Netari-verkkonuorisotalo

Netari on valtakunnallinen nuorisotalo netissä. Netarissa voi viettää aikaa, tavata kavereita ja jutella nuorisotyöntekijöiden sekä muiden luotettavien aikuisten kanssa.  Netariin ovat tervetulleita kaikki nuoret. Netari toimii mm. Momiossa, Twitchissä, kahden välisissä chat -palveluissa sekä sosiaalisen median kanavissa. Vuonna 2018 kohtasimme ja tavoitimme kymmeniä tuhansia nuoria. Netari on perustettu vuonna 2004. Netaria rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tarjoamme 2-6 kuukauden kokeilujakson Netarissa uusille kuntakumppaneille. Kokeiluun lähtevä kunta nimeää ohjaajan, joka tekee työvuoron kaksi kertaa kuukaudessa. Useamminkin saa tulla, jos haluaa. Työvuoroista, perehdytyksestä, ohjaamisesta ja neuvonnasta vastaa Netarin oma yhteisömanageri ja kunta saa kokeilujakson päätteeksi tunnusluvut sekä muun tarpeellisen datan kokeilun arvioimiseksi. Kokeilujakson aikana pääsee kokeilemaan miten verkkotyötä voi tehdä valtakunnallisesti, mutta paikallisesta vinkkelistä, tutustumaan kollegoihin ympäri Suomea, kokeilemaan erilaisia verkkotyön tapoja ja ympäristöjä sekä kohtaamaan eri-ikäisiä nuoria eri puolilta Suomea. Nyt kannattaa hypätä kerralla kunnon digiloikka ja kokeilla miten Netari toimisi osana teidän kunnan nuorisotyötä – eikä maksa mitään!

Ilmoittaudu mukaan nyt! Ole yhteydessä Netari.fi:n yhteisömanageriin Martti Härmään, martti.harma@pelastakaalapset.fi tai puh. 050 4331329.

Netarin tavoitteena on:

  • mahdollistaa nuorisotalotoimintaan osallistuminen netissä. Palvelu sopii myös heille, jotka eivät syystä tai toisesta halua tai voi osallistua nuorisotalotoimintaan omassa kunnassaan.
  • tarjota mielekästä vapaa-ajan tekemistä verkossa,
  • vahvistaa ja tukea nuorten kasvua tarjoamalla vertaisten seuraa, aikuisen tukea ja yhteisöllisiä kokemuksia verkkoympäristössä,
  • lisätä nuorten mahdollisuuksia tavata uusia kavereita verkossa,
  • luoda turvallisen keskustelun ilmapiiriä nettiin,
  • ennaltaehkäistä ongelmia tarjoamalla keskustelutukea ja mahdollisuuksia kertoa omista huolista luotettavalle aikuiselle,
    tarttua tarvittaessa lastensuojelullisella työotteella nuorten ongelmiin.

Netarissa työskennellään moniammatillisesti
Netarissa – kuten oikeissakin nuorisotaloissa – työskentelevät koulutetut nuorisotyön ammattilaiset. Netarissa on mukana nuorisotyöntekijöitä seitsemästä kaupungista: Espoosta, Keravalta, Kuopiosta, Lappeenrannasta, Oulusta, Porista ja Vantaalta. Lisäksi mukana on myös Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöitä sekä vapaaehtoisia aikuisia. Netarissa työskentelevät Netari-ohjaajat on helposti tunnistettavissa muista palvelun käyttäjistä Netari-tunnuksen avulla. Näin nuori voi luottaa, että juttelee todella oikean aikuisen kanssa. Netarissa myös vierailee eri alojen osaajia, esimerkiksi kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Lisäksi toiminnassa on mukana apuohjaajia eli toisia nuoria.

Miten kunnat pääsevät Netariin mukaan?
Netari-toiminta on Pelastakaa Lapset ry:n ja kuntien välistä yhteistyötä, josta kunta ja nuorisotyöntekijät hyötyvät monin tavoin. Tällä hetkellä mukana on kahdeksan kuntaa ja uusia kuntia otetaan jatkuvasti mukaan toimintaan. Liittyminen verkostoon on mutkatonta. Kunta voi tulla mukaan milloin vain, erityisiä liittymisaikoja tai liittymismaksuja toimintaan mukaan tuleville kunnille ei ole.

Neljä syytä lähteä mukaan Netari-verkostoon:

1. Nuorisotyöntekijät saavat mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää monipuolista verkkotyöhön liittyvää osaamista eri palveluissa. Pelastakaa Lapset myös kouluttaa Netarin työntekijöitä säännöllisesti.

2. Kunta lisää Netarin kautta oman alueensa verkkotyöulottuvuutta. Netarissa ei ole kuntarajoja vaan kaikki työntekijät palvelevat nuoria tulivatpa he mistä vain. Toisaalta palveluissa oman kunnan nuoret voivat hyödyntää muiden ammattilaisten palveluita huolimatta siitä, missä he ovat – verkko tuo vapautta kansalliseen, moniammatilliseen yhteistyöhön.

3. Työntekijöillä on hyvä mahdollisuus verkostoitua kansallisesti verkkotyötä tekevien kanssa ja saada tukea muilta nuorisotyöntekijöiltä ympäri Suomen. Työtä tehdään vähintään kahden hengen tiimeissä eli kollegan tuki on aina saatavilla päivystysvuoroissa.

4. Netari-verkostoon kuuluvat saavat markkinointimahdollisuuksia alueellisesti ja valtakunnallisesti. Netariin osallistuvilla kunnilla on muun muassa oikeus markkinoida omia sisältöjään ja palveluitaan mm. Netarin sosiaalisissa medioissa ja saada näkyvyyttä Pelastakaa Lapset ry:n verkostojen kautta.