Bli frivillig inom beredskapsverksamheten

Lapsi leikkii ilmapallolla Pelastakaa Lasten vapaaehtoisen kanssa.

Frivilliga inom Rädda Barnens beredskapsverksamhet är beredda att stödja myndigheterna vid kris- och störningssituationer som drabbar barn och familjer, till exempel långvariga el- och vattenavbrott eller massinvandring.

I en krissituation kan Rädda Barnen stöda myndigheterna genom att inrätta barnvänliga platser för barn och familjer, till exempel i ett evakueringscenter, nödboende eller mottagningscenter för asylsökande. Organisationens lokala föreningar och frivilliga spelar en nyckelroll i driften av barnvänliga platser. Rädda barnen kan även öppna en krischat för ungdomar eller stödja barn och familjer på andra sätt, beroende på situationen.

Under normala omständigheter kan frivilliga delta i beredskapsutbildningar och övningar, regionala och lokala beredskapsnätverk och annan samarbetsverksamhet, där man bland annat planerar utbildningar och övningar samt praktisk verksamhet under kriser. Frivilliga som är intresserade av utbildning kan agera utbildare för andra frivilliga. En del av deltagandet i samarbetsnätverk kräver medlemskap i ett av Rädda Barnens lokalföreningar.

Nätkurs

Är du intresserad av att vara frivillig inom Rädda Barnens beredskaps verksamhet?

Frivilligverkasamhet i Barnvänliga platser (på finska)

I en krissituation kan Rädda Barnen stöda myndigheterna genom att inrätta barnvänliga platser för barn och familjer, till exempel i ett evakueringscenter, nödboende eller mottagningscenter för asylsökande.. Barnvänliga platser drivs s av Rädda Barnens personal tillsammans med utbildade volontärer.

  • Möjligheten att hjälpa till och agera i kriser som drabbar barn som en del av en organiserad insats
  • Aktiviteterna är också lämplig för nya medlemmar i lokala föreningar och andra volontärer
  • Konkreta uppgifter
  • Kräver inte regelbundet deltagande
  • Möjlighet att skapa nätverk och utveckla nya former av samarbete med olika aktörer på lokal nivå
  • Möjlighet att lära sig nya säkerhetsfärdigheter
  • Möjlighet att bidra till att barn beaktas i den regionala och lokala beredskapen

Aktiviteterna är öppna för personer över 18 år som har förbundit sig att följa organisationens verksamhetsprincip för skydd av barn och som har genomgått utbildningen för Barnvänliga platser. Onlinekursen tar cirka 4-6 timmar och kan genomföras i egen takt under 2 veckor. Alla frivilliga intervjuas efter utbildningen och deras straffregistersutdrag för verksamhet med barn granskas.

Barnvänliga platser är vanligtvis öppna ett par timmar åt gången, och du kan delta i aktiviteterna utifrån din egen livssituation. Aktiviteterna genomförs i grupp.

 

Stegen för att bli frivillig inom beredskapsverksamheten

Nätkursen

Nätkursen för Barnvänliga platser (enbart på finska)

Intervju

Efter nätkursen intervjuas alla frivilliga

Straffregister och principer

Straffregistret granskas och underskrift av principer

Frivillig

Du är färdig att agera som frivillig

Lisätietoja

Beredskapsenheten

Jenny Starck

Beredskapsplanerare