osallistumiseen, aiempien kokemusten käsittelyyn sekä uuden oppimiseen. Suomessa Lapsiystävällinen tila -toimintaa toteuttavat Pelastakaa Lapset -järjestön työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset.

Mihin Lapsiystävällisiä tiloja tarvitaan?

Toiminnalla tuetaan lapsen psykososiaalista hyvinvointia ja vahvistetaan kriisitilanteessa olevan yhteisön kykyä tukea ja suojella lapsia. Toiminnan tavoitteena on auttaa kaikkia osapuolia selviytymään ja vahvistumaan kriisin ja poikkeusolojen keskellä. Yleensä toiminta on lyhytaikaista ja väliaikaista. Tiloihin ovat tervetulleita kaikki lapset riippumatta sukupuolesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta tai esimerkiksi vammaisuudesta. Kaiken ikäiset lapset pyritään huomioimaan tasapuolisesti toiminnassa.

Pelastakaa Lasten kriisivalmiustoiminta

Järjestön valmiustyössä varaudutaan olemaan viranomaisten tukena lapsia ja perheitä koskettavissa onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa, joita voivat olla vaikkapa pitkittyneet sähkö- ja vesikatkot tai maahantulotilanne. Järjestämme Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutuksia ja Lapsiystävällinen tila –toiminnan koulutusta sekä kouluttajakoulutusta työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Varautumista ja valmiussuunnittelua koordinoidaan Pelastakaa Lasten keskustoimistolta Helsingistä. Toiminnassa yhä keskeisempiä ovat järjestön paikallisyhdistykset ja vapaaehtoiset alueellisesti ja paikallisesti eri puolilta maata. Paikallistoimijoiden avulla voidaan tarjota valtakunnallisesti tukea lapsille erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa eri puolilla Suomea.

Yhteyshenkilö: Anna Salmenhaara, valmiussuunnittelun asiantuntija, anna.salmenhaara@pelastakaalapset.fi, p. 050 433 1500

Lisätietoja: Pelastakaa Lasten varautuminen ja valmiussuunnittelu

Pelastakaa Lasten valmiusvapaaehtoisten rekisterin tietosuojaseloste