Tuotot ja kulut 2022

Pelastakaa Lapset ry:n tuotot vuonna 2022 kaavionaPelastakaa Lapset ry:n kulut vuonna 2022 kaaviona

Pelastakaa Lapset on voittoa tavoittelematon suomalainen kansalaisjärjestö, joka toimii lapsen oikeuksien edistäjänä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Pelastakaa Lapset rahoittaa toimintansa pääasiallisesti varainhankinnalla, lastensuojelun palvelumaksuilla ja julkisilla avustuksilla kuten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämillä avustuksilla, Suomen ulkoministeriön myöntämillä kehitysyhteistyöhankkeiden ohjelmatuilla sekä Euroopan komission humanitaarisen avun ja palvelun pääosaston ECHO:n tuella. Merkittävä osa toiminnasta kotimaassa ja ulkomailla rahoitetaan varainhankinnan tuotoin, eli yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja säätiöiltä saaduilla lahjoituksilla.

Vuonna 2022 kansainvälisten ohjelmien kehitysyhteistyön ja humanitaaristen hankkeiden rahoituksesta 69 % koostui julkisista rahoituksista, 30 % varainhankinnan tuotoista ja 1 % muusta rahoituksesta. Merkittävimmät julkiset rahoittajat kansainvälisessä toiminnassa olivat EU (ECHO) ja Ulkoministeriö kumppanuusohjelman ja humanitaaristen rahoitusten kautta.

Kotimaassa Pelastakaa Lapset toimii STEA:n, EU:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön, muiden ministeriöiden sekä varainhankinnan rahoituksin. Kotimaan ohjelmassa 2022 varainhankinnan osuus toiminnan rahoituksesta on ollut 53 %, julkisten rahoitusten osuus 44 % ja muu rahoitus 3 %. Kotimaan ohjelman monimuotoisen tuen muotoja ovat mm. tukihenkilö-, lomakoti- ja tukiperhetoiminta, lasten digitaalinen hyvinvointi ja suojelu digitaalisessa mediassa, pakolais- ja valmiustyö, Perheentalot sekä Eväitä Elämälle-ohjelma tukemaan vähävaraisten perheiden lapsia. Useissa kotimaan tukimuodoissa vapaaehtoistoimijoiden panos on erityisen tärkeä.

Lastensuojelun palvelutoiminta kotimaassa rahoitetaan pääosin kuntien palvelumaksuin. Palvelutoiminnan muotoja ovat mm. sijaishuoltoyksiköt, perhekuntoutus (yksiköt- ja kotiin vietävät palvelut), perhehoitopalvelut, lastensuojelun tukiperhetyö sekä adoptiotyö.