Tuotot ja kulut 2021

Pelastakaa Lapset tuotot 2021Pelastakaa Lapset ry kulut 2021

Pelastakaa Lapset on voittoa tavoittelematon suomalainen kansalaisjärjestö, joka toimii lapsen oikeuksien edistäjänä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Pelastakaa Lapset rahoittaa toimintansa pääasiallisesti varainhankinnalla, lastensuojelun palvelumaksuilla ja julkisilla avustuksilla kuten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämillä avustuksilla, Suomen ulkoministeriön myöntämillä kehitysyhteistyöhankkeiden ohjelmatuilla sekä Euroopan komission humanitaarisen avun ja palvelun pääosaston ECHO:n tuella. Merkittävä osa toiminnasta kotimaassa ja ulkomailla rahoitetaan varainhankinnan tuotoin, eli yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja säätiöiltä saaduilla lahjoituksilla.

Vuonna 2021 kansainvälisten ohjelmien kehitysyhteistyön ja humanitaaristen hankkeiden rahoituksesta n. 29 % koostui varainhankinnan tuotoista. Merkittävimmät julkiset rahoittajat kansainvälisessä toiminnassa olivat EU (ECHO) ja UM (Ulkoministeriö). Vuonna 2020 uudistimme sertifiointimme vuosille 2021-2027 ECHO:n kumppaniksi. Lisäksi toteutamme hankkeita mm. Unicefin kautta tulevin rahoituksin.

Kotimaassa Pelastakaa Lapset toimii STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), Opetus- ja kulttuuriministeriön, muiden ministeriöiden, EU:n sekä varainhankinnan rahoituksin. Kotimaan ohjelmien monimuotoisia tuen muotoja ovat mm. tukihenkilötoiminta, ehkäisevä loma- ja tukiperhetoiminta, kansainvälinen adoptiopalvelu, lasten suojelu digitaalisessa mediassa sekä Eväitä Elämälle-ohjelma vähävaraisten perheiden lasten harrastusten ja koulunkäynnin tukemiseen. Lisäksi ylläpidämme kahta perheentaloa Joensuussa ja Kuopiossa. Useissa kotimaan tukimuodoissa vapaaehtoistoimijoiden panos on erityisen tärkeä.

Lastensuojelun palvelutoiminta kotimaassa rahoitetaan pääosin kuntien palvelumaksuin. Palvelutoiminnan muotoja ovat mm. sijaishuoltoyksiköt, perhekuntoutus (yksiköt- ja kotiin vietävät palvelut), perhehoitopalvelut, lastensuojelun tukiperhetyö sekä adoptiotyö.